Suicid ln krize v ordinaci praktick ho l ka e
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře. MUDr.Jan Lorenc. Suicidium. Suicidium je vědomým aktem násilí na sobě samém s plně uvědomovaným a očekávaným fatálním vyústěním (WHO). Počet zemřelých ve světě podle příčin v letech 1990 a 2000.

Download Presentation

Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Suicidální krize v ordinaci praktického lékaře

MUDr.Jan Lorenc


Suicidium

 • Suicidium je vědomým aktem násilí na sobě samém s plně uvědomovaným a očekávaným fatálním vyústěním (WHO)


Počet zemřelých ve světě podle příčin v letech 1990 a 2000


Vývoj počtu suicidií v ČR v letech 1965 až 2000 (pramen ÚZIS)


Mýty o sebevraždě

 • Kdo o sebevraždě mluví, tak ji nespáchá

 • 80% lidí v suicidální krizi nepřímo o svém úmyslu hovořilo

 • Kdo chce spáchat sebevraždu, tak o ní nehovoří

 • Zkušenost učí, že lidé v suicidální krizi dávají svůj úmysl nepřímo najevo

 • Kdo myslí na sebevraždu, nemusí ji spáchat

 • Lidév suicidální krizi často kolísají mezi svým přáním zemřít a přáním žít, „hrají si se smrtí“ a zároveň se „nechají zachránit před smrtí“, obě polohy jsou stejně „pravdivé“


Mýty o sebevraždě

 • Kdo jednou spáchal sebevraždu, udělá to znova

 • Když někdo přežije pokus o sebevraždu, více se o to nepokusí

 • Suicidální krize je časově omezená, vyústí-li krize příznivým směrem, nemusí se opakovat; pokud krizi nevyřeší, může se opakovat.

 • Zlepšení stavu znamená také snížení rizika sebevraždy

 • Často se lidé odhodlají k suicidiu několik měsíců po objevení prvních příznaků a částečném zlepšení, když získají znovu „energii k dokonaní svého záměru“

 • Všichni sebevrazi jsou duševně nemocní

 • Normální lidé sebevraždu nespáchají.

 • Člověk v suicidální krizi nemusí být nutně duševně nemocný


Suicidium a duševní onemocnění (pramen ÚZIS 2002)

 • u 16% mužů a 28% žen z celkového počtu byla vyvrácena nebo potvrzena předchozí psychiatrická léčba

 • Z toho u 12% mužů a 23% žen diagnostikováno duševní onemocnění

 • Z tohoto souboru bez psychické alterace 22,5%


Suicidium a duševní onemocnění(pramen ÚZIS 2000,2001,2002)


Postup při setkání se suicidálním pacientem

 • Jak rozpoznat pacienta vážně ohroženého sebevraždou?

 • Jak k němu přistupovat?

 • Jakou péči mu zajistit?


Ringelův presuicidální syndrom

 • Formuloval E.Ringel, předchází suicidálnímu jednání

  • Zúžení subjektivního prostoru

  • Zablokovaná nebo proti sobě zaměřená agresivita

  • Naléhavé sebevražedné fantazie


Shneidmanovy charakteristiky suicidality

 • Kalifornský suicidolog E.Shneidman vypracoval psychologickou mapu suicidálního terénu:

 • Nesnesitelná psychická bolest

 • Frustrované psychické potřeby

 • Snaha vyprostit se

 • Snaha zbavit se vědomí

 • Bezmoc a skleslost

 • Zúžené možnosti

 • Ambivalence

 • Sdělování svého záměru

 • Úniky

 • Celoživotní modely zvládání


Rizikové faktory (R.Balon, 2002)

 • Suicidální pokus v anamnese

 • Specifikace a stupeň podrobností plánu suicidia

 • Pocity ztráty naděje a bezradnost

 • Příprava na ukončení života

 • Dostupnost prostředků k ukončení života

 • Přítomnost či hrozba extrémně bolestivé emocionální situace


Hodnocení míry rizika podle charakteru ideace (Bongar et al., 1999)

 • Nápady, občasné myšlenky na smrt

 • Přetrvávající myšlenky a úvahy o smrti, přání zemřít

 • Pocity frustrace a impulzivní chování

 • Pocit východiska z nouze

 • Rozhodnutí ukončit si život


Přístup k suicidálnímu pacientovi

 • Udělat si čas

 • Tělesné postoje (hlas, řeč těla, vzdálenost k pacientovi…)

 • Nerušené prostředí

 • Akceptovat zoufalství a beznaděj pacienta, dávat prostor emocím, i negativním

 • Akceptovat pacientovo právo na suicidium

 • Ptát se otevřeně a přímo

 • Nepoddat se pokušení nalézt rychle řešení

 • Plán následné péče


Intoxikovaný suicidální pacient na telefonu

 • zpomalení řeči a reakcí

 • útlum spontánního toku řeči

 • setřelá řeč, obtížná artikulace

 • monotónní verbální projev

 • nedokončování vět, příp. delších slov

 • zpomalené dýchaní

 • stížnosti na závrať, nevolnost, zvracení, slabost

 • stížnosti na pocit chladu

 • stížnostmi na křeče

  → udržet v kontaktu, zajistit první pomoc


Časté chyby v přístupu k suicidálnímu pacientovi (C.Reimer, 1996)

Presuicidálně:

 • přehlédnutí latentních signálů

 • bagatelizace signálů

 • vyhýbání se přímým otázkám na suicidium

  Postsuicidálně:

 • lékař přistoupí na bagatelizační hru ze strany pacienta (stud)

 • lékaře se nechá vyprovokovat k hněvu a k osobnímu přístupu odmítajícím pacientem

 • snaha rozlišovat suicidální pokusy na demonstrativní a vážně míněné

 • jednostranně zjednodušené teoretické představy o suicidální dynamice a rychlé hledání možnosti pozitivního východiska nepřiměřeně k pacientovu stavu, vede k oboustranné bezmocnosti

 • trestání nevšímavostí ze strany lékaře


Zajištění péče

 • 1. lékařská první pomoc

  (pořezání, intoxikace…)

 • 2. psychiatrické vyšetření

  (psychiatrická ambulance, krizové centrum – nonstop provoz)

  3. prevence (léčba duševních onemocnění, linky důvěry)


Děkuji za pozornost


 • Login