Nodehealth innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisiss terveyspalveluissa
Download
1 / 15

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa. NodeHealth. Jani Johanson, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto Päivi Husman, teemajohtaja, Työhön osallistuminen ja kestävä työura, Työterveyslaitos. Tiivistelmäkuvaus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NodeHealth: Innovaatioiden haltuunotto ja diffuusio julkisyksityisissä terveyspalveluissa

NodeHealth

Jani Johanson, professori, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Päivi Husman, teemajohtaja, Työhön osallistuminen ja kestävä työura, Työterveyslaitos


Tiivistelmäkuvaus

 • Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään terveyspalveluihin liittyviä uudistuksia innovaation haltuunoton mallin avulla

 • Tarkasteltavat uudistukset perustuvat tietovaltaisiin toimintatapoihin, joissa uuden tietämyksen ja tietojärjestelmien tehokkaan käytön avulla muokataan olemassa olevia toimintakäytäntöjä verkostoissa

 • Tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvien tavoitteiden ohella nämä interventiohankkeet muuttavat julkisten ja yksityisten organisaatioiden asemaa asettamalla ne yhteistyöhön, kilpailuun ja keskinäiseen arviointiin

 • Hankkeessa haetaan vastauksia siihen, miten innovaatiot saadaan juurrutettua nykyisiin käytäntöihin, miten yhteistoiminta olisi edullista järjestää yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken ja, mitä vaikutuksia innovaatioilla on


Tutkimuksen toteuttajat ja rahoittajat


Tutkimuksen kv-kumppanit


Tutkimusorganisaatiot


Hyödyntäjäorganisaatiot


Keskeinen tutkimuskysymys ja tavoite

NodeHealth

 • Kysymys:

  • Mitä vaikutuksia terveyspalvelu-innovaatioilla on julkisyksityisissä verkostoissa?

 • Tavoite:

  • Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan verkostoituneita toimintatapoja, joissa yritykset kohtaavat julkisen sektorin käytäntöjä terveyspalveluissa

  • Tarkastelun kohteena on innovaatioiden käyttöönotto ja leviäminen sekä niiden tuloksellisuus


Tutkimusteemat

NodeHealth

 • Julkisyksityiset yhteistyön muodot terveyspalveluissa

 • Innovaatioiden synty, käyttöönotto ja leviäminen

 • Verkostokumppanuus

 • Taloudellinen tuottavuus ja tehokkuus

 • Toiminnan laatu

 • Vaikuttavuus ja tuloksellisuus

 • Liiketoiminnan kehittäminen


NodeHealth

INNOVAATION HALTUUNOTTO

Käsitteellinen jäsennys

Vaihe 1: Synty: Käyttökelpoisen ajatuksen hahmotus

Prosessi: Epämääräisyyden vähentäminen

Vaihe 3:

Diffuusio eli leviäminen

Prosessi:

Kontekstin vaikutus

Vaihe 2:

Toteuttamiskelpoisen innovaation haltuunotto

Prosessi:

Sovellettavuuden arviointi

Vaihe 4:

Uudelleen-muovautuminen

Prosessi:

Kytkeytyminen toisiin innovaatioihin

Aineisto:

Terveystalo: Diabeteksen hoito

Kysymys: Miten toteuttamiskelpoinen ajatus muotoutui?

Aineisto:

Pohjois-P: Hyvinvointiohjelma

Kysymys: Miten innovaatio on levinnyt ja miten se on muuttunut ?

Aineisto:

Hämeenlinna: Kanavamalli

Kysymys: miten innovaatiot kytkeytyvät toisiinsa?

 • Aineisto:

 • Kys hoitoprosessi ja elämänlaatu

 • Kysymys, miten sidosryhmät soveltavat?

INNOVAATION HALTUUNOTTO

Aineiston hahmotus


Tutkimusteemat ja tapaustutkimukset

NodeHealth


Tutkimustyöpaketti

NodeHealth

Tutkimuskohde

Seurattava ilmiö

Diffuusio toisiin toimipisteisiin

Verkoston toiminta ja rakenne, vaikuttavuus ja arviointi

Sähköisen työkalun soveltaminen

 • Kanavamallin leviäminen ja muuntuminen (Hämeenlinna)

 • Monimutkaisen kokonaisverkoston toimivuuden ja tuloksellisuuden arviointi (Pohjois-Pohjanmaa)

 • Diabeteksen käypähoitosuositus (Terveystalo)


Tutkimustyöpaketti

NodeHealth

Tutkimuskohde

 • Vaikuttavuustiedonkerääminen (KYS)

 • Asiakasmyyntikonsepti (Diacor)

 • Sähköisenhyvinvointikertomuksenhyödyntäminen (FCG/Kuntaliitto)

Seurattavailmiö

 • Asiakastiedonkäyttöprosessienparantamiseksi (lean)

 • Työterveyshoitajanroolimuutos

 • Tiedollajohtaminen


Synteesityöpaketti

NodeHealth


Tulosten hyödyntäminen

NodeHealth

Tuotoksena syntyy uusia verkostomaisia terveydenhuollon toiminnan malleja ja muotoiluja sekä kokemuksia niiden käytöstä ja vaikuttavuudesta

 • Levittämisen muoto

  • Yliopistojen ja AMK opetus, tutkimuslaitosten koulutus (esim. Synergos: Public MBA ja sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA)

  • Verkostoyhteistyö (esim. Johtamisen kehittämisverkosto

  • Ohjelmayhteistyö (esim. Kaste II)

  • Hankkeen ohjausryhmä, sidosryhmät

  • Terveyspalvelujen tuottajien toiminta

  • SOTE –palvelurakenteen linjausten muodostaminen

  • Seminaarit, työpajat, kongressit


NodeHealth

Kiitos!

NodeHealth


 • Login