3. Ağ Teknolojileri Temelleri - PowerPoint PPT Presentation

3. Ağ Teknolojileri Temelleri
Download
1 / 75

 • 223 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

3. Ağ Teknolojileri Temelleri. Network Temelleri. Ağ Nedir? Ağ Sistemlerinin Faydaları Ağ Bileşenleri Ağ Mimarisi Open Systems Interconnection (OSI) TCP/IP Protokol Takımı. Network Sistemlerinin Yararları.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

3. Ağ Teknolojileri Temelleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 a teknolojileri temelleri

3. Ağ Teknolojileri Temelleri


Network temelleri

Network Temelleri

 • Ağ Nedir?

 • Ağ Sistemlerinin Faydaları

 • Ağ Bileşenleri

 • Ağ Mimarisi

 • Open Systems Interconnection (OSI)

 • TCP/IP Protokol Takımı


Network sistemlerinin yararlar

Network Sistemlerinin Yararları

 • Bir network kurmanın amacı bilgiye daha hızlı ulaşabilmektir. Bir kullanıcı kendisinden kilometrelerce uzaktaki bilgiye bir kaç saniye gibi kısa sürelerde erişebilir.

 • Network’ün faydaları:

  • Program Paylaşımı

  • Dosya Paylaşımı

  • Yazıcı Paylaşımı

  • Güvenlik

  • Merkezi Yönetim


Network bile enleri

Network Bileşenleri

 • Network İşletim Sistemleri

 • Kablolama Sistemi

 • Network Cihazları

 • İletişim Protokolleri

 • Network Interface Card (Network Kartı)


Network letim sistemleri

Network İşletim Sistemleri

 • Network ortamında işletim sistemleri iki farklı rol üstlenebilirler.

 • Bu roller:

  • Server (Sunucu)

  • Client (İstemci)


Kablolama sistemi

Kablolama Sistemi

Kablolar verilerin haraketini sağlayan ortamlardır. Kablolar hızlarına ve malzemelerine göre çok çeşitlidirler. Ancak kullanılan kablo, Network’ün hızını ve performansını etkileyeceği için kablo seçimi çok önemlidir.


Network cihazlar

Network Cihazları

Network’ü genişletmek ve başka networkler ile birleşmesini sağlamak amacı ile bir çok network cihazı kullanılabilir. En çok kullanılan network cihazları şunlardır: Hub, Switch, Router.


Leti im protokolleri

İletişim Protokolleri

Networkde çalışan cihazların iletişim kurabilmeleri için gerekli kurallar bütünüdür. Network protokollerini dillere benzetebiliriz. Nasıl ki iki insanın konuşabilmesi için aynı dili konuşuyor olmaları gerekir, iki bilgisayarın da iletişim kurabilmeleri için aynı protokolü kullanmaları gerekir.


Network interface card network kart

Network Interface Card (Network Kartı)

Networke bağlanan her bilgisayarda olması zorunlu olan ve networke fiziksel bağlantının yapılmasını sağlayan adaptördür.


Network mimarisi

Network Mimarisi

 • Network Topolojileri

 • Kablo Erişim Metodu

 • Büyüklüklerine Göre Networkler


Network topolojileri

Network Topolojileri

Bir networkün topolojisini, kablo yerleşiminin bir haritası olarak düşünebiliriz. Topoloji bilgisayarların, nasıl bağlandıklarını tanımlar. En yaygın üç topoloji vardır: Bus topoloji, Star topoloji, Ring topoloji.


Open systems interconnection osi

Open Systems Interconnection (OSI)

OSI farklı üreticiler tarafından geliştirilen network bileşenlerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan kurallar bütünüdür. Network bileşenlerinin nasıl haberleştiklerini tanımlayan kavramsal bir yapıdır. Bilginin hazırlanıp network ortamından geçerek başka bir bilgisayarda nasıl görüntülendiğini tanımlar.


Open systems interconnection osi1

Open Systems Interconnection (OSI)

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data-Link

Physical

 • Network iletişimini daha küçük daha basit parçalara böler.

 • Farklı donanım ve yazılımların haberleşmesini sağlar.

 • Herhangi bir katmandaki değişikliğin diğer katmaları etkilemesini engeller dolayısıyla daha çabuk gelişebilmelerini sağlar.

 • Farklı platformların iletişimini sağlar.

 • Her katman diğer katmanları etkilemeden geliştirilebilir.

 • Bilginin bir bilgisayardan diğerine ulaştırılması sorunu yedi daha küçük daha kolay çözülebilir soruna bölünmüştür.


Open systems interconnection osi2

Open Systems Interconnection (OSI)

Application

Presentation

Session

Transport

Network

Data-Link

Physical


Tcp ip protokol tak m

TCP/IP Protokol Takımı

 • TCP/IP protokol takımı internet ve günümüz network sistemlerinin hemen hepsinde kullanılan iletişim protokolüdür. TCP/IP protokol takımı dört katmandan oluşmaktadır.

  • Application Katmanı

  • Transport Katmanı

  • Internet Katmanı

  • Network Access Katmanı


Tcp ip

TCP/IP

 • TCP/IP Nedir?

 • TCP/IP Katmanları

 • TCP/IP Protokolünde İletişim Nasıl Kurulur

 • IP Routing

 • Haberleşme Biçimleri


Tcp ip nedir

TCP/IP Nedir?

TCP/IP, DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) tarafından geliştirilmiş bir dizi protokolden oluşan bir protokol takımıdır. Günümüzde network`ler arası iletişimde ve Internet`te kullanılan standart network protokolüdür.


Tcp ip katmanlar

TCP/IP Katmanları


Application

Application

 • DNS (Domain Name System)

 • WINS (Windows Internet Naming Service)

 • SMTP (Simple Mail Trasfer Protocol)

 • SNMP (Simple Network Management Protocol)

 • FTP (File Transfer Protocol)

 • TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol)


Transport

Transport

 • TCP (Transmission Control Protocol)

 • UDP (User Datagram Protocol)


Internet

Internet

 • IP (Internet Protocol)

 • ICMP (Internet Control Message Protocol)

 • ARP (Address Resolution Protocol)

 • RARP (Reverse Address Resolution Protocol)


Tcp ip protok l nde leti im nas l kurulur

TCP/IP Protokülünde İletişim Nasıl Kurulur?

 • Her TCP/IP cihazı bir IP adresi ile tanımlanır. IP adresi Internetworkde eşsiz olmak zorundadır.

 • IP adresleri iki kısımdan oluşur;

  • Network ID : Internetworkü oluşturan her networkün eşsiz bir ID’si vardır. Bu ID cihazların hangi networkde olduğunu gösterir. Aynı networkde olan cihazların Network ID’leri aynı olmak zorundadır.

  • Host ID : Cihazın bulunduğu networkde kendisini tanımlayan kısımdır. Aynı networkde olan cihazların Host ID’leri farklı olmak zorundadır.


Ip adreslerinin a da tan nlanmas

IP Adreslerinin Ağda Tanınlanması

 • Her bir Internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir

 • a.b.c.d seklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir

 • a,b,c ve d 0-255 arasında değişen bir tam sayıdır

 • 2 kısımdan oluşur:

  • Host ID

  • Network ID


Ip adreslerinin a da tan nlanmas1

IP Adreslerinin Ağda Tanınlanması

Classful Address

Class B address

Network

Host

Class B default mask

Classless Address

172

100

10

1

172

100

10

1/20

Network

Host

Subnet

Subnet mask

255

255

0

0

255

255

240

0


Ip adresi s n flar

IP Adresi Sınıfları

 • Class A network adresleri : 1.0.0.0 - 127.0.0.0

 • Class B network adresleri : 128.0.0.0 - 191.255.0.0

 • Class C network adresleri : 192.0.0.0 - 223.255.255.0

 • Class D network adresleri : 224 – 239 multicast

 • Class E network adresleri : 240-254 deneysel


Ip adresi kurallar

IP Adresi Kuralları

 • 127 ile başlayan IP adresleri test ve sorun giderme amacı ile kullanılırlar. Cihazlara verilemezler. Bu IP adreslerine “Loopback IP Adresleri” denir.

 • IP adresinin Host Kısmındaki bitlerin hepsi “0” olamaz. Bu adres Network Idsidir.

