Zaštita i bezbednost - PowerPoint PPT Presentation

Za tita i bezbednost
Download
1 / 8

 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zaštita i bezbednost.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zaštita i bezbednost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Za tita i bezbednost

Zaštita i bezbednost


Za tita i bezbednost

ZAŠTITA DECE NA INTERNETU podrazumevafizičku, psihičkuimoralnubezbednostmaloletnihlicatokomobavljanjasvakodnevnihaktivnostinaInternetu(surfovanje, četovanje, korišćenjedruštveno-socijalnihmreža, online igrice). Cilj je zaštititidecu od neprimerenihsadržaja, negativnihefekatakorišćenjaInternetaipodićinivosvestiiznanjao tome nakojinačinvirtuelnastvarnostutičenadecuidoklesmejuda se upuštaju u digitalnisvet, a da to budebezbednoibezposledica.


Za tita i bezbednost

 • Zaštitaračunarskihmrežainjihovonadgledanje je odizuzetnogznačajazanormalanradITinfrastrukture. U mogućnostismodaimplementiramozaštitunavišenivoa, kaoinaserverimairadnimstanicama. Pored aktivnezaštite, imamorešenjazaaktivnopraćenjesaobraćajanamrežiuzpomoćNetFlowprotokola. Nakonimplementiranogrešenjasprovodimoakcijusimulacijenapadaizspoljneiunutrašnjesredine, radiproverepostavljenezaštite.


Osobine bezbedne komunikacije

Osobinebezbednekomunikacije

 • Poverljivost.

 • Integritetporuke

 • Proveraautentičnostikrajnjihtačaka

 • Operacionabezbednost


Zloupotreba dece na internetu

ZloupotrebadecenaInternetu

 • NaInternetupostojinekolikohiljadaorganizacijakoje se bavenekimodmnogobrojnihnačinaiskorišćavanjadece. Velikibrojtihorganizacijalegalnosuprijavljenapreduzeća, humanitarneilinevladineorganizacijesapravnimidentitetom. Njihovopredstavljanje u javnostinedvosmislenoupućujenaslužbezapružanjeraznihvrstapomoći, počevodhumanitarnihmaterijalnihdonacija, prekopsihološkepomoćiugroženimgrupama

Najčešćioblicizloupotrebedecenainternetu:

 • Trafiking

 • Krađa

 • Blud

 • Sugestija

 • Vrsnjackonasilje


Programi za zastitu dece na internetu

Programi za zastitu dece na Internetu

 • K9 WEB protectionpredstavlja program veličinedva do tri MB, kojimnajednostavannačinmožetezabraniti, pratitiililimitiratiodredjeneveb-sajtove, upotrebu chat klijenataiostalih online alata. Na sajtu pored navedenogpostojejošiprogramizaprečišćavanjesadržaja. Oviprogramisunapravljenitakodaprepoznajusadržaj web stranicakoji bi mogaodabudeštetanzamladekorisnike. Ti progamiomogućavajuodraslima, kojibrinu o deci, dasprečedetedaposećujeteneprimereneveb-sajtove. Programizaprečišćavanjekoristetriglavnamodela: crnulistu, belulistuineutralnulistu. Crnalistablokiraprilazupisanimsajtovima, dokbelalistaomogućavaodlazaksamonanavedenesajtove, blokirajućisveostale.


Za tita i bezbednost

NajpoznatijiVebčitačizadecu:Buddy Browser], PikLuk, My Kids browser, KidZui, KidRocket, Surf Knight, ZacBroswer.

Najpoznatiji program zaroditeljskukontrolu:NetNanny,CyberPatrolParentalControlsSafeEyesSentryPC, KidsWatch], Time Sheriff, Web Watcher, Time Boss.


Radila gorana golijanin

RADILA : Gorana Golijanin .


 • Login