HALK LA İLİŞKİ LERDE İLETİ ŞİM - PowerPoint PPT Presentation

HALK
Download
1 / 44

  • 189 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HALK LA İLİŞKİ LERDE İLETİ ŞİM. H ALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HALK LA İLİŞKİ LERDE İLETİ ŞİM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Halk la l k lerde let m

HALKLA

LKLERDE

LETM


Halk la l k lerde let m

HALKLA LKLERN TANIMI

Halkla ilikiler; genelde, bir kamu kuruluunun kendi dndaki kiilerle, her ynden iyi ilikiler kurabilmesi ve kiilerin de kurulua kar olan dnce ve davranlarnn olumlu ynden gelitirilmesi iin yaplacak her trl faaliyettir.


Halk la l k lerde let m

Halkla ilikiler

kurulu personeli arasndaki ilikileri de kapsamaktadr.

Bunlar;

1-Personelin halkla ilikileri

2-Halkn kurulua kar olan dnce ve davranlar

3-Kurulu iindeki personel ilikileri


Halk la l k lerde let m

Halkla ilikiler iin kurulularn,

nce kendi hareketine ve tutumuna eki dzen vermesi gerekir.

likilerde aklk ve drstlk vazgeilmez bir unsur olarak grlmelidir.


Halk la l k lerde let m

Halkla ilikiler;

Kurumdaki sadece bir kiinin ya da ubenin deil, yardmc hizmetli ve santral memurlarndan en yksek yneticiye kadar tm personelin, zellikle de yneticinin grevidir.

Bu anlay iinde davranld zaman, halkla ilikiler yararl olur ve amaca ulalr.


Halk la l k lerde let m

HALKLA LKLERN NEM

Halkla ilikilerin varolu nedeni; halk, baka bir deyimle kamu oyunu, herhangi bir konuda etkilemek, ele alnan konuda onun desteini ve gvenini kazanabilmektir.

Bireylere bir ey yaptrabilmek iin genelde etkili yolun olduu bilinmektedir.

Bunlar;

-Zor kullanmak,

-Para ile satn almak,

-nandrmak.


Halk la l k lerde let m

Halkla ilikilerde, halkn bir yenilie, bir toplumsal deiime uymasnda, bir kuruluu desteklemesinde, yeni bir hareket biimine almasnda,

inandrma yolu kullanlr.


Halk la l k lerde let m

HALKLA LKLERN YARARLARI

Halkla ilikileri baar ile yrtemeyen, mnakaa ya da kavga eden bir memur, grevinde baarl olamayaca ve ceza ile karlaabilecei gibi, byle bir durumdan sonra elence ve dinlenme saatlerinden de gerei gibi yararlanamaz, neesiz, bezgin ve yorgun olur. Halkla ilikileri iyi bilmek, memura i hayatnda baar, zel hayatnda da huzur salayacaktr.


Halk la l k lerde let m

HALKLA TEMASTA TARAFLAR

Halkla ilikilerde iki taraf vardr;

Kurum (memur), Halk (Vatanda)

Taraflar arasndaki temas ve ilikiler ok nemlidir. likinin en uygun ekilde yrtlmesi iin, bu iki taraf anlamak ve halkla temasta uygulanacak kurallar, ilkeleri bilmek gerekir.


Halk la l k lerde let m

Memur:

Halkla yaplan temaslarda, taraflardan birisi olarak biz memurlar, nce kendimizi anlamal gerekiyorsa deimeliyiz. Kendimizi anlamak, kendimizi renmek ve bilmek demektir.

Bir memurun yapmas gereken ey, daima kendi tepkilerini eletirmek ve daha uygun davranmaya almaktr.


Halk la l k lerde let m

Vatanda:

Halkla temasta taraflardan ikincisini de vatanda tekil etmektedir. Vatandan davranlar her zaman arzulanan ekilde olmayabilir. Vatanda deitirmek bizim elimizden gelmez. Bizim yapmamz gereken ey, onu tanmaya ve anlamaya almaktr.

