DMBO
Download
1 / 45

DMBO - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

DMBO. DEA. Zmienne korzyści skali ( Variable Returns to Scale ). O 7. O 2. O 6. LUB. O 3. O 4. O 2. Stałe Korzyści Skali ( Constant Returns to Scale ). O 1. DEA przykład. Rozważmy oddziały banku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DMBO' - dolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DMBO

DEA


Zmienne korzyści skali (VariableReturns to Scale)

O7

O2

O6

LUB

O3

O4

O2

Stałe Korzyści Skali (ConstantReturns to Scale)

O1


Dea przyk ad
DEA przykład

 • Rozważmyoddziałybanku

 • Dlakażdegomamyjednąmiaręrezultatu (output) orazjednąmiaręnakładu (input)


Efektywno
Efektywność

 • Oddziałyzamieniająnakłady w rezultaty


Wzgl dna efektywno
Względnaefektywność

 • Ponieważ Croydon ma najwyższąefektywność, możemyporównaćwszystkieoddziaływzględem Croydon


Wi cej rezultat w
Więcejrezultatów

 • Rozważmywięcejrezultatów


Efektywno1
Efektywność

 • Terazmamydwie “efektywności”:


Analiza graficzna
Analizagraficzna


 • Reigate

  • Transakcjeosobistenapracownika 2090

  • Transakcjebiznesowenapracownika 1090

  • Nachylenie 2090/1090=1.92

1.92


Efektywno wzgl dna
Efektywnośćwzględna

 • EfektywnośćwzględnadlaReigate

 • DlaReigate = 36%

 • Dla Dorking = 43%


Efektywno wzgl dna1
Efektywność względna

 • Efektywność techniczna (technicalefficiency)

  • Rozszerzona (bezwględna) efektywność wg Koopmans, Pareto:

   • Jednostka jest w pełni efektywna, jeśli żaden z nakładów i rezultatów nie może być poprawiony bez pogorszenia któregoś z innych nakładów bądź rezultatów.

  • Efektywnośćwzględna:

   • Jednostka jest w pełni efektywna na podstawie dostępnych dowodów, jeśli wyniki innych jednostek nie wskazują na to, że któreś z nakładów lub rezultatów danej jednostki mogą być poprawione bez pogarszania innych nakładów lub rezultatów.

 • Nie ma odniesienia do cenani wag czynnikówprodukcjiorazproduktów.

 • Nietrzebateżprecyzowaćrelacjimiędzyczynnikamiprodukcji i produktami.

Jednostki dominujące

Kierunek pożądany


Kapitał

Definicja efektywności technicznej: Wyprodukuj dany poziom produktu przy minimalnym poziomie nakładów.

Praca

Kapitał

 • Wtedy możemy mierzyć nieefektywność,

 • np. przypuśćmy, że jednostka A produkuje q0 produktu

 • wówczas OA’/OA to efektywność jednostki A

A

A’

O

Praca


Podej cie dea
Podejście DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

 • Izokwanta funkcji produkcji nie jest znana bezpośrednio

 • DEA estymuje ją z dostępnych danych, wykorzystując interpolację przedziałami liniową

 • Załóżmy, że firmy A, B, C, D, E, F, G, H, I wszystkie produkują q0

A

B

F

D

G

H

I

O

Praca


Efektywno wg dea
Efektywność wg DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

A

B

F

D

A’

G

H

I

O

Praca

 • Efektywność A wg DEA to OA’/OA

 • A’ to cel bądź cień A

  • Jest liniową kombinacją F i GDodajemy oddzia f
Dodajemyoddział F

 • Oddział F ma 1000 transakcjiosobistych/prac

 • Oraz 6000 transkacjibiznesowych/pracEfektywny nie musi zwyci a w adnej kategorii
Efektywnyniemusizwyciężać w żadnejkategorii
Stałe i zmiennekorzyściskali (CRS i VRS): dekompozycjanaefektywnośćskaliorazczystątechnicznąefektywność


 • Problem prymalny

  Multiplier model:

 • Problem dualny:

  Envelopment

  model:


 • Założenie “strong disposal”

  • Ignorujeobecnośćniezerowychzmiennychniedoboru/nadwyżki (slack variables)

  • Różnerozwiązaniamogąmiećniezerowezmienneniedoboru/nadwyżkilubichniemieć

  • Dlategostosujesię 2 fazę w problemiedulanym, w którejmaksymalizujemytezmienne:


Pierwsza i drugafazaproblemudualnegomożebyćzapisanałącznie i rozwiązana w dwóchkrokach


Model zorientowany na
Model zorientowanyna

nakłady

rezultaty


Przyk ad zorientowany na nak ady problem dualny dla p5
Przykład: Zorientowanynanakłady problem dualnydla P5


Zorientowany na nak ady problem prymalny
Zorientowanynanakłady problem prymalnyProjekcja na lini efektywn w modelu zorientowanym na nak ady
Projekcjanalinięefektywną w modeluzorientowanymnanakłady


Projekcja na lini efektywn w modelu zorientowanym na rezultaty
Projekcjanalinięefektywną w modeluzorientowanymnarezultaty


Nast pny przyk ad
Następnyprzykład


Model bbc zmienne korzy ci skali problem dualny d la jednostki 5
Model BBC (zmienne korzyści skali): problem dualny dla jednostki 5

Zmienne korzyści skali

Efektywnośćtechnicznadla DMU5 możebyćosiągniętadla DMU2, któreleżynaefektywnejlinii


Dmu 4 jest efektywny w sensie s abym
DMU 4 jest efektywny w sensiesłabym

3)

Takisam problem dla DMU4 daje:


Jak interpretowa wagi
Jakinterpretowaćwagi?

 • Załóżmy, żebadamyjednostkę o efektywnościmniejszejniż 1

 • Załóżmy, że , reszta wag jest zerowa

 • Wówczasproduktcieniajednostki, którąbadamy to

 • A nakładycieniajednostki, którąbadamy to: