การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 15

  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559. นายเชวง จาว รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3 กันยายน 2556. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ส.อ.ท.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5681978

.. 2555-2559

3 2556


5681978

  • ...


5681978

SMEs

...


5681978

1 :

2 : (SMEs)

3 : (Eco-Industrial Town)

4 :

5 : ...

...


5681978

1 :

2 :

3 : () (Supply Chain)

4 : (AEC) (FTA)

5 :

6 :

...


5681978

...


5681978


5681978


5681978


5681978


5681978


5681978


5681978


5681978

  • (Research & Development : R&D)

  • ()


5681978


  • Login