Sistemska administracija - PowerPoint PPT Presentation

Sistemska administracija
Download
1 / 17

 • 296 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sistemska administracija. Namen delavnice. Vzpostaviti sistem na MSSQL platformi Ročna inštalacija vseh potrebnih komponent sistema na SQL platformi Razumevanje delovanja sistema, zato lažje odpravljanje težav Uporaba orodij, potrebnih za popolno administracijo Selitve sistema, serverja.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sistemska administracija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistemska administracija

Sistemska administracija

Datalab Technologies | www.datalab.eu


Namen delavnice

Namen delavnice

 • Vzpostaviti sistem na MSSQL platformi

 • Ročna inštalacija vseh potrebnih komponent sistema na SQL platformi

 • Razumevanje delovanja sistema, zato lažje odpravljanje težav

 • Uporaba orodij, potrebnih za popolno administracijo

 • Selitve sistema, serverja


Sistemske zahteve

Sistemske zahteve

 • PANTHEON™ odjemalca lahko instaliramo na vsak računalnik z delujočim operacijskim sistemom:

  • MS Windows 2000/XP/Vista

  • MS Windows server 2003/2008

  • MS Windows7

 • PANTHEON™ strežniški del z Oracle serverjem poleg navedenih deluje še na Linuxu


Zahteve pred namestitvijo

Zahteve pred namestitvijo

 • Ločljivost 1024x768,

 • Regionalne nastavitve: Slovenian,

 • Namestitev izvaja uporabnik z administratorskimi pravicami,

 • Vsaj 5GB prostega prostora na disku (za namestitev),

 • Vsaj 512MB (MSSQL) oz. 1GB (Oracle) RAMa,

 • Windows Media 9.0 (Video navodila/Video novosti),

 • Za nadgradnjo in spremembo serijskih številk potreben dostop do interneta


Strojna oprema single user

Strojna oprema – single user

 • Strojna oprema – single user

 • Podatkovni strežnik = SQL 2005/2008 express

 • *Navedene so minimalne vrednosti** Priporočamo vam najboljšo opremo, ki si jo lahko privoščite.Investicija v hitrejši procesor in več pomnilnika drastično izboljšaperformanse. Ostali sestavni deli niso tako važni.


Strojna oprema mre a 5 uporabnikov

Strojna oprema – mreža < 5 uporabnikov

Podatkovni strežnik = SQL 2005/2008 Express

Najzmogljivejša delovna postaja v omrežju kot nenamenski strežnik

Oracle – namenski strežnik


Strojna oprema mre a 5 uporabnikov1

Strojna oprema – mreža > 5 uporabnikov

Podatkovni strežnik SQL Server 2005/2008, Oracle Standard 10g/11g

*** Priporočamo ločene diske za podatkovno bazo in transakcijski log / sistemski swap file.

ODSVETUJEMO da je strežnik hkrati delovna postaja


Microsoft sql server 2005 2008

Microsoft SQL Server 2005/2008

 • Z Microsoftove strani si pretočimo zadnjo verzijo MSSQL strežnika

 • Nastavimo collation na Slovenian_CI_AS

 • Nastavimo collation na SQL_Slovenian_CP1250_CI_AS

  • Windows Installer 4.5

  • .NET Framework 3.5

  • Windows Powershell

 • ftp://ftp.datalab.si/demo/si/

  • Install_SQL2005_Srv_SI_Slovenian_CI_AS.exe ali

  • Install_SQL2005_Srv_SI.exe

  • POZOR! Od junija 2009 Pantheon55 na podatkovnem strežniku SQL 2000 ni več podprt.Potrebno je namestiti SQL2005/2008.


Programi za administracijo stre nika in pantheona

Programi za administracijo strežnika in Pantheona

 • Administratorsko orodje za Microsoftove strežnike

 • Query Analyser (ftp://ftp.datalab.si/Programi/DL-utils/isqlw.zip) – brezplačen

 • SQL Server Management Studio

 • DataLabAdminTool (ftp://ftp.datalab.si/Programi/DL-utils/DataLabAdminTool.zip)

 • SQL urejevalnik v Pantheonu5.5

 • Administratosko orodje za Oracle

 • SQL Developer (najdemo ga na Oraclovi domači strani)

 • Administracija Pantheona

 • AddUsers55 (ftp://ftp.datalab.si/Programi/DL-utils/) - MSSQL

 • AddUserOra (ftp://ftp.datalab.si/Programi/DL-utils/) - ORACLE


Administracija baze na mssql stre niku

Administracija baze na MSSQL strežniku

 • Backup:

 • backup database [ime_baze] to disk='C:\[ime_datoteke].bak';

 • Restore:

 • restore filelistonly from disk= 'C:\[ime_datoteke].bak';

 • restore database NewDataBase from disk= 'C:\[ime_datoteke].bak' with

 • move 'DataLab_Data' to 'c:\[ime_podatkovne_datoteke].mdf',

 • move 'DataLab_Log' to 'c:\Temp\ [ime_log_datoteke].ldf';

 • Pozor! Osnovni ukaz (ukaz brez “move”) kreira bazo in log file (.MDF in .LDF) na direktoriju, ki ga uporablja MS SQL za privzet direktorij za baze. Navadno je to direktorij C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\MSSQL

 • Backup in restore se na MSSQL strežniku vedno izvaja na računalnik, kjer teče SQL strežnik in ne na računalniku, kjer izvajamo ukaze!


