Kubizam - PowerPoint PPT Presentation

Kubizam
Download
1 / 30

 • 547 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kubizam. Kubizam. Kubizam  je umetnički pravac u modernoj umetnosti u prvom redu  slikarstvu , nastao početkom  20. veka , koji je imao značajan uticaj na početak apstraktnog slikarstva. Uzori su bili : Sezanova modulacija i slikarstvo, kao i crnačka afrička skulptura

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kubizam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kubizam

Kubizam


Kubizam1

Kubizam

 • Kubizam je umetnički pravac u modernoj umetnosti u prvom redu slikarstvu, nastao početkom 20. veka, koji je imao značajan uticaj na početak apstraktnog slikarstva. Uzori su bili : Sezanova modulacija i slikarstvo, kao i crnačka afrička skulptura

 • Matis gledajući sliku Žorža Braka rekao: „Gle sami kubovi“Nastao je 1907. i1908. godine u delima Žorža Braka i Pabla Pikasa i svoj vrhunac je imao 1914. godine.


K arakteristike

Karakteristike

 • Predmet se deli na FASETE – mali geometrijski oblici, koji razaraju formu – predemet

  2.Više tačaka posmatranja

  3. Nema perspektive

  4. Boja je monohromna ( sivi i mrki tonovi)

  5. Linija i svetlo primarni


Kubizam

Faze razvojakubizma:1. Pretkubistička (od 1906. do 1909. godine, u ovu fazu spadaju Žorž Brak i Pablo Pikaso)2. Analitički kubizam (od 1907. do 1912. godine, Brak i Pikaso posmatraju formu predmeta kao geometrijsku strukturu)3. Sintetički kubizam ( od 1912. do 1914. godine, proizlazi iz nove tehnike kolaža koju započinje Brak 1912. godine)4. Orfizam (od 1914. do 1923. godine, potpuno iskorištavaju efekte boje)5. Posle 1923. godine ( dolazi do daljeg razvoja kubizma koji više i nije čist kubizam)


Pablo pikaso

PABLO PIKASO

 • Rođen u Španiji

 • Pikasovo delo se svrstava u nekoliko faza i ako su pojedina razdoblja u njegovom delu predmet sporova. Može se uzimati da su to bilaplavo razdoblje (1901–1904), ružičasto razdoblje (1905–1907), doba pod uticajem afričke primitivne umetnosti (1908–1909), analitički kubizam (1907–1912), sintetički kubizam (1912–1919


Pikaso

Pikaso

Pikaso je učio od svog oca pre 1980. godine slikarstvu i na njegovim prvim delima se može zapaziti akademski realizam a naročito na slikama oko 1896.godine i slici na kojoj je njegova sestra Lola. 1897. godine je slikao pod uticajem simbolizma

1.U plavom razdoblju (1901–1904) stvara Pikaso tamne slike u hladnim plavim tonovima. ( bedu i glad)

2.Za ružičasto razdoblje (1905–1907) je karakterističan veseliji prilaz i izraz sa toplim naranžastim i ružičastim bojama.

3. Na početku Pikasovog afričkog doba (1907–1912) stoji njegova poznata slika gospođice iz Avinjona koja je inspirisana predmetima koji su doneseni iz Afrike.Analitički kubizam (1909–1912) je stil koji je razradio Pikaso zajedno sa Žorž Brakom. Oba slikara upotrebljavaju tamne braon tonove i oba slikara slikaju tako kao da posmatraju predmete iz više uglova odjedanput.

4.Sintetički kubizam (1912–1919) je dalji stepen u razvoju kubizma. Umetnik na slike lepi komade papira, često i tapete, novinsku hartiju i to je pojava prvog kolaža


Pikaso1

Pikaso


Autoportret

Autoportret


Gospodjice iz avinjona

Gospodjice iz Avinjona


Portret ambroza volara

Portret Ambroza Volara


O gledalo

Ogledalo


Gernika

Gernika


V iolina

Violina


Gitarista

Gitarista


Kubizam

Ples


Ena koja pla e

Žena koja plače


Tri muzi ara

Tri muzičara


Kubizam

Pikaso je najplodnijislikarsvihvremena. PremaGinisovoj knjizi rekordanapravio je oko 13.500 slika, 100.000 grafika, 34.000 ilustracijazaknjige, i 300 skulptura. Ukupnavrednostnjegovograda je 1973. godineprocenjenana 750 milionadolara.


Or brak

Žorž Brak

 • Prolazio je kroz razne faze. U fovističkoj fazi se interesuje za Pola Sezana

 • Između 1908. i 1913. godine počinje sa kubističkom fazom. Od 1909. godine počinje da sarađuje sa Pablom Pikasom. Eksperimentisali su i sa kolažima. Imali su slična shvatanju u to doba i slične interese. Njihova saradnja se završava 1914. godine kada je Brak odveden na front u Pariz. Godine 1917. vraća se iz rata, bio je povređen ali nastavlja sa slikarstvom


Um razara formu a duh je objedinjuje

“Um razara formu, a duh je objedinjuje”


Ena sa gitarom

Žena sa gitarom


Violina i bokal

Violina i bokal


Sava umanovi

Sava Šumanović


Doru ak na travi

Doručak na travi


Pijana la a

Pijana lađa


Veliki akt

Veliki akt


Su ara kod ida

Sušara kod Šida


Pastirica

Pastirica


Kubizam

Biografija

Rođen je1869 u Vinkovcima. Živi u Šidu. Pohađao je gimnaziju u zemunu1914. u ZagrebuupisujeVišuškoluzaumetnost.1918. počinjejavnodaizlažesvojadela.U svojimranimdelima, Sava insistiranaatmosferiispretnokoristibojenesenkeitankeslojeveboje. Pored slikarstvabavi se ilustracijom, grafikomiscenografijom. Slika : portrete, aktove, pejzaže, mrtve prirode, žanr sceneprosao je kroz mnoge feze1920. Sava odlazi u Pariz.Učitelj mu je bio Andre Lot Streljan je 1942.naš naskuplje prodavaniji slikar ( 80.000-120.000 eura)


 • Login