 • IP adresinin Host Kısmındaki bitlerin hepsi “1” olamaz. Bu adres “Broadcast” adresidir. Broadcast adresi networkdeki tüm cihazlara data gönderilirken kullanılır.

 • İlk oktet “223”den büyük olamaz. Bu adresler Multicast için kullanılır.


Ip routing

IP Routing

Routing bir IP paketini bir IP networkünden başkasına iletme işlemidir. Bu işlem Internetworkdeki farklı networkleri ve bu networklere nasıl ulaşılabileceğini bilen Router cihazlarıyla gerçekleştirilir.


Subnet olu turmak

Subnet Oluşturmak

 • Alt Ağlara Ayırma (Subnetting)

 • Supernetting Kullanarak Ağ Altyapısının Genişletilmesi


Haberle me bi imleri

Haberleşme Biçimleri

 • Bir networkde 3 çeşit haberleşme vardır;

  • Unicast: Bir cihazdan sadece bir cihaza yapılan iletim.

  • Multicast: Bir cihazdan belirli bir grup cihaza yapılan iletim.

  • Broadcast: Bir cihazdan diğer tüm cihazlara yapılan iletim.


Network cihazlar1

Network Cihazları

 • Repeater

 • Hub

 • Bridge

 • Switch

 • Router

 • Firewall


Repeater

Repeater

Networkte kullanılan kabloların, elektronik sinyalleri iletebilecekleri maksimum uzaklıklar vardır. Örneğin UTP kablolar sinyali 100m taşıyabilirler. Daha uzağa veri taşınması gerekiyorsa “Repeater” cihazı kullanılır.


3 a teknolojileri temelleri

Hub

Hub’ın görevi sinyalleri güçlendirip, kabloya iletmektir. Hub’ın repeater’dan farkı, daha çok portu olması ve daha çok bilgisayarın iletişimini sağlamasıdır. Bu yüzden hub’a “Çok Portlu Repeater da denir.


Bridge

Bridge

Bridge’lar iki LAN segmentini birbirine bağlayan L2 cihazladır. Bridge her iki tarafındaki bilgisayarların MAC adreslerini hafızasında saklar. Bu da bridge’in veriyi alacak olan bilgisayarın ne tarafta olduğunu bilmesini sağlar.


Switch

Switch

Kendisine bağlı olan bilgisayarların MAC adreslerini bilir ve buna göre anahtarlama yapar. Switch sadece network segmentlerini değil, direkt olarak bilgisayarları da bağlamak için kullanılabilir.


Router

Router

OSI Referans Modelinin 3. katmanında çalışırlar. Router’ın networkteki rolü, bir IP paketini, bir IP networkünden başkasına yönlendirmektir. Bu yüzden router’lar geniş networkler ve Internet için vazgeçilmez cihazlardır.


Firewall

Firewall

Ağı, İnternetten gelme ihtimali olan zararlı verilere karşı korur. Yazılımsal ve donanımsal olmak üzere iki şekilde edinilebilir.


Network tipleri

Network Tipleri

 • Local Area Network (LAN)

 • Wide Area Network (WAN)

 • Metropolitan Area Network (MAN)

 • Virtual Private Network (VPN)


Local area network lan

Local Area Network (LAN)


Local area network lan1

Local Area Network (LAN)


Wide area network wan

Wide Area Network (WAN)


Wide area network wan1

Wide Area Network (WAN)


Metropolitan area network man

Metropolitan Area Network (MAN)

Küçük bir coğrafi alanda, birden fazla LAN’ı birbirine bağlamak için kullanılır. WAN ile aynı teknolojileri kullandığı için aynı özelliktedir.


Virtual private network vpn

Virtual Private Network (VPN)

Internet gibi halka açık networkler üzerinden oluşturulan uzak bağlantı networkleridir. Halka açık networkler kullanıldığı için bir çok güvenlik teknolojisi içerir.


Network topolojileri1

Network Topolojileri

 • Bus topoloji

 • Star topoloji

 • Ring topoloji


Bus topoloji

Bus Topoloji

Bus topolojisinde nodlar, direkt olarak bir hatta bağlanır ve aralarında başka bağlantı yoktur. Bir bilgisayarın ilettiği sinyal tüm bilgisayarlara ulaşır.

