B o c o th nghi m m ch i n t
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử. Nhóm: Nguyễn Tấn Duy Nguyễn Quốc Đạt Đinh Đức Thanh. Mạch đo nhiệt độ dùng OP-AMP (operational amplifier) LM335- cảm biến nhiệt độ (Precision Temperature Sensors). Yêu cầu thiết kế : đo nhiệt độ môi trường dưới dạng đo áp (1mV/ º C).

Download Presentation

Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Báo cáo thí nghiệm mạch điện tử

Nhóm:

Nguyễn Tấn Duy

Nguyễn Quốc Đạt

Đinh Đức Thanh


Mạch đo nhiệt độ dùng OP-AMP (operational amplifier) LM335- cảm biến nhiệt độ (Precision Temperature Sensors)

 • Yêu cầu thiết kế : đo nhiệt độ môi trường dưới dạng đo áp (1mV/ºC).

Thông số dưới dạng áp

Nhiệt độ môi trường

Mạch đo nhiệt độ


Giới thiệu về op-amp LM335:


Các cách đóng gói cuả LM335


Data sheet


Thêm phần data sheet của op-amp TL082


Mạch nguyên lý


Tính toán

 • Ta có

 • Do CMRR của TL082 vào khoảng 80DB


 • Ở 00C, VOUT = 0V.

 • VIN1 = VCB =10m * ( t + 273) = 2.73V

 • => VIN2 = 2.73V = VSS

 • Ta có:

 • Chọn V3=12V, R4=1k


 • Thế biểu thức VIN1 vào (1) ta được:

 • Có theo yêu cầu thiết kế:

 • Chọn R2=1k


Mô phỏng Pspice

 • Tại 00C: VCB = 2.73V


Tại 270C: VCB = 3V


Tại 1000C: VCB = 3.73V


Phần thiết kế và đo đạc Mạch thực tế


Mạch led để đưa tín hiệu áp ra dưới dạng số.


Nhiệt độ phòng


 • Nhận xét:

 • Mạch cho kết quả như yêu cầu. (áp ra tuyến tính với nhiệt độ tính bằng độ C)

 • Ban đầu có nhiều sai sót lí do:

  * hàn mạch chưa kĩ (nhiều đoạn bị đứt mạch)

  * nguồn đôi sử dụng không đúng quy cách (không dùng được 2 nguồn DC riêng lẻ)

  * cần lắp thêm tụ tại 1 số nơi có áp ra để ổn áp.


The end


 • Login