Kendinize yaplmasn istemediiniz bir hareket ya da davran, bakalarna yapmamalsnz.


Halk la l k lerde let m

Davranlarna gre insan tiplerinden bazlarn aadaki ekilde sralayabiliriz.

1- Nazik

2- Kavgac

3- Mevzuat kark bulur.

4- Mnakaac

5- pheci

6- Telal

7- ekingen

8- Akl Hastalar

9-Sarholar

10-Dolandrclar


Halk la l k lerde let m

HALKA ETK ETME YOLLARI

Dndklerimizi ifade ederken, sylediklerimiz, syleyi tarzmz ve yaptklarmz nemlidir.

Konuurken ayn dnceyi nezaketle ifade edebileceimiz gibi, kaba bir ekilde de syleyebiliriz. Bazen sylediklerimiz hareketlerimizden de daha etkileyici olabilir. Bunlara birka rnek verecek olursak;


Halk la l k lerde let m

Bunlara bal olarak sylediklerimiz kadar, syleyi tarzmz ve ses tonumuz da nemlidir. yle ki;

-Yumuak ve inandrc ses, vatanda teskin eder, sahibine itibar kazandrr.

-Kzgn ve sert ses, vatanda daha da kzdrr. Anlamaya varma imkan azalr.

-Scak ve sempatik ses, yardm arzusunu gsterir, gven telkin eder ibirliini tevik eder.

-Souk ve kaytsz ses, ok megulm izlenimi verir, kaytszlk ve ilgisizlii gsterir, dmanlk uyandrr.


Halk la l k lerde let m

Halkn gvenini salamak iin u hususlar gz nnde tutmamz gerekir.

-Vatandaa, onu dikkate aldmz gstermeliyiz.

-Verdiimiz szleri tutmalyz.

-Kaytlarmz daima doru olmal.

-Tahmini deil,daima kesin bilgi vermeliyiz.

-Konular iyi aklamalyz.

-Mnakaa etmekten, azarlamaktan kanmalyz.

-Grnmz de derli toplu olmal.

-Gler yzl olmalyz.


Halk la l k lerde let m

VATANDAI BAARILI BR EKLDE KARILAMA YNTEMLER


Halk la l k lerde let m

I- Selamlama:

Selamlama, vatanda ile ilgilendiimizi gstermek bakmndan nemlidir. hmal edilmemelidir. Selam gecikmeden verilmelidir.


Halk la l k lerde let m

II- Vatanda Nasl Dinlemeliyiz:

Karmzdakini dinlemeyi bilmek de bir meziyettir. nsanlar konukan kimselerden ok, kendilerini dinleyenleri severler. Vatanda dikkatle ve sabrla dinlemeliyiz.

Dikkatle Dinlemek

Sabrla Dinlemek


Halk la l k lerde let m

III- Personelin grn:

Halk ile yz yze alan bir memur, alt kurumu en iyi ekilde temsil etmek zorundadr. Memur, halkn gznde alt kurumla zdeleen kimsedir.

Personelin grnn iki ynden inceleyebiliriz. Bunlar;Giyim Bakm ve Duru Tavr dr.


Halk la l k lerde let m

Giyim Bakm : Bir insan hakknda ilk izlenim gzler yoluyla edinilir. Vatanda memur ile temas etmeden nce memuru grr.

-Grn bakmndan zerinde durulacak ilk ey giyimdir. yi bir memurun elbisesi lekesiz, temiz ve tl olmaldr.

-Erkek memurlarn her gn sakal tra olmalar gerekir.

-Dank salar iyi bir grn engeller. Memurlarn salar derli toplu olmaldr.

-El ve trnak temizliine dikkat edilmelidir.

-Bayan memurlar ar makyaj yapmamaldrlar.