 • Avantajları

  • İlave bir cihaza gereksinim duymaz.

  • Ucuzdur.

 • Dezavantajları

  • Kablonun herhangi bir yerindeki kopukluk tüm sistemi etkiler.

  • Hata tesbiti zordur.

  • İletişim yavaştır.


Star topoloji

Star Topoloji

Star topolojide tüm bilgisayarlar merkezi bir ilave cihaza bağlanır.

 • Avantajları

  • Kurulumu basittir.

  • Yüksek hız sağlayabilir.

  • Arıza tesbiti kolaydır.

  • Herhangi bir kablodaki kopukluk, sadece kablonun bağlı olduğu bilgisayarı etkiler.

 • Dezavantajları

  • İlave cihaz gerektirir.


Ring topoloji

Ring Topoloji

Bilgisayarlar merkezdeki MSAU (MultiService Access Unit) denilen cihaza, ayrı kablolar ile bağlanırlar ancak aralarındaki iletişim tek yönlü ve halka biçiminde olması sebebiyle adı Ring topolojidir.


Mesh topoloji

Mesh Topoloji

Bu topolojide tüm cihazlar diğer tüm network cihazlarına bağlıdır. Bir noktadan diğerine sadece bir yol yoktur.

 • Avantajları

  • Herhangi bir kablonun kopması, alternatif yollar olması sebebiyle, iletişimi engellemez.

  • Yüksek bağlantı hızı sağlayabilir.

 • Dezavantajları

  • Yüksek maliyetlidir.

  • Bilgisayar sayısı arttıkça kablolama imkansız hale gelebilir.


Hybrid topoloji

Hybrid Topoloji

Hybrid topolojiler, bir kaç farklı topolojinin birleşmesi ile oluşan topolojilerdir. Star-Bus, Star-Ring örnek olarak gösterilebilir.


Extended star topoloji

Extended Star Topoloji

Star topolojinin genişletilmiş halidir. Çok büyük yerel networklerde kullanılır.


Network kablolar

Network Kabloları

 • Twisted Pair

 • Coaxile kablo

 • Fiber Kablo


Twisted pair

Twisted Pair

 • STP (Shielded Twisted pair)

 • ScTP (Screened Twisted Pair)

 • UTP (Unshilded Twisted pair)


Stp shilded twisted pair

STP (Shilded Twisted pair)

 • 4 perden oluşur.

 • 100m mesafe.

 • Kablo içerisindeki ve dışındaki elektromagnetik alandan etkilenmez.

 • 100 Mbps hız.

 • STP konnektör kullanılır.


Sctp screened twisted pair

ScTP (Screened Twisted Pair)

 • 4 Perden oluşur.

 • 100m mesafe

 • Kablo dışındaki elektromagnetik alandan etkilenmez.

 • 100Mps hız.

 • SCTP konnektör kullanılır.


Utp unshilded twisted pair

UTP (Unshilded Twisted pair)

 • 4 perden oluşur

 • 100m mesafe

 • Kablo içindeki ve dışındaki elektromagnetik alandan etkilenir.

 • 100 Mbps hız

 • RJ-45 konnektör kullanılır.


Coaxi al kablo

Coaxial kablo

 • Bakır iletken kullanılır.

 • 185-500m mesafe

 • Elektromagnetik alandan etkilenmez.

 • 10-100Mbps

 • BNC konnektör kullanılır.


Fiber

Fiber

 • Işık sinyalleri ile iletim sağlar.

 • 5000 m ye kadar veri iletebilir.

 • 100+Mbps hız


Twisted pair kablo ba lant e itleri

Twisted Pair Kablo Bağlantı Çeşitleri

 • EIA/TIA 568A ve EIA/TIA 568B olmak üzere iki farklı bağlantı standartı vardır.

