slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Orbis pictus 21. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Telefonní přístroje. OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-036. Telefonní přístroje. Základními částmi každého telefonního přístroje jsou: mikrofon, telefonní sluchátko, vidlicový přepínač, hovorový transformátor,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Orbis pictus 21. století' - dixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století

telefonn p stroje

Telefonní přístroje

OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-036

telefonn p stroje1
Telefonní přístroje
 • Základními částmi každého telefonního přístroje jsou:
 • mikrofon,
 • telefonní sluchátko,
 • vidlicový přepínač,
 • hovorový transformátor,
 • zařízení pro vysílání návěští do protější stanice
 • a zařízení pro přijímání návěští.
 • Mikrofon se používá uhlíkový. Musí být zapojen v obvodu stejnosměrného napájení zdroje a odebíraný proud je 40 až 60 mA.
telefonn p stroje2
Telefonní přístroje
 • Telefonní sluchátkomá tři základní části, a to trvalý magnet s pólovými nástavci, jednu nebo dvě cívky a magneticky vodivou membránu.
 • Rozkmitání membrány způsobí střídavé hovorové proudy i velikosti 0,1 až 1 mA.
 • Trvalý magnet potlačuje zkreslení druhou harmonickou.
telefonn p stroje3
Telefonní přístroje
 • Mikrofon i sluchátko představují snadno vyměnitelné vložky, které jsou vloženy do společné rukojeti, tzv. mikrotelefonu.
 • Vidlicový přepínač zajišťuje odpojení zdroje proudu, který napájí mikrofon, při zavěšení mikrotelefonu.
telefonn p stroje4
Telefonní přístroje
 • Hovorový transformátor má tyto úkoly:
 • galvanicky oddělit obvod mikrofonu od obvodu sluchátka
 • zmenšit odpor v obvodu mikrofonu
 • transformovat střídavý hovorový proud na vyšší napětí ( převod 1:3 až 1:20)
 • potlačit ve sluchátku poslech vlastního hovoru a hluky (zapojení s potlačenou místní vazbou)
telefonn p stroje5
Telefonní přístroje
 • Nejjednodušší zapojení telefonu je na obr. 1.
 • Jsou zde pouze dva mikrofony M a dvě sluchátka T, baterie B a vedení.
 • Nevýhoda je v tom, že hovorové proudy procházejí obvodem s velkým celkovým odporem.
 • Zapojení lze použít jen na malé vzdálenosti.
telefonn p stroje6
Telefonní přístroje

Obr. 1 Nejjednodušší zapojení telefonu

telefonn p stroje7
Telefonní přístroje
 • Zapojení telefonního přístroje MB (místní baterie) je na obr. 2.
 • Kromě mikrofonu M, sluchátka T a baterie B má přístroj ještě návěstní obvody.
 • Pro vysílání návěstí je vybaven induktorem I (tranzistorovým generátorem) a pro přijímání návěstí má střídavý zvonek Z.
telefonn p stroje8
Telefonní přístroje
 • Dalšími částmi jsou vidlicový přepínač VP a hovorový transformátor HTr.
 • Hovorový transformátor má tři vinutí a rezistor R, který má přibližně nahrazovat odpor vedení a odpor protější telefonní stanice.
 • Hovorové proudy transformované od vlastního mikrofonu do dvou vinutí HTr procházejí sluchátkem v opačném směru, a jejich působení se tak téměř ruší.
telefonn p stroje9
Telefonní přístroje
 • Chce-li účastník telefonovat, zatočí při zavěšeném mikrotelefonu kličkou induktoru I.
 • Tím se přepne kontakt i a návěstní proud prochází do vedení.
 • Přijímat návěst umožňuje zvonek Z, který je připojen na vedení pomocí kontaktu i vidlicového přepínače VP.
 • Zvednutím mikrotelefonu se přepnou kontakty VP, tím se připojí napájecí baterie B k mikrofonu M a uzavře se hovorový obvod.
telefonn p stroje10
Telefonní přístroje

Obr. 3 Zapojení telefonního přístroje UB

telefonn p stroje11
Telefonní přístroje
 • Telefonní přístroj systému UB (ústřední baterie) má mnohem jednodušší zapojení než přístroj MB.
 • Napájecí zdroj je v ústředně a odpadá induktor. Zapojení přístroje UB je na obr.3.
 • Obsahuje pouze mikrotelefon M,T, hovorový transformátor HT, zvonek Z s kondenzátorem C a vidlicový přepínač VP.
telefonn p stroje12
Telefonní přístroje
 • Signalizaci volání (návěstění) do ústředny způsobí vyvěšení mikrotelefonu. Tím začne spojovacím vedením procházet napájecí proud, který v ústředně ovlivní signální relé.
 • Zavěšením mikrotelefonu se signální smyčka přeruší, což signalizuje ústředně ukončení hovoru.
 • Střídavý vyzváněcí proud s frekvencí 25 Hz přichází z ústředny do zvonku při zavěšeném mikrotelefonu přes kondenzátor C a kontakty VP.
 • V systému UB jsou provedeny také telefonní sítě s automatickým telefonním provozem.
spojovac za zen st edny
Spojovací zařízení (ústředny)
 • V telegrafii, při přenosu dat a v telefonii je třeba umožnit spojení mezi mnoha různými účastnickými stanicemi.
 • Potřeba spojovacích zařízení vzniká tehdy, jestliže se síť pevných spojů stane nehospodárnou nebo pro velké množství spojů nerealizovatelnou.
 • Spojovací zařízení jsou soustředěna do ústředen a umožňují vytvářet dočasná spojení mezi stanicemi nebo přenášet zprávy po společných spojovacích cestách.
spojovac za zen st edny1
Spojovací zařízení (ústředny)
 • Společně využívaná zařízení zlevňují provoz v síti a poskytují spojové služby širokému okruhu uživatelů.
 • Individuální zařízení je pak omezeno jen na účastnickou stanici a přípojné vedení k ústředně.
 • Podle účasti člověka na spojovacím procesu se rozlišují ústředny:
 • Manuální
 • Poloautomatické
 • Automatické
spojovac za zen st edny2
Spojovací zařízení (ústředny)
 • V manuální ústředněprovádí spojování obsluha na přepojovacím pracovišti na základě pokynů volajícího účastníka.
 • Dnes už se nepoužívají.
 • V poloautomatické ústředněje část spojení propojována automaticky a část manuálně.
 • Dnes se tyto ústředny už nepoužívají, byly nahrazeny automatickými ústřednami.
spojovac za zen st edny3
Spojovací zařízení (ústředny)
 • V automatické ústředněse uskutečňuje spojení bez přímé účasti člověka, který pouze spojovacímu zařízení dodává informace potřebné pro sestavení žádaného spojení.
 • Informace vysílá z ovládacích orgánů své volící skříňky, nebo z číselnice své telefonní stanice.
 • Dnes jsou tyto ústředny nejrozšířenější a používají moderní polovodičové spojovací prvky.
slide20

Děkuji za pozornost

Ing. Ladislav Jančařík

literatura
Literatura
 • J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika prosilnoproudé obory, SNTL Praha 1989
 • M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002
 • D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů,

SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978

ad