projektov vyu ovanie element modernej v u by
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektové vyučovanie - element modernej výučby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Projektové vyučovanie - element modernej výučby - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Projektové vyučovanie - element modernej výučby. PaedDr. Martina Mazáňová Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany. Projektové vyučovanie prírodovedných predmetov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projektové vyučovanie - element modernej výučby' - dixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektov vyu ovanie element modernej v u by

Projektové vyučovanie - element modernej výučby

PaedDr. Martina Mazáňová

Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

projektov vyu ovanie pr rodovedn ch predmetov
Projektové vyučovanie prírodovedných predmetov

Transformácia tradičného vyučovania na samostatné vzdelávanie žiakov s využitím riešenia problémových úloh v tímovej spolupráci v predmetoch:

 • prírodopis
 • matematika
 • chémia
 • fyzika
 • informatika
trukt ra iackych projektov
Štruktúra žiackych projektov
 • Východisková situácia /teoretická časť projektu/ - vyhľadávajú informácie z rôznych zdrojov, oboznámenie sa s problematikou, popis daného problému.
 • Cieľ projektu – presné vymedzenie, čo chcú žiaci zistiť, dosiahnuť.
slide6
Metódy a postupy – popis aktivít, ktoré vykonali na dosiahnutie cieľa.

Výsledky a zistenia – spracovanie výsledkov do tabuliek, grafov, skonštruovanie nových zariadení, vlastný prínos žiakov do danej problematiky a pod.

Záver– zhrnutie výsledkov práce, zhodnotenie práce na projekte.

pri vo be t my deti prihliadali
Pri voľbe témy deti prihliadali:
 • na vlastné záujmy a skúsenosti
 • na svoj záujem riešiť pre nich neprebádaný fenomén
 • na vlastnú voľbu povolania
 • na svoje známosti /pre nich zaujímaví ľudia, verejnosť/
 • na povolanie rodičov
o sk mali na i deviataci
Čo skúmali naši deviataci?
 • Pristáli Američania na Mesiaci alebo ... ?
 • Geneticky modifikované potraviny - GMO
 • Kozmetika – škodí alebo prospieva ?
 • Vplyv fitnescentier na globálne otepľovanie
 • Emulgátory – škodia alebo neškodia?
 • Okuliare a my
 • Optické klamy alebo Ako oklamať zrak
 • Baktérie okolo nás alebo Čo nám ukázali

v mikrobiologickom laboratóriu

 • Hluk alebo Čo na to otolaryngológ ?
slide9
Od chmeľu k pivu

Nikotín je jed, čo nezabíja hneď

Kvapka vody

Veterná energia a naša veterná turbína

Slnečný kolektor ako sme ho vyrobili sami

o si myslia o projektovom vyu ovan na e deti
Čo si myslia o projektovom vyučovaní naše deti?

Jana:

„Super boli naše stretnutia s odborníkmi mimo školu, práca v teréne a na nete sme našli zaujímavé stránky. Získali sme nové skúsenosti, poznatky a zážitky.“

Romana:

“Páčila sa mi prezentácia projektov, ako ma ľudia počúvali a pýtali sa ma.“

Róbert:

„Je to zaujímavejšie ako obyčajné vyučovanie.“

slide11
Paulína:„Páči sa mi, že môžeme hovoriť, čo si myslíme a hľadáme riešenia. Nepáči sa mi, že niekedy sa ťažko dohodneme na téme“.

Katarína:

„Oveľa lepšie je prezentovanie projektov a robiť na počítačoch ako učenie v triede.“

Dominika:

„Verím, že po prezentácií nášho projektu sa konečne ľudia budú lepšie správať k zvieratám a naša práca nebola zbytočná.“

d vid nep ilo sa mi e n m projekt zabral ve a asu
Dávid:„ Nepáčilo sa mi, že nám projekt zabral veľa času.“

Matúš:

„Ja uprednostňujem klasický spôsob. Aspoň presne viem, čo sa mám učiť.“

Adrián:

„Práca na projekte ma bavila. Z vyplnených dotazníkov sme sa dozvedeli veľa o ľuďoch a ich vzťahu k drogám.„

a na z ver
A na záver ...
 • nie je potrebné, aby deti všetko ovládali, niektoré vedomosti si môžu v prípade potreby vyhľadať
 • je potrebné, aby vedeli kriticky myslieť, vyberať si a hodnotiť
 • je potrebné, aby deti získavali poznatky konštruktivistickým princípom s využitím doterajších poznatkov
 • ak má dieťa skutočne o niečo záujem, nič ho nezastaví, aby vyriešil daný fenomén, našiel odpoveď na svoju otázku
 • deti radi prezentujú výsledky svojej práce, majú pocit dôležitosti
 • význam majú projekty, ktoré sú tvorivé, užitočné a emotívne
 • to, čo deti robia, má pre ne oveľa väčší význam, než to, čo vidia a počujú
ad