Dynamika
Download
1 / 19

DYNAMIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

DYNAMIKA. Oddziaływania. Siły. Zapamiętaj!. Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek ,zwrot, wartość i punkt przyłożenia. SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły. SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DYNAMIKA' - dobry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dynamika

DYNAMIKA

Oddziaływania. Siły.


Zapami taj
Zapamiętaj!

 • Siła jest wielkością wektorową: posiada kierunek ,zwrot, wartość i punkt przyłożenia.


 • SIŁA WYPADKOWA- Siła, która mogłaby zastąpić w działaniu inne siły.

 • SIŁA RÓWNOWAŻĄCA- Równoważy działanie siły wypadkowej.

 • Składanie sił składowych to znajdowanie siły wypadkowej.


 • Wypadkowa dwóch sił o tych samych kierunkach i zwrotach jest równa sumie wartości sił składowych:Fw= F2+F1

 • Wypadkowa sił o tych samych kierunkach, ale o różnych zwrotach jest równa różnicy wartości sił składowych, jej kierunek jest zgodny z kierunkiem sił składowych a zwrot zgodny ze zwrotem siły o większej wartości:

  Fw=F2-F1


Tarcie
TARCIE

 • Rozróżniamy tarcie statyczne Ts i kinetyczne Tk. Maksymalne tarcie statyczne zawsze jest większe od dynamicznego.

  Mierzenie siły tarcia statycznego i kinetycznego.Tarcie jest wprost się ciał, a jedynie od siły nacisku i rodzaju powierzchni.proporcjonalne do siły nacisku na podłoże:T= f * NT - siła tarcia statycznego lub kinetycznego, N - siła nacisku, f - współczynnik proporcjonalności (współczynnik tarcia)


Pierwsza zasada dynamiki

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub siły działające wzajemnie się równoważą, to pozostaje ono w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Inaczej mówiąc, ciało nie zmienia swojego stanu ruchu.

Pierwsza zasada dynamiki

Sir Isaac Newton (1642 - 1727) • Bezwładność ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić. to właściwość ciał polegająca na zachowaniu stanu ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa.

 • Masa to miara ilości substancji zgromadzonej w ciele fizycznym i miara ich bezwładności.


Druga zasada dynamiki
Druga zasada dynamiki ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

 • Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono z przyspieszeniem o wartości wprost proporcjonalnej do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnej do masy tego ciała.

 • a=F/m lub F=m*a

  F - siła ( 1 N)

  m - masa ( 1kg)

  a - przyspieszenie ( 1m/s²)

 • Jeden niuton to siła, która masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1m/s².


Swobodne spadanie cia
Swobodne spadanie ciał ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

 • Wszystkie ciała swobodnie spadają ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem grawitacyjnym g. Na Ziemi i na naszej szerokości geograficznej to przyspiesznie jest równe: 9,81 m/s²

 • Do obliczeń używamy g=10m/s².


Czas swobodnego spadania ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.nie zależy od masy ciała. ( np. dwie kulki z plasteliny o różnych masach spadają w tym samym czasie)Czas swobodnego spadanie zależy od kształtu ciała. ( np. dwie identyczne kartki papieru [ jedna zgnieciona, czyli o innym kształcie ] spadają w różnym czasie. O tym, że ciała spadają w różnym czasie decyduje opór powietrza. W próżni wszystkie ciała spadają w jednakowym czasie.


Trzecia zasada dynamiki
Trzecia zasada dynamiki ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

 • Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości, takim samym kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie .


P d cia a zasada zachowania p du
Pęd ciała. Zasada zachowania pędu ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

 • Pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości. Pęd jest wielkością wektorową:

 • Jego kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem prędkości,

 • Jego wartość jest równa iloczynowi masy i szybkości (wartości prędkości) ciała.

 • Jednostką pędu jest

 • Ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują, stanowią układ ciał.

 • Zasada zachowania pędu: Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie.


Uk ad odosobniony
Układ odosobniony ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.

 • Układem odosobnionym nazywamy układ ciał, na który nie działają żadne siły zewnętrzne.

 • W układzie odosobnionym pęd układu nie ulega zmianie, jeżeli tylko nie działają nań siły zewnętrzne.


Zderzenia kul
Zderzenia kul ciała. Może ona wprawić w ruch spoczywające ciało, a ciało poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym zatrzymać, mienić jego kierunek ruchu lub rozpędzić.


ad