-Yardmc hizmetlilerin uygun bir ekilde giydirilmi olup olmamas da kuruluun prestijini etkiler.


Halk la l k lerde let m

IV- Tekilatn Halka Grn:

Tekilatmz asndan halka grn, merkez ve tara rgt binalarnn d ve ierisinin, mobilya, makineler gibi her trl ara ve gereler ile personelin grnn iermektedir.

Konuyu u bakmlardan incelemeye alalm;

a) Gven Verici Olma,

b)Temizlik,

c)Aydnlk ve Ferahlk,

d) Dzen


Halk la l k lerde let m

a)Gven Verici Olma:

Bir kuruluumuzun her eyden nce gven verici olmas gerekir. Temizlik, aydnlk ve dzen konularnda baarl olmak, gven salamak iin gereklidir.


Halk la l k lerde let m

b)Temizlik:

Binay ve eyay daha gzel gsterir. Temizlik yalnz bana bilinli bir tercih sebebi olmasa da, temiz bir binann vatanda zerinde olumlu etkisi olacaktr.


Halk la l k lerde let m

c) Aydnlk ve Ferahlk: Bir binann aydnlk ve ferah olmas iin unlara dikkat edilmelidir.

-Giri, varsa merdivenler yeteri kadar geni ve aydnlk olmaldr.

-Salonun iyi klandrlm ve ak bir renge boyanm olmas gerekir.

-Salonda ve servislerde, lzumsuz, fazla eya bulundurulmamaldr.


Halk la l k lerde let m

d) Dzen:

yerinin dzenli ve tertipli olmas, oraya gelen halk ilk anda etkiler ve olumlu bir ilikinin kurulmasnda nemli bir rol oynar.


Halk la l k lerde let m

ALIANLARIN YERNDEK DAVRANILARI VE HTYALAR


Halk la l k lerde let m

I- NSAN TABATI

nsann davranlar hakknda drt temel varsaym vardr. Bunlar;

-Kiisel ayrlklar,

-Btn olarak insan,

-Davran nedeni ihtiyalar,

-nsann saygdeer oluu.


Halk la l k lerde let m

Kiisel Ayrlklar:

nsanlarda; davranlarnn nedenlere dayanmas, amalarnn belli olmas, fiziksel yaplarnn ayn olmas gibi pek ok ortak yn vardr. Fakat, her insan kii olarak farkldr.


Halk la l k lerde let m

Btn Olarak nsan:

Bazlar, insan sadece beynini altran varlk olarak dnseler de, kiiyi btn heyecanlar, istekleri, korkular gibi zellikleriyle birlikte kabul etmek zorundadrlar.


Halk la l k lerde let m

Davran Nedeni htiyalar:

Btn normal insan davranlar, kiinin ihtiyalarndan ortaya kar. Bu davranlar etkilemek iin, nce kiinin ihtiyalarnn farkna varmasn salamak, sonra da bu ihtiyalarn karlanmas iin onu motive etmek gerekir.


Halk la l k lerde let m

Kiinin Sayg Deer Oluu:

Bu varsayma gre insan, dier retim faktrlerinden ayr olarak dnlmelidir. Bunun nedeni, insann evrenin en stn yarat olmasdr. nsanlar, saylma ve itibar grmek ister ve bu onlarn hakkdr.


Halk la l k lerde let m

II- DAVRANI

Davran,insanlarn iindeki dnce ve duygularn da vurulmu eklidir. Birey, dndklerini davranlaryla ortaya koyar. Daha ak bir deyimle davranlar, bireyin fiziki, psikolojik durumlarnn tmnn aktif bir ekilde ortaya kmasdr.


Halk la l k lerde let m

III- YERNDEK MUTSUZLUK NEDENLER

Bireylerin i yerlerindeki mutsuzluk nedenleri olarak unlar sayabiliriz;

-Yabanclama duygusu,

-Kiinin deerinin anlalamamas ve kiiye deer verilmemesi,

-Kiinin, kendi yeterliliine gvenememesi,

-Sorumsuzluk,

-Dzen duygusu yokluu,

-Elde edilecek bir eyin olmamas,

-Adaletsizlik


Halk la l k lerde let m

IV- ARKADALARIYLA ANLAMA

alan insan, gnnn nemli bir ksmn iinde geirmektedir. alan insann doyumu iin sadece iini sevmesi yeterli deildir. nsanlar daima topluluk iinde yaama istek ve ihtiyacndadrlar.


Halk la l k lerde let m

LETM

VE

ETKLEM


Halk la l k lerde let m

I- LETM (Haberleme)

Kurum iinde insan ilikilerinin arac iletiimdir. letiim, kurum iindeki elemann dierine bilgi aktarmas olaydr. Aktarlan bilgi, kurumun ilemesi iin dier girdiler kadar nemli bir enerjidir. letiim personelin etkileimini salar.

Etkileim, rgtte gerekli grev ve davranlarda personelin eitimini ve benzer davranlarn yaygnlatrlmasnn temel esidir.


Halk la l k lerde let m

Genel olarak iletiimin iki ana amac vardr.

1- Ekip almas iin yneticilerin gerekli bilgileri emrinde alan memurlara aktarmas ve anlatmas,

2- Personelin moralinin ykseltilmesi, toplu alma ve grevden zevk duymalar iin onlara gerekli tutumlar kazandrmak.


Halk la l k lerde let m

II- HALKIN BAVURMASINI KOLAYLATIRMA YOLLARI

Vatandalarn mracaat ettikleri yerlerden edindikleri izlenimlerin olumlu olmas, phesiz idare iin ok nemlidir. Bu izlenimlerin ilki, daireye ilk defa giren bir kimse iin brolarn yerleim durumlaryla ilgili olandr.


Halk la l k lerde let m

Verilen cevaplarda kullandmz kelimeleri, cevap verilen kimsenin kiiliini dikkate alarak onun anlay dzeyinde bir dille yazmalyz. Yani, verilen cevabn dilini mmkn olduu kadar kiiselletirmeliyiz. Hazrlanan cevaplar, mahalli artlar ve imkanlarla mmkn olan abuklukla ilgililere ulatrlmaldr.


Halk la l k lerde let m

Varlk nedeni halkn iini grmek ve kolaylatrmak olan kamu kurulular, halk ile yakn iliki kurmak ve devaml olarak halkn desteini kazanmak ihtiyacndadrlar.


Halk la l k lerde let m

KURUMLAR HAKKINDA KAMUOYUNUN GRLER

Kamuoyu devlet daireleri hakknda bazen ok ar eletirilerde bulunur. Bu eletirilerden bazlarn yle sralayabiliriz.

-Kamuoyuna gre, devlet dairelerinde ok kii almaktadr ve haksz gelir elde edilmektedir. Ksaca, israf vardr. Halbuki bu hesapsz harcamalarn karl, vergi, fiyat ykselmesi, cretlerin snrlandrlmas eklinde millete denmektedir.


Halk la l k lerde let m

Kamuoyunda yukarda saylan veya benzeri duygu ve dncelerin olumamas iin youn aba sarf etmeliyiz. Bunlarn banda krtasiyecilikten kanmak gelir.


Halk la l k lerde let m

Dier yandan halk, ilemleri esnasnda kendisine ok fazla soru sorulduu, gereksiz formlar doldurtulduu, ii dolaysyla fazla bekletildii hususlarna inanmakta, bunun zorunluluu ve amacn anlamamaktadr. Bu durum idare hakknda olumsuz dnceye yol amaktadr.


Halk la l k lerde let m

KAYNAK:letmelerde

Halkla likiler

Porf.Dr.Dilaver TENGLMOLU

Prof. Dr. Yksel

ZTRK


  • Login