Administracija baze na mssql stre niku1

Administracija baze na MSSQL strežniku

 • Kopiranje .MDF .LDF datotek.

 • Dokler je podatkovna baza priključena na strežnik, sta obe datoteki (.MDF in .LDF) uporabljeni in ju ne moremo kopirati, brisati ali premikati. Zato moramo vedno pred manipulacijo podatkovne baze le to odklopiti.

 • detach:

 • sp_detach_db @DbName='baza'

 • attach:

 • sp_attach_db @dbname='FAVN',

 • @filename1= 'E:\DATA\FAVN.MDF',

 • @filename2= 'E:\DATA\FAVN.LDF'


Addusers 1 2

AddUsers 1/2

 • Uporablja se, ko preselimo bazo iz enega strežnika na drugega

 • Ob preselitvi baze, se ne prenesejo uporabniška imena in gesla, saj Pantheon uporablja za prijavo na strežnik uporabnike, ki so definirani na nivoju podatkovnega strežnika

 • Uporabniki so definirani tudi v vsaki bazi, vendar so v njej shranjena samo uporabniška imena, ne pa gesla

 • S programom AddUsers na strežnik dodamo vse logine (za vsakega uporabnika po en login) in jim določimo gesla

 • Geslo na strežniku ni enako geslu od Pantheona, saj se zaradi varnosti geslo zakodira


Addusers 2 2

AddUsers 2/2


Zagonski parametri

Zagonski parametri

 • /A – Zagon administratorske konzole,

 • /B – Vstop v program brez preverjanja usklajenosti Builda baze s programom,

 • /BCKP:DB – kreira varnostno kopijo baze,

 • /INI=IniFileName – uporabi navedeno datoteko namesto osnovne,

 • /L=uid:pass – avtomatska prijava v Pantheon (avt. zagon),

 • /S=XXX – avtomatski zagon SQLi postopka (za avtomatizem v kombinaciji z uporabo /L parametra). Postopki ne smejo vsebovati kriterijev, editorja, pregleda ali spreminjanja – izpis je dovoljen,

 • /U – ukaz na izvedbo nadgradnje (prav tako možno kombinirati s par. /L),

 • Če je navedena pot, ki vsebuje presledke je obvezna uporaba dvojnih narekovajev!!!


Pantheon ini datoteka

Pantheon INI datoteka

 • Programu Pantheon pove kje se nahaja server in baza

 • Podobna za MSSQL in ORACLE strežnik

 • Če je navedena s parametri vzame navedeno, drugače vzame iz mape kjer je nameščen Pantheon55.exe

[Program]

Uporabnik=AD

ZagonPrograma=17.10.2006

Podjetje=

PathToUpgrade=C:\Program Files\DataLab

ApplHintPause=3

User=AD

[Database]

Podjetje=Podjetje d.o.o. (DataLab55)

DataBaseName=DataDemo

ServerName=(Local)


Pantheon v ve jezikih

Pantheon v več jezikih

 • Nadgradimo Pantheon avtomatsko

 • Nagradimo Pantheon ročno

  • Poleg osnovnih struktur potrebujemo še mešane, ki so namenjene eni zakonodaji in drugemu uporaniškemu vmesniku

  • V strukturah so tudi slovenski texti (menu, sporočila, IRIS sporočila)

  • Za pravilno delovanje potrebujemo tudi pravilni program

  • slovenska lokalizacija in uporabniški vmesnik:

  • dlPantheon_SQL_SI_SI_55xxxx.7z

   • STR_SI_FULL_55xxxx.7z

 • slovenska lokalizacija in angleški uporabniški vmesnik:

 • dlPantheon_SQL_EU_EU_55xxxx.7z

 • STR_EU_UI_FULL_55xxxx.7z


Menjava collationa

Menjava collationa

 • Menjava collationa vedno prilagodi bazi collation

 • katerega ima strežnik

 • V bazi kjer se menja collation ne sme biti nihče

 • logiran

 • Po menjavi potrebna ponovna nadgradnja z

 • z vsemi objekti


 • Login