Problemen luchtkwaliteit zh
Download
1 / 23

Problemen luchtkwaliteit ZH - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AANPAK KNELPUNTEN NO 2 EN PM 10 IN ZUID-HOLLAND Beate Arends Provincie Zuid-Holland Bureau Beleidsanalyse, Lucht en Energie. Problemen luchtkwaliteit ZH. 36 gemeentelijk rapportages in 2004 36 gemeenten met overschrijdingen NO 2 grenswaarde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Problemen luchtkwaliteit ZH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AANPAK KNELPUNTEN NO2 EN PM10 IN ZUID-HOLLANDBeate ArendsProvincie Zuid-HollandBureau Beleidsanalyse, Lucht en Energie


Problemen luchtkwaliteit ZH

 • 36 gemeentelijk rapportages in 2004

 • 36 gemeenten met overschrijdingen NO2 grenswaarde

 • 19 gemeenten met plandrempel- overschrijdingen voor NO2

 • 36 grenswaarde en plandrempel- overschrijding PM10 (dag)

 • 17 gemeenten met plandrempel- overschrijding PM10 jaargem.


NO2 concentratie Rijnmond 2000


NO2 bijdrage wegverkeer


Aanpak NO2 en PM10

NO2:- lokaal langs wegen verhoogd- achtergrond hoger in steden-> lokale knelpunten aanpakkenPM10- grootschalig- kleine verhoging langs wegen- achtergrond grootste bijdrage-> alle bronnen aanpakken binnen bevoegdheid provincie


Coördinatie NO2 knelpuntgroepen

bovengemeentelijk

per regio

voor snelwegen (provinciale wegen)

milieu en verkeersmedewerkers

doel: bedenken en afstemmen van plannen van aanpak


Werkwijze knelpuntgroepen

 • inventarisatie mogelijke maatregelen

 • haalbaarheidsanalyse

 • oplossing per locatie zoeken

 • berekenen van effect (TNO)

 • schrijven plan

 • informatie uitwisseling

 • gezamenlijke actie


Problemen

gemeenten maken plan, rijk moet het uitvoeren

verantwoordelijkheid rijk nog niet genomen

te weinig geld beschikbaar

de politieke wil ontbreekt


Van plan tot uitvoering

 • inzet op verschillende niveaus:

 • ambtelijk in knelpuntengroep

 • managementniveau: externe overleggroep

 • bestuurlijk niveau: gesprekken, brieven, ministers, IPO, DUIV

 • lobby gericht op politieke processen (nota’s TK, media, gesteund door bestuur)


RO-beleid

toetsing bestemmingsplannen:

gevoelige bestemmingen niet toestaan in gebieden waar (in 2010) de NO2 grenswaarde wordt overschreden

sinds kort onderzoek naar bijdrage fijn stof


Wat is er bereikt?

 • toezegging voor 80 km/h op A20 en A12

 • geluidsschermen Vlaardingen/Schiedam

 • gevoelige bestemmingen in ontwerp ministeriële regeling


Pleidooi

maak politieke keuze, gezamenlijk en op hoog niveau!

óf alles doen aan emissiereductie verkeer

óf inzetten op minder verkeersintensiteit

eerste stap: probleembewustzijn creëren


Deel 2 Fijn stof

Bronnen Zuid-Holland 2000 ton/jraffinaderijen3000op- en overslag 1500andere industrie1000MKB 700wegverkeer2500scheepvaart1300consumenten1000


URBIS fijn stof Rijnmond 2000


Fijn stof bijdrage wegverkeer


Fijn stof bijdrage scheepvaart


Fijn stof bijdrage industrie


Fijn stof achtergrond


Gegevens fijn stof

tot 25% concentratie uit provincie zelf

grote bronnen in Rijnmond, weinig invloed op concentratie

grootschalig en regionaal probleem, weinig lokaalmaar: gezondheidseffect groot in omgeving van drukke wegen


Beleidsvoorstellen

bij alle IPPC bedrijven inventarisatie naar fijn stof uitstoot

overzicht emissies PM10

zo nodig vergunning aanpassen aan BAT

bij nieuwe vergunningen minimaal BAT

bij planning rekening houden met afname elders in industriegebied

proefprojectenscheepvaart en schone voertuigen


Verwacht effect

Emissiedaling van 30% tussen 2000 en 2010, concentratie-effect ca. 3 µg/m3Emissiedaling van 50% tussen 2000 en 2020, conc. Effect 2-5 µg/m3Daggemiddelde grenswaarde voorlopig niet gehaald.Beleid niet vastgesteld, bestuur aarzelt.


Conclusie

NO2 aanpakken op lokaal of bovenlokaal niveau

bron-, effect- of overdrachtmaatregelen

probleem: verantwoordelijkheid en financiënFijn stof beleid heeft wel zin, bronbeleid


ad
 • Login