mobiliteit economisch bekeken
Download
Skip this Video
Download Presentation
MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN. Probleemstelling (1). Groei wegverkeer : 50 tot 85% in periode 89 - 99 problemen: files en tijdsverlies milieu: ozon, deeltjes en broeikasgassen geluidsoverlast, barrièrewerking # verkeersongevallen: dalend maar hoog. Probleemstelling (2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOBILITEIT ECONOMISCH BEKEKEN' - doane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
probleemstelling 1
Probleemstelling (1)
 • Groei wegverkeer : 50 tot 85% in periode 89 - 99
 • problemen:
  • files en tijdsverlies
  • milieu:
   • ozon, deeltjes en broeikasgassen
   • geluidsoverlast, barrièrewerking
  • # verkeersongevallen: dalend maar hoog
probleemstelling 2
Probleemstelling (2)
 • Voorgestelde remedies zeer divers:
  • blokrijden, elektronische geleiding
  • zuiniger en properder wagens (elektrisch, …)
  • strengere snelheidscontroles
  • bedrijfsvervoersplannen, carpool subsidies,..
  • gratis en beter openbaar vervoer: populaire maatregel, effect en kostprijs onzeker
  • flexibele arbeidsuren
  • betere ruimtelijke ordening
doelstelling les
Doelstelling les
 • De voorgestelde remedies zijn onvolledig
 • Het verkeersprobleem is een schaarsteprobleem dat je best oplost met een prijsmechanisme - dit ontbreekt nu
 • prijsmechanisme in verkeer:
  • “rekeningrijden”: in functie van wegbezetting - dit vervangt bestaande belastingen
  • andere prijszetting openbaar vervoer
structuur les
Structuur les
 • Illustratie van prijsmechanisme
 • Conceptueel model van verkeersmarkt
 • Numerieke illustratie van model voor verkeersmarkt Brussel in 2005
 • Tegenargumenten en problemen
slide6

Figuur 1: MARKT VAN FLESSEN WATER

BF/ Fles

Aanbod

95

80

70

60

40

Vraag

20

600

200

Aantal flessen

schaars flessenwater 4 oplossingen
Schaars flessenwater: 4 oplossingen
 • prijs = 20 BF: gedrum en niet efficiënt want flesjes komen niet bij hoogste BTB
 • prijs = 70 BF: geen gedrum, efficiënt (12500 >7500) flesjes komen terecht bij personen met hoogste BTB, winst uitgekeerd aan iedereen
 • prijs = 20 BF + gratis soep: iets minder gedrum, vooral goed voor soepdrinkers
 • prijs = 70 BF + soep verkocht aan kostprijs: meest efficiënt
conceptueel model verkeersmarkt 1
Conceptueel model verkeersmarkt (1)
 • Definitie markt:
  • verplaatsing met kleine auto, solo, tussen Leuven en Brussel op weekdag tijdens spits
  • Andere markten: tijdens dal, carpooling, grote wagen, trein, bus …
 • hoeveelheid: aantal voertuigkilometer
 • gegeneraliseerde prijs per voertuigkm = kostprijs excl. belasting + tijdskost + belasting
slide9

GP in BF/vkm

Conceptueel model verkeersmarkt (2)

A

V

Figuur 2a

r + gtk + t

r + gtk

t

E1

P1

r+gtk+t

gtk

r +gtk

r

r

Volume verkeer in vkm per uur

X1

slide10

GP in BF/vkm

MSK

Conceptueel model verkeersmarkt (3)

A

V

Figuur 2b

MEMK

sociale welvaart in E1 = FAH - GGE1

r + gtk + t

G

MECK

H

t

r + gtk

E1

P1

B

F

r+gtk+t

gtk

r+gtk

r

r

Volume verkeer in vkm per uur

X1

slide11

GP in BF/vkm

MSK

Conceptueel model verkeersmarkt (4)

A

V

Figuur 2c

MEMK

r + gtk + t

G

E2

E3

MECK

D

P3

t

r + gtk

H

E1

M

P1

C

B

K

r+gtk+t

L

J

gtk

I

r+gtk

r

r

Volume verkeer in vkm per uur

X3

X1

X2

conceptueel model verkeersmarkt 5
Conceptueel model verkeersmarkt (5)
 • Welvaartseffecten van optimale prijszetting:
 • Automobilisten:
 • weggeprijsde: - E3 E1 M
 • overblijvende: - P3 E3 M P1
 • Overheid:
 • verlies van belastinginkomsten
 • op weggeprijsd autoverkeer: - E1 B J K
 • hogere belasting op overblijvend verkeer: + P3 E3 K C
 • Slachtoffers milieuverontreiniging en ongevallen: + G D M E3
 • TOTAAL WELVAARTSEFFECT: + E3 G E1
conceptueel model verkeersmarkt 6
Conceptueel model verkeersmarkt (6)
 • Maatschappelijke kostprijs =

resource kost + eigen tijdskost + tijdsverlies en ongevalskost aan anderen + milieukost

