ROCURONIUMBROMIDE - PowerPoint PPT Presentation

Rocuroniumbromide
Download
1 / 11

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ROCURONIUMBROMIDE. J. van de Laar. Rocuroniumbromide. Inhoud - Achtergrond - Wat zijn spierverslappers - Werken met spierverslappers - Syntheseroute Rocuroniumbromide Plant 5 (logistiek) Vragen?. Spierverslappers (achtergrond).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ROCURONIUMBROMIDE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rocuroniumbromide

ROCURONIUMBROMIDE

J. van de Laar


Rocuroniumbromide1

Rocuroniumbromide

 • Inhoud

 • - Achtergrond

 • - Wat zijn spierverslappers

 • - Werken met spierverslappers

 • - Syntheseroute Rocuroniumbromide Plant 5 (logistiek)

 • Vragen?

Functietrainining Rocuroniumbromide


Spierverslappers achtergrond

Spierverslappers (achtergrond)

 • Huidige spierverslappers gebaseerd op curare (verzamelnaam voor gif uit planten).

 • Amazone-indianen gebruiken oa. Strychnos toxifera (werkzame stof D-Tubacurarine)

 • Spierverslappende werking gerelateerd aan N-N afstand in het molecuul (ca. 1 nm).

 • Veroorzaken verlammingsverschijnselen door blokkade van de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren (incl. ademhaling)

 • Hartspier wordt niet stilgelegd, wel de longen (zonder anesthesie volledig bij kennis)

Functietrainining Rocuroniumbromide


Wat zijn spierverslappers

Wat zijn spierverslappers?

 • MSD maakt onder andere:

  • Pancuroniumbromide

  • Vecuroniumbromide

  • Rocuroniumbromide (Esmeron)

 • Toepassing:

  • Bij operaties van patiënten om spieren te verslappen en beademing mogelijk te maken (toediening d.m.v. injectie; dosering 0.6 - 0.9 mg/kg lichaamsgewicht)

  • In Nederland gebruikt als spierverslapper bij euthanasie

  • In V.S. gebruikt als middel voor de doodstraf (zonder beademing)

 • Opname:

  -Vertraagde opname via inademing, inslikken en via de huid

  -Snelle opname door wondjes via de huid

 • Effecten bij te hoge opname:

  -Verlammingsverschijnselen, overgeven, ademstilstand met mogelijk dodelijke afloop

Functietrainining Rocuroniumbromide


Het rocuroniumbromide molecuul

Het Rocuroniumbromide molecuul

Functietrainining Rocuroniumbromide


Fysische eigenschappen rocuroniumbromide

Fysische eigenschappen Rocuroniumbromide

 • Eigenschappen:

  Vaste stof (poeder)

  Het heeft een amorfe structuur (niet kristallijn)

  Kleur: gebroken wit of lichtelijk roze

  Oplosbaar in ethanol: > 150 mg/l

  Oplosbaar in chloroform: > 200 mg/l

  Oplosbaar in water: zeer goed oplosbaar

  Blijft zijn activiteit volledig behouden als het product is opgelost in water!

Functietrainining Rocuroniumbromide


Werken met spierverslappers omd 00011063

Werken met spierverslappers (OMD-00011063)

 • Eisen aan personeel

  • Alle medewerkers mogen met spierverslappers werken, indien zij de voorlichting t.a.v. gezondheidsrisico's van blootstelling aan spierverslappers en de benodigde persoonlijke hygiëne hebben gehad.

 • Voorlichting

 • Persoonlijke hygiëne

  • Na iedere open handeling direct gebruikte PBM’s verwijderen en gesloten afvoeren.

  • Geadviseerd wordt na iedere openhandeling te douchen en om te kleden.

  • Niet (door)werken met open wondjes of huidbeschadigingen.

  • Oppassen met opruimen gebroken glaswerk en materialen met scherpe randen.

  • Bij Pauzeren handen en gezicht wassen met water en zeep.

 • Beheersmaatregelen

 • Incidenten

  • Ontruimen van ruimte, omkleden en douchen i.g.v. besmetting

  • Neem contact op met afdelingsleiding

 • EHBO bij accidentele vergiftiging

Functietrainining Rocuroniumbromide


Werken met spierverslappers vervolg

Werken met spierverslappers (vervolg)

 • Vergiftiging mogelijk via:

  • Mond (via hand/mond contact), huid (via wondjes), ogen en inademing

 • Verschijnselen bij vergiftiging (enkele seconden tot minuten):

  • Misselijk, braken, transpireren, tranende ogen, hoesten, benauwdheid

  • Moeite met slikken/spreken/ogen open houden, dubbelzien, incontinentie van urine en ontlasting, verlammingen, verwardheid

 • EHBO bij accidentele vergiftiging

  • Altijd intern alarmnummer bellen (2222); vermeldt aard en plaats ongeval

  • Bewaking alarmeert de reddingsdienst, brandweer of indien noodzakelijk een ambulance. Verbandkamer heeft geen directe rol bij incidenten

  • Bij huidcontact: wassen met water/zeep en douchen (verwijder kleding) en eventuele wond flink laten doorbloeden

  • Bij inslikken: grondig spoelen met water en laten braken

  • Bij oogcontact: verwijder eventuele contactlenzen en spoel minimaal 15 minuten met lauw water

  • Bij inademing: frisse lucht

  • Indien slachtoffer niet meer ademt, beademen en toezicht houden

Functietrainining Rocuroniumbromide


Rocuroniumbromide

Werken met spierverslappers (vervolg)

 • Rocuroniumbromide is een OEB4-product (TDD = 1 μg/dag)!

 • PBM’s gebruiken volgens werkinstructie (OMD-00012957)

 • Welke open handelingen zijn er?

  • Vullen droogkast > verseluchtkap, handschoenen, ww-overall

  • Monstername droogplaat) > verseluchtkap, handschoenen, ww-overall

  • Legen droogkast > verseluchtkap, handschoenen, ww-overall

  • In drums brengen (NS-ruimte) > verseluchtkap, dubbele handschoenen,

   schort, ww-overall, overschoenen

 • Persoonlijke hygiëne (zie vorige sheet)

 • Maak gebruikte hulpstukken (zoals scheppen ed) zelf goed schoon.Voorgeschreven PBM’s aan houden.

Functietrainining Rocuroniumbromide


Processen synthese route

Processen (synthese route)

Functietrainining Rocuroniumbromide


Vragen of opmerkingen

Vragen of opmerkingen

Functietrainining Rocuroniumbromide


 • Login