 • EIA/TIA 568 A: YB – Y – TB – M – MB – T – KB – K

 • EIA/TIA 568 B: TB – T – YB – M – MB – Y – KB – K


Ethernet kablolama standartlar

Ethernet Kablolama Standartları

 • 10Base2 (Thinnet) :

 • 10Base5 (Thicknet) :

 • 10BaseT : Twisted (Sargılı kablo)

 • 100BaseTX

 • 1000BaseT

 • 1000BaseSX

 • 1000BaseLX


Ethernet kablolama standartlar1

Ethernet Kablolama Standartları

 • 10Base2 (Thinnet)

  • 10 Mbps

  • 50 Ohm direçli Coaxial kablo

  • Sinyali 185m uzağa taşıyabilir.

  • BNC konnektörler kullanılarak bağlantı sağlanır.

 • 10Base5 (Thicknet)

  • 10 Mbps

  • 50 Ohm dirençli Coaxial kablo

  • Sinyali 500m uzağa taşıyabilir.

  • N-Style konnektör kullanılır.


Ethernet kablolama standartlar2

Ethernet Kablolama Standartları

 • 10BaseT : Twisted (Sargılı kablo)

  • 10 Mbps

  • 100 Ohm dirençli UTP ya da STP kablo

  • 100m mesafe

  • RJ-45 konnektör kullanılır.

 • 100BaseTX

  • 100 Mbps

  • 100 Ohm dirençli UTP ya da STP CAT5 kablo

  • 100m mesafe

  • RJ-45 konnektör

 • 1000BaseT

  • 1Gbps

  • 100 ohm dirençli UTP ya da STP CAT5e ya da CAT6 kablo

  • 100m mesafe

  • RJ-45 konnektör


Ethernet kablolama standartlar3

Ethernet Kablolama Standartları

 • 1000BaseSX

  • 1Gbps

  • MultiMod fiber kablo

  • 220-550m mesafe

  • SC konnektör

 • 1000BaseLX

  • 1Gbps

  • MultiMod ya da SingleMod fiber kablo

  • 550-5000m mesafe

  • SC konnektör


Network teknolojileri

Network Teknolojileri

 • Ethernet

 • Token Ring

 • FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

 • Frame-Relay

 • DSL (Digital Subscriber Line)

 • ATM (Asynchronous transfer Mode)

 • Kablosuz Networkler (Wireless LAN)


Ethernet

Ethernet

En popüler LAN teknolojisidir. Düşük maliyetlerle yüksek hız sağladığı için sürekli geliştirilen ve kullanılan teknoloji olmuştur.

 • Ethernet Standartları

  • 802.3: Ethernet

  • 802.3u: Fast Ethernet. (100Mbps)

  • 802.3z: Gigabit Ethernet. Fiber Optik kablo üzerinden.

  • 802.3ab: Gigabit Ethernet. Twisted kablo üzerinden.

  • 802.3ae: 10Gigabit Ethernet


Ethernet alt katmanlar

Ethernet Alt Katmanları

 • MAC Altkatmanı (Media Access Control)

  • MAC, OSI referans modelinin Data Link katmanının bir alt katmanıdır. MAC, network protokollerine, verinin hangi cihaza ulaşması gerektiğini gösterir. Ethernet networkünde çalışan her bilgisayarın bir MAC adresi vardır.

 • LLC Altkatmanı (Logical Link Control)

  • Pakete bir üst katman (L3) hakkında bilgi girer. LLC Header’ı, Data-Link Katmanına pakete ne yapılması gerektiğini söyler. Örneğin paketi alan bilgisayar LLC Header’a bakarak, paketin IP protokolüne gönderildiğini anlar.


Token ring

Token Ring

IBM tarafından 1970li yıllarda üretilen Token-Ring teknolojisi, günümüzde pek tercih edilmez. Token-Ring networklerde cihazlar, merkezdeki “MSAU” (MultiService Access Unit) denilen bir cihaza kendi kabloları ile bağlanmalarına rağmen mantıksal bir ring (halka) oluştururlar. Token-Ring networkler 4-16Mbps hızında çalışır.


Fddi fiber distributed data interface

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

1980’lerin ortasında yüksek hız ihtiyacı, ethernet ve token-ring teknolojilerinin sınırlarını zorlamaya başladı. FDDI, ethernet kadar yaygın olmasa da gelişmekte olan bir teknolojidir. Genelde omurga olarak kullanılan FDDI, LAN’larda da yüksek hızlı bilgisayarları bağlamak için kullanılabilir.


Frame relay

Frame Relay

Frame Relay, telekomun sağladığı umumi hatlar üzerinden veri aktarılmasını sağlayan bir WAN teknolojisidir.


Dsl digital subscriber line

DSL (Digital Subscriber Line)

Lokal bölgede Telekom Santrali ile kullanıcı arasında Telefon için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri ( data ) ve ses ( voice ) iletişimini aynı anda sağlayabilen bir veri iletişim teknolojisidir.


Dsl teknolojisinin avantajlar

DSL Teknolojisinin Avantajları

 • Ekstra altyapı yatırımı gerektirmemesi,

 • Çok yüksek band genişliği sağlaması,

 • Sinyalizasyonda özel bir digital kodlama kullanması,

 • Kullanılan donanımların maliyet avantajına sahip olması.


Atm asynchronous transfer mode

ATM (Asynchronous transfer Mode)

ATM, veriyi 53 Byte’lık sabit büyüklükteki “Cell” denilen paketlere bölerek hızlı ve güvenilir bir şekilde hedefine ulaştıran bir network teknolojisidir. ATM üzerinden ses, görüntü ve veri hızlı bir şekilde iletilebilir.


Kablosuz networkler wireless lan

Kablosuz Networkler (Wireless LAN)

Veriler elektromagnetik dalgalar aracılığı ile iletilir. Geleneksel LAN teknolojilerinin (Ethernet, Token-Ring) tüm özelliklerini sağlar.

 • Kablosuz LAN standartları:

  • 802.11: İlk WLAN standardır. 1 – 2 Mbps bant genişliği sağlar.

  • 802.11a: 5 GHz frekans kullanır. 54 MBps bant genişliği sağlar.

  • 802.11b: 2,4 GHz frekans kullanır. 11 Mbps bant genişliği sağlar.

  • 802.11g: 2,4 GHz frekans kullanır. 54 Mbps bant genişliği sağlar.

  • 802.11i: WLAN güvenliği için standartdır.

  • 802.1X : Erişim denetimi, kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi yönetimi için temel sağlayan güvenlik standartıdır.


Kablosuz network bile enleri

Kablosuz Network Bileşenleri

 • Kablosuz network oluşturabilmek gereken bileşenler;

  • Kablosuz LAN İstasyonu (Wireless LAN Station): IEEE 802.11 standartını kullanabilen ve kablosuz networklere erişebilecek gerekli donanıma sahip cihazlardır. Örneğin dizüstü bilgisayarlar.

  • Erişim Noktası (Access Point (AP)): Kablosuz LAN istasyonlarının birbirleri ile bağlantısını sağlar. Ayrıca kablosuz network yapısı ile kablolu network yapısını bağlar.

  • Kablosuz Yönlendirici (Wireless Router): Temel yönlendirme işlemlerini yapabilen erişim noktasıdır.


Kablosuz lan topolojileri

Kablosuz LAN Topolojileri

 • Kablosuz network cihazları ile farklı network topolojileri oluşturulabilir.

  • Independent Basic Servise Set (IBSS) (Ad-Hoc): İki ya da daha fazla istasyonun, Access Point kullanmaksızın, oluşturulan networklerdir.

  • Infrastructure Basic Service Set (Infrastructure BSS): Bir çok istasyonun Access Point aracılığı ile oluşturulan networklerdir.

  • Extended Service Set (ESS): Infrastructure BSS erişim alanını genişletmek için, bir çok AP kullanılarak oluşturulan kablosuz networklerdir.


Kablosuz networklerde temel g venlik

Kablosuz Networklerde Temel Güvenlik

Kablosuz network cihazları ortama elektromagnetik ışınım yaptıkları için güvenli değildirler. Güvenliğin sağlanabilmesi için her kablosuz networkün özelliği olan şifreleme ve kimlik doğrulama teknikleri kullanılabilir.

 • Temel güvenlik bileşenleri:

  • Service Set Identifier (SSID)

  • MAC Filtresi

  • Wired Equivalent Privacy (WEP)

  • Temel güvenlik tekniklerini dışında 802.11i ve 802.1X gibi kablosuz networklerin güvenliği için geliştirilen teknikler de mevcuttut.


 • Login