 • Private kostpijs =

resource kost + eigen tijdskost + belasting

 • Dus optimale belasting =

tijdsverlies en ongevalskost voor anderen + milieukost

Of optimale belasting = marginale externe kost

conceptueel model verkeersmarkt 7
Conceptueel model verkeersmarkt (7)
 • Optimale belasting = ander belastingsysteem
  • verschil tussen piek en dal en in ruimte
  • vergt evenwichtsberekening
  • ook voor openbaar vervoer: optimale prijs= variabele resource kost + externe kost; subsidie om vaste kost te dekken is OK
 • Ander belastingsysteem concreet:
  • lagere accijnsen en andere voertuigbelastingen
  • meer electronische tolheffing
numerieke illustratie 1
Numerieke illustratie (1)
 • Voorspelling voor 2005 bij onveranderd beleid en geen nieuwe wegen
 • Brussel en niet-stedelijk (autosnelwegen)
 • Stap 1: calibreer model (20-tal markten voor stedelijk en voor niet-stedelijk)
 • Stap 2: Huidige belasting versus externe kost
 • Stap 3: Optimale belasting + effect
numerieke illustratie 2
Numerieke illustratie (2)

Externe kosten en belastingen in 2005 voor Brussel

numerieke illustratie 3 huidige prijsineffici nties
Numerieke illustratie (3)huidige prijsinefficiënties
 • Stedelijk vervoer:
  • prijs te laag , “vervoer maatschappelijk gesubsidieerd”
  • vooral discrepantie spits - dal
  • ook openbaar vervoer heeft prijsinefficiënties
 • Autosnelwegen:
  • spits / dal discrepantie maar minder sterk
  • voor personenwagens en voor vrachtwagens
numerieke illustratie 4
Numerieke illustratie (4)

OPTIMALE BELASTINGEN EN VOLUMES - BRUSSEL 2005

numerieke illustratie 5 optimale belastingen en volumes
Numerieke illustratie (5):optimale belastingen en volumes
 • Optimale belasting
  • gemiddeld hoger maar sterk gedifferentieerd tussen spits en dal, tussen stad en autosnelweg
  • Ook prijzen openbaar vervoer moeten stijgen: vooral in dalperiode minder subsidies
 • volumes verkeer:
  • lager in piek (snelheid hoger)
  • openbaar vervoer stijgt in piek (+25 à +50%) maar niet in dal
numerieke illustratie 6 second best instrumenten
Numerieke illustratie (6):second best instrumenten
 • Perfecte prijszetting is moeilijk en vereist gesofistikeerde technologie - wat kan nu reeds? (% van maximale welvaartswinst)
  • OV prijzen: potentieel beperkt (10%)
  • milieumaatregelen: beperkt (5 à 10%)
  • hogere benzine en dieselbelasting (20%)
  • afschaffen gratis parkeren (30%)
  • 1 cordon rond stad: (50%)
aanvullingen 1
Aanvullingen (1)
 • Hoe de extra opbrengsten gebruiken?
  • Rekeningrijden op juist niveau brengt meer op dan de huidige belastingen
  • Beste optie: vermindering andere belastingen en niet noodzakelijk investeren in openbaar vervoer of nieuwe wegen
  • nood aan een politiek contract tussen bevolking: enkel hogere transport belastingen indien zeker lagere belastingen op arbeid
aanvullingen 2
Aanvullingen (2)
 • Goederenvervoer:
  • duurder o.w.v. belasting maar ook winst
  • transit verkeer ontsnapte vroeger aan belasting (tanken in L) nu niet meer en dus kleiner
  • niet noodzakelijk veel meer trein en binnenvaart
aanvullingen 3
Aanvullingen (3)
 • Rekeningrijden (prijsmechanisme) complementair met andere instrumenten:
  • investeringsbeleid: correcter wanneer juiste prijzen worden aangerekend, zoniet geen oplossing door nieuwe rijstroken
  • ruimtelijke ordening: rekeningrijden leidt tot meer concentratie van activiteiten
besluit
Besluit
 • Diagnose verkeerscongestie: wegschaarste
 • Oplossing: beter prijzensysteem:
  • vervang accijnzen en andere voertuigbelastingen door electronische tol die varieert in functie van tijd en plaats
  • opbrengst bestemd voor vermindering van arbeidsbelastingen
ad