Dozimetrija - PowerPoint PPT Presentation

Dozimetrija
Download
1 / 5

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dozimetrija. Naloga : Izra č unaj absorbirano dozo za delavca, ki bi 8 ur delal 5 m stran od neza ščitenega vira 137 Cs z aktivnostjo 1 Ci(3.7 10 10 Bq) . 137 Cs seva ž arke γ z energijo 662 keV in

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dozimetrija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dozimetrija

Dozimetrija

Naloga: Izračunaj absorbirano dozo za delavca, ki bi 8 ur delal 5 m stran od nezaščitenega

vira 137Cs z aktivnostjo 1 Ci(3.7 1010 Bq). 137Cs seva žarke γ z energijo 662 keV in

razvejitvenim razmerjem 0.85. Povprečen človek je visok 180 cm, težak 80 kg in ima obliko

valja z radijem 12 cm.


Dozimetrija

http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/cover.html


Dozimetrija

Naloga: Kakšna je efektivna ekvivalentna doza v prejšnji nalogi? Kakšna pa bi bila, če bi

namesto žarkov γ enako energijo v tkivu pustili nevtroni iz vira ali iz reaktorja?

tkivoutežni faktor wT

gonade0.20

kostni mozeg0.12

debelo črevo0.12

pljuča0.12

želodec0.12

mehur0.05

dojka0.05

jetra0.05

požiralnik0.05

ščitnica0.05

koža0.01

pokostnica0.01

preostanek0.05

skupaj1.0

sevanjeutežni faktor wR

fotoni1

elektroni1

nevtroni:

- termični (< 10 keV)5

- 10 keV - 100 keV10

- hitri (0.1 - 2 MeV)20

- 2 MeV - 20 MeV10

- > 20 MeV5

protoni (> 2 MeV)5

delci α, težki ioni20


Dozimetrija

Naloga: Kakšna je verjetnost, da bo delavec dobil raka zaradi prejete doze iz prve naloge,

če veš, da se pri prejeti dozi 0.1 Sv razvije 500 rakastih obolenj na 100000 ljudi? Na katerem

organu bi se najverjetneje razvila bolezen?

Pri 100 mSv je verjetnost 0.5%  pri 0.75 mSv je verjetnost 0.75/100·0.5% = 4·10-5.

Najverjetneje se bo rak razvil na spolnih organih, ker se tam celice najhitreje delijo.

Naloga: Pri delu z UF6 se po rokah kontaminiraš z 238U z aktivnostjo 1 MBq. Po eni minuti

si roke umijemo. Kolikšno efektivno ekvivalentno dozo prejmeš pri taki nesreči? 238U seva

delce α z energijo 4.2 MeV in razvejitvenim razmerjem 100%.

Naloga: Pri delu z UF6 po nesreči popiješ 1 MBq238U. Kolikšno efektivno ekvivalentno

dozo prejmeš? Uran se iz telesa izloči v dveh dnevih. Kateri organ je na najslabšem?


Dozimetrija

za želodec:

za debelo

črevo:

Efektivna ekvivalentna doza je enaka kot na vajah, vendar sem upošteval, da imata tako

želodec kot debelo črevo maso 0.5 kg, hkrati pa se polovica urana zadržuje v želodcu, druga

polovica pa v debelem črevesu.


  • Login