slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DMBO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

DMBO - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

DMBO. DEA. Zmienne korzyści skali ( Variable Returns to Scale ). O 7. O 2. O 6. LUB. O 3. O 4. O 2. Stałe Korzyści Skali ( Constant Returns to Scale ). O 1. DEA przykład. Rozważmy oddziały banku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DMBO' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DMBO

DEA

slide3

Zmienne korzyści skali (VariableReturns to Scale)

O7

O2

O6

LUB

O3

O4

O2

Stałe Korzyści Skali (ConstantReturns to Scale)

O1

dea przyk ad
DEA przykład
 • Rozważmyoddziałybanku
 • Dlakażdegomamyjednąmiaręrezultatu (output) orazjednąmiaręnakładu (input)
efektywno
Efektywność
 • Oddziałyzamieniająnakłady w rezultaty
wzgl dna efektywno
Względnaefektywność
 • Ponieważ Croydon ma najwyższąefektywność, możemyporównaćwszystkieoddziaływzględem Croydon
wi cej rezultat w
Więcejrezultatów
 • Rozważmywięcejrezultatów
efektywno1
Efektywność
 • Terazmamydwie “efektywności”:
slide10

Reigate

  • Transakcjeosobistenapracownika 2090
  • Transakcjebiznesowenapracownika 1090
  • Nachylenie 2090/1090=1.92

1.92

efektywno wzgl dna
Efektywnośćwzględna
 • EfektywnośćwzględnadlaReigate
 • DlaReigate = 36%
 • Dla Dorking = 43%
efektywno wzgl dna1
Efektywność względna
 • Efektywność techniczna (technicalefficiency)
  • Rozszerzona (bezwględna) efektywność wg Koopmans, Pareto:
   • Jednostka jest w pełni efektywna, jeśli żaden z nakładów i rezultatów nie może być poprawiony bez pogorszenia któregoś z innych nakładów bądź rezultatów.
  • Efektywnośćwzględna:
   • Jednostka jest w pełni efektywna na podstawie dostępnych dowodów, jeśli wyniki innych jednostek nie wskazują na to, że któreś z nakładów lub rezultatów danej jednostki mogą być poprawione bez pogarszania innych nakładów lub rezultatów.
 • Nie ma odniesienia do cenani wag czynnikówprodukcjiorazproduktów.
 • Nietrzebateżprecyzowaćrelacjimiędzyczynnikamiprodukcji i produktami.

Jednostki dominujące

Kierunek pożądany

slide13

Jeśli wiemy, że jest technologia, która pozwala:

 • wykorzystując L jednostek pracy i K jednostek kapitału (nakłady)
 • wyprodukować q0 jednostek produktu według:

Kapitał

Definicja efektywności technicznej: Wyprodukuj dany poziom produktu przy minimalnym poziomie nakładów.

Praca

Kapitał

 • Wtedy możemy mierzyć nieefektywność,
 • np. przypuśćmy, że jednostka A produkuje q0 produktu
 • wówczas OA’/OA to efektywność jednostki A

A

A’

O

Praca

podej cie dea
Podejście DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

 • Izokwanta funkcji produkcji nie jest znana bezpośrednio
 • DEA estymuje ją z dostępnych danych, wykorzystując interpolację przedziałami liniową
 • Załóżmy, że firmy A, B, C, D, E, F, G, H, I wszystkie produkują q0

A

B

F

D

G

H

I

O

Praca

efektywno wg dea
Efektywność wg DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

A

B

F

D

A’

G

H

I

O

Praca

 • Efektywność A wg DEA to OA’/OA
 • A’ to cel bądź cień A
  • Jest liniową kombinacją F i G
dodajemy oddzia f
Dodajemyoddział F
 • Oddział F ma 1000 transakcjiosobistych/prac
 • Oraz 6000 transkacjibiznesowych/prac
slide32
Stałe i zmiennekorzyściskali (CRS i VRS): dekompozycjanaefektywnośćskaliorazczystątechnicznąefektywność
slide33

Problem prymalny

Multiplier model:

 • Problem dualny:

Envelopment

model:

slide34

Założenie “strong disposal”

  • Ignorujeobecnośćniezerowychzmiennychniedoboru/nadwyżki (slack variables)
  • Różnerozwiązaniamogąmiećniezerowezmienneniedoboru/nadwyżkilubichniemieć
  • Dlategostosujesię 2 fazę w problemiedulanym, w którejmaksymalizujemytezmienne:
slide35

Pierwsza i drugafazaproblemudualnegomożebyćzapisanałącznie i rozwiązana w dwóchkrokach

model zorientowany na
Model zorientowanyna

nakłady

rezultaty

model bbc zmienne korzy ci skali problem dualny d la jednostki 5
Model BBC (zmienne korzyści skali): problem dualny dla jednostki 5

Zmienne korzyści skali

Efektywnośćtechnicznadla DMU5 możebyćosiągniętadla DMU2, któreleżynaefektywnejlinii

dmu 4 jest efektywny w sensie s abym
DMU 4 jest efektywny w sensiesłabym

3)

Takisam problem dla DMU4 daje:

jak interpretowa wagi
Jakinterpretowaćwagi?
 • Załóżmy, żebadamyjednostkę o efektywnościmniejszejniż 1
 • Załóżmy, że , reszta wag jest zerowa
 • Wówczasproduktcieniajednostki, którąbadamy to
 • A nakładycieniajednostki, którąbadamy to: