terminologier i norge pasientsikkerhet f rst og fremst
Download
Skip this Video
Download Presentation
Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst. 24. november 2010 SSN konferanse Kathryn Niemi Mølstad, seniorrådgiver Norsk Sykepleierforbund (NSF). Å beskrive sykepleie er kompleks . Litt historikk . Nasjonalt – arbeide med standardisering (lenge)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst' - dixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
terminologier i norge pasientsikkerhet f rst og fremst

Terminologier i Norge Pasientsikkerhet – først og fremst

24. november 2010

SSN konferanse

Kathryn Niemi Mølstad, seniorrådgiver

Norsk Sykepleierforbund (NSF)

litt historikk
Litt historikk
 • Nasjonalt – arbeide med standardisering (lenge)
 • Ingen nasjonal politikk knyttet til terminologier
 • Vente å se - hva skjer i Danmark og Sverige?
 • Myndighetene har så langt vært lite interessert i sykepleiernes bidrag
 • På tross av dette er det faktisk interesse……
nsker vite
Ønsker å vite
 • Hvilke problemstillinger og tiltak sykepleiere arbeider med og resultatene som oppnås.

Trenger en radikal endring – terminologi

det er et gap mellom det vi vet og det vi gj r

Det er et gap mellom det vi vet og det vi gjør

Lukke gapet mellom forskning og praksis

nsfs ehelsestrategi
NSFs eHelsestrategi

Målsetning om sykepleieterminologi:

Relevante og pålitelige data om utøvelse og resultater av sykepleie er synliggjort og benyttes i kunnskaps- og kompetanseutvikling og klinisk praksis.

nsf opprettet et terminologir d mars 2008

NSF opprettet et terminologirådmars 2008

Hensikten:

Sørge for en fremtidsorientert vurdering og anbefaling som bidrar til å sikre god kvalitet, kontinuitet og sikkerhet i dokumentasjon av sykepleiernes planlagte og gjennomførte helsehjelp.

r det sammensetning
Rådet sammensetning
 • Elin Albrigtsen, Virksomhetsleder,Tromsø kommune
 • Asbjørn Finstad, Prosjektleder, Drammen kommune
 • Marianne Fossum, Universitetslektor og Phd student, U. i Agder
 • Heidi S. Glomsås, Fagkonsulent ,Nes kommune i Akershus
 • Ragnhild Hellesø, postdoc ISV
 • Anne Moen, førsteamanuensis, ISV, UiO
 • Ann Kristin Rotegård, Phd student, Rikshospitalet og representant for NSFID
 • Ulf Rønneberg, Virksomhetsleder, Kragerø kommune
 • Sissel Skarsgaard, prosjektleder elin-k, NSF
 • Hildur Thingnes, Oversykepleier, Helse Førde
 • Elisabeth Ursfjord, Avdelingssykepleier, UNN
 • Lisa Øien, Høgskolelektor, Høgskolen i Narvik
 • Grete Bach, observator, rådgiver KITH
 • Kathryn Mølstad, leder. Seniorrådgiver, fagpolitisk avdeling NSF
arbeidsprosess
Arbeidsprosess
 • Gjennomgang av litteratur og forskning
 • Gjennomgang og innhenting av erfaring, ekspertise
 • Beskrive og diskutere hva som er viktig for klinisk praksis for å sikre pasienten
 • Innhente og utvikle kriterier (internasjonalt og nasjonalt definerte krav)– prioritere kriterier
 • Evaluere den enkelte terminologi basert på kriterier
vurderingskriterier
Vurderingskriterier
 • Komplett og dekkende
 • Mulighet for videreutvikling, deltagelse, eierskap
 • Pasientperspektiv, medvirkning
 • Synonymer
 • Syntaks og kombinasjonsregler
 • Unike koder
 • Definisjoner
 • Hjelpeord
 • Hierarki og arv
resultat av terminologir dets vurdering
Resultat av terminologirådets vurdering
 • Internasjonalklassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) refereranseterminologi (31)
 • International Health Terminology Standards Development Organisation. refereranseterminologi (28)
 • Nursing Outcomes Classification – Sykepleieresultater (14)
 • Nursing Intervention C Sykepleieintervensjoner (13)
 • Clinical Care Classification Hjemmesykepleie (13)
 • International ClassificationofFunctions Funksjonsevne til pasienten (11)
 • North American Nursing Diagnosis Association: Sykepleiediagnoser (9)
icnp og who
ICNP og WHO
 • Nylig blitt medlem i paraplyorganisasjonen WHO Familiyof International Classification, sammen med ICD10 og ICF.
 • ICN gjennom ICNP samarbeider med Verdens Helse Organisasjon (WHO) med globale helseproblemer.
 • International Health Terminology Standards Development Organisation og ICN haren avtale om utvikling av sykepleierbegreper
icnp historikk
ICNP® Historikk
 • 1996:Alfaversjon
 • 1999:Betaversjon
 • 2005: Versjon 1. Oversatt
 • 2007: Versjon 1.1 Oversatt
 • 2009: Versjon 2 Oversatt
 • 2011: Versjon 3 – mai 2011 på ICN konferanse
behov for gode teknologiske og faglige l sninger
Behov for gode teknologiske og faglige løsninger
 • Hele ICNP integreres i EPJ systemet
 • ISO standarden danner basis for utforming av diagnoser, tiltak og mål/ (forventede)resultater sammenheng mellom diagnose, tiltakene og resultat
 • Definisjoner må være lett tilgjengelig
 • Nye versjoner = Oversettelser = Utvikling
utfordringer
Utfordringer
 • Ikke alle er opptatt av at sykepleiebegreper er viktig for dokumentasjon og pasientsikkerhet
 • Anbefalingen har ingen påvirkningskraft før helsedirektoratet kommer på banen – (ansvarsfordeling mellom NSF og direktoratet).
lost in translation
Lost in translation

Utfordring:

Validering av oversettelse og begrepene

st rste utfordring
Største utfordring
 • Informere og engasjere sykepleiere om mulighetene ICNP gir
 • Faglige diskusjoner og kunnskapsutvikling helt avgjørende
 • Høgskoler – nøkkel
hva gj res n
Hva gjøres nå
 • Arbeider med helsedirektoratet – for å få aksept og støtte. De vil ha prosjekter.
 • Ønsker kravspesifikasjon for bruk av ICNP i EPJ
 • Informerer og ønsker å stimulere EPJ leverandører
hva m gj res
Hva må gjøres?
 • Langsiktig planlegging
 • Bygge opp kunnskapsbaserte planer
 • Utvikle kjernesett av begreper for spesifikke fagområder
 • Utvikle kvalitetsindikatorer
 • Hva ønsker vi å vite av aggregerte data?
slide25

EPJ girmuligheter

Bruke data / informasjon til flere formål:

Fagutvikling

Forskning

Administrasjon og ledelse

Undervisning

Sikre helhet og kvalitet

Finansiering av sykepleie?

Kvalitetsindikatorer = Pasientsikkerhet

ad