THUYT MINH
Download
1 / 65

THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2003. I. VỀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT Dự thảo Luật đ ất đai (sửa đổi) gồm 14 chương và 206 điều, cụ thể như sau: Chương I. Những quy định chung Chương II. Quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2003

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


THUYT MINH

V D THO

SA I

LUT T AI 2003


 • I. V B CC CA D THO LUT

 • D tho Lut t ai (sa i) gm 14 chng v 206 iu, c th nh sau:

 • Chng I. Nhng quy nh chung

 • Chng II. Quyn ca Nh nc v trch nhim qun l ca Nh nc i vi t ai

 • Chng III. a gii hnh chnh v iu tra c bn v t ai

 • Chng IV. Quy hoch, k hoch s dng t

 • Chng V. Giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t

 • Chng VI. Thu hi t, bi thng, h tr v ti nh c

 • Chng VII. ng k t ai, cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t

 • Chng VIII. Ti chnh v t ai v gi t

 • Chng IX. H thng thng tin t ai v c s d liu t ai

 • Chng X. Ch s dng cc loi t

 • Chng XI. Quyn v ngha v ca ngi s dng t

 • Chng XII. Th tc hnh chnh v t ai

 • Chng XIII. Gim st, thanh tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v t ai

 • Chng XIV. iu khon thi hnh.

  So vi Lut t ai nm 2003, d tho Lut ln ny tng 7 chng v 60 iu (Lut t ai nm 2003 c 7 chng v 146 iu).


 • II. V NHNG NI DUNG C TH CA D THO LUT

 • Chng I. Nhng quy nh chung (gm 11 iu, t iu 1 n iu 11)

 • Chng I quy nh v nhng ni dung ch yu nh: phm vi iu chnh; i tng p dng; gii thch t ng; nguyn tc s dng t; ngi s dng t; ngi chu trch nhim trc Nh nc i vi vic s dng t; ngi chu trch nhim trc Nh nc i vi t c giao qun l; khuyn khch u t vo t ai; phn loi t; cn c xc nh cc loi t; nhng hnh vi b nghim cm.


 • Chng ny c mt s im mi sau y:

 • - Sa i ni dung gii thch mt s t ng nh Nh nc giao t, Nh nc cho thu t, chuyn quyn s dng t, Nh nc thu hi t, ng k t ai, nh v ti sn khc gn lin vi t; b sung gii thch mt s t ng nh quy hoch s dng t, k hoch s dng t, t xy dng th, h thng thng tin t ai, c s d liu t ai, t chc kinh t, t xy dng cng trnh ngm (iu 3);

 • - B sung trng hp ngi s dng t l t chc kinh t lin doanh (khon 8 iu 5);


 • - B sung quy nh v ngi chu trch nhim trc Nh nc i vi vic s dng t (iu 6) v ngi chu trch nhim trc Nh nc i vi t c giao qun l (iu 7);

 • - V phn loi t: Nhm p ng yu cu qun l i vi mi loi t, d tho Lut quy nh tch t xy dng tr s c quan, t xy dng cng trnh s nghip thnh cc loi t ring (im d khon 2 iu 9); tch t lm mt bng xy dng c s sn xut, kinh doanh thnh t c s sn xut, kinh doanh phi nng nghip v t thng mi, dch v (im khon 2 iu 9);

 • - Sa i quy nh c th v cn c xc nh loi t lm c s cho vic bi thng, h tr khi Nh nc thu hi t, tnh thu cc khon ngha v ti chnh v t ai (iu 10);


 • - B sung quy nh v nhng hnh vi b nghim cm nh s dng t, thc hin giao dch v quyn s dng t m khng ng k vi c quan Nh nc c thm quyn (khon 1 iu 11).

 • Chng II. Quyn ca Nh nc v trch nhim qun l ca Nh nc i vi t ai (gm 02 mc vi 16 iu t iu 12 n 27)

 • y l Chng mi quy nh r rng v c th hn v quyn ca Nh nc vi t cch l i din ch s hu ton dn i vi t ai v trch nhim thng nht qun l nh nc i vi t ai, c th:


 • - V quyn ca Nh nc i vi t ai: D tho Lut quy nh c th v s hu t ai, Nh nc quyt nh mc ch s dng t; Nh nc quy nh hn mc, thi hn s dng t, Nh nc quyt nh thu hi t, Nh nc trao quyn s dng t cho ngi s dng t, Nh nc nh gi t, Nh nc quyt nh chnh sch ti chnh v t ai, Nh nc quy nh quyn v ngha v ca ngi s dng t, c quan nh nc thc hin i din ch s hu v t ai;


 • - V trch nhim qun l ca Nh nc i vi t ai: D tho Lut quy nh c th v Nh nc thng nht qun l v t ai; trch nhim qun l nh nc v t ai; c quan qun l t ai v t chc dch v cng v t ai; cng chc a chnh x, phng, th trn; nhng bo m ca Nh nc i vi ngi s dng t; trch nhim ca Nh nc v t , t sn xut nng nghip i vi ng bo dn tc thiu s; trch nhim ca Nh nc trong vic cung cp thng tin v t ai.


 • Chng III. a gii hnh chnh v iu tra c bn v t ai (gm 02 mc vi 06 iu t iu 28 n iu 33)

 • Mc 1. a gii hnh chnh: ni dung ca mc ny quy nh v trch nhim ca Chnh ph, B Ni v, B Ti nguyn v Mi trng trong vic xc nh a gii hnh chnh, lp v qun l h s a gii hnh chnh cc cp; quy nh h s thnh phn ca h s a gii hnh chnh v gii quyt tranh chp t ai lin quan n a gii gia cc n v hnh chnh; quy nh v bn hnh chnh, trch nhim ca B Ti nguyn v Mi trng v y ban nhn dn cp tnh trong vic lp bn hnh chnh.


 • Mc 2. iu tra c bn v t ai: quy nh vo c lp, chnh l bn a chnh; hot ng iu tra, nh gi t ai; thng k, kim k t ai, lp bn hin trng s dng t.

 • Mc ny c mt s ni dung mi nh sau:

 • - Quy nh v cc hot ng, ni dung v vic t chc thc hin iu tra, nh gi t ai (iu 31 v 32);

 • - Quy nh b sung cng tc kim k t ai theo chuyn nhm phc v cho cc yu cu qun l nh nc v t ai v pht trin kinh t - x hi (khon 1 iu 33).


 • Chng IV. Quy hoch, k hoch s dng t (gm 16 iu t iu 34 n iu 49)

 • Chng ny quy nh v nguyn tc lp quy hoch, k hoch s dng t; h thng quy hoch, k hoch s dng t; k quy hoch, k hoch s dng t; cn c, ni dung lp, iu chnh quy hoch s dng t cp quc gia, cp tnh, cp huyn vquy hoch s dng t vo mc ch quc phng, an ninh; trch nhim lp, iu chnh, thm nh, ph duyt, cng b, cng khai, t chc thc hin quy hoch, k hoch s dng t; quy nh hot ng t vn quy hoch s dng t v gii quyt mt s ni dung pht sinh sau khi Lut t ai (sa i) c hiu lc thi hnh.


 • Chng ny c mt s im mi sau y:

 • - Quy nh v h thng quy hoch, k hoch s dng t gm quy hoch, k hoch s dng t cp quc gia, cp tnh, cp huyn; quy hoch, k hoch s dng t quc phng, an ninh (iu 35).

 • - Quy nh k quy hoch s dng t l mi (10) nm v tm nhn hai mi (20) nm; k k hoch s dng t cp quc gia, cp tnh v k k hoch s dng t quc phng, t an ninh l nm (05) nm; k hoch s dng t cp huyn c lp hng nm (iu 36).


 • - Quy nh cn c, ni dung lp quy hoch s dng t, k hoch s dng t ca tng cp nhm p ng yu cu qun l ca mi cp; b sung v lng ghp ni dung quy hoch s dng t ca cc vng kinh t - x hi vo quy hoch s dng t cp quc gia tng tnh lin kt gia cc tnh, lin kt gia cc vng; lng ghp ni dung quy hoch s dng t chi tit cp x vo quy hoch s dng t cp huyn nhm nng cao cht lng, p ng nhu cu thc t, m bo tnh lin kt, ng b gia cc x v rt ngn thi gian hon thnh vic lp quy hoch, k hoch s dng t; quy nh c th ni dung k hoch s dng t cp huyn lm c s thu hi t, giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t gn vi nhu cu s dng t trong nm ca cc ngnh, lnh vc, ca cc cp ph hp vi kh nng u t, huy ng ngun lc v tnh kh thi ca cc d n u t (iu 37, 38 v 39).


 • - Quy nh v cn c v ni dung lp quy hoch, k hoch s dng t vo mc ch quc phng, an ninh (iu 40).

 • - Quy nh c th v trch nhim ca cc cp trong vic lp quy hoch, k hoch s dng t; trong qu trnh lp quy hoch, k hoch s dng t cc cp phi t chc ly kin ng gp ca nhn dn; quy nh trch nhim ca Hi ng nhn dn cp tnh trong vic thng qua k hoch thu hi t hng nm thc hin cc d n pht trin kinh t, x hi (iu 41).


 • - Quy nh v trch nhim, ni dung thm nh quy hoch, k hoch s dng t (iu 42). Th tng Chnh ph thnh lp Hi ng thm nh quy hoch, k hoch s dng t cp quc gia; B trng B Ti nguyn v Mi trng thnh lp Hi ng thm nh quy hoch, k hoch s dng t quc phng, an ninh v quy hoch, k hoch s dng t cp tnh; Ch tch y ban nhn dn cp tnh thnh lp Hi ng thm nh quy hoch, k hoch s dng t cp huyn.

 • - B sung quy nh v t chc hot ng t vn quy hoch s dng t nhm chuyn nghip ha vic lp quy hoch, nng cao cht lng v tnh kh thi ca quy hoch s dng t (iu 45).


 • - Quy nh trch nhim ca Th tng Chnh ph trong vic phn b ch tiu s dng t cp quc gia do Quc hi thng quacho cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng, cho B Quc phng, B Cng an; b sung quy nh vic x l i vi cc d n, cng trnh ghi trong k hoch s dng t v cng b phi thu hi t hoc chuyn mc ch s dng t nhng sau 03 nm cha c quyt nh thu hi t hoc cha c php chuyn mc ch s dng t th ngi s dng t c tip tc s dng v khng b hn ch v quyn s dng t (iu 47).


 • Chng V. Giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t (gm 9 iu t iu 50 n iu 58)

 • Chng ny quy nh v cn c giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t; iu kin giao t, cho thu t thc hin d n pht trin kinh t, x hi; giao t, cho thu t i vi t ang c ngi s dng cho ngi khc; cc trng hp giao t khng thu tin s dng t, giao t c thu tin s dng t, cho thu t; chuyn mc ch s dng t; thm quyn giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t; gii quyt mt s ni dung lin quan n cc trng hp giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t trc ngy Lut t ai (sa i) c hiu lc thi hnh.


 • Chng V. Giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t (gm 9 iu t iu 50 n iu 58)

 • Chng ny quy nh v cn c giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t; iu kin giao t, cho thu t thc hin d n pht trin kinh t, x hi; giao t, cho thu t i vi t ang c ngi s dng cho ngi khc; cc trng hp giao t khng thu tin s dng t, giao t c thu tin s dng t, cho thu t; chuyn mc ch s dng t; thm quyn giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t; gii quyt mt s ni dung lin quan n cc trng hp giao t, cho thu t, chuyn mc ch s dng t trc ngy Lut t ai (sa i) c hiu lc thi hnh.


 • - Quy nh iu kin giao t, cho thu t thc hin cc d n pht trin kinh t, x hi nh ch u t phi c nng lc ti chnh, phi k qu thc hin d n u t v khng vi phm cc quy nh ca php lut v t ai i vi trng hp c Nh nc giao t, cho thu t thc hin d n trc (iu 51).

 • - Thu hp i tng c giao t c thu tin s dng t, giao t khng thu tin s dng t, chuyn c bn sang p dng hnh thc Nh nc cho thu t; c th:


 • + Giao t khng thu tin s dng t (iu 53) c p dng i vi trng hp h gia nh, c nhn trc tip lao ng nng nghip, lm nghip, nui trng thy sn, lm mui c giao t nng nghip trong hn mc; ngi s dng t rng phng h, t rng c dng, t c rng sn xut l rng t nhin, t xy dng tr s c quan, t s dng vo mc ch quc phng, an ninh; t s dng vo mc ch cng cng, t lm ngha trang, ngha a khng nhm mc ch kinh doanh; cng ng dn c s dng t nng nghip; c s tn gio s dng t phi nng nghip;

 • + Giao t c thu tin s dng t (iu 54) c p dng i vi trng hp giao t cho h gia nh, c nhn; giao t cho t chc kinh t, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi, t chc kinh t lin doanh thc hin d n xy dng nh thng mi theo quy nh ca php lut v nh bn hoc bn kt hp cho thu; giao t cho t chc kinh t thc hin d n u t xy dng ngha trang, ngha a c mc ch kinh doanh;


 • + Hnh thc thu t c p dng i vi cc trng hp cn li (55).

 • - Sa i thm quyn quyt nh giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t t thm quyn chung ca y ban nhn dn sang thm quyn ring ca Ch tch y ban nhn dn (iu 57).

 • Chng VI. Thu hi t, bi thng, h tr v ti nh c khi Nh nc thu hi t(gm 3 mc vi 32 iu t iu 59 n iu 90)


 • Mc 1. Thu hi t

 • Mc ny quy nh v cc trng hp thu hi t, cn c, thm quyn, thng bo thu hi t v chp hnh quyt nh, trnh t th tc, cng ch thc hin thu hi t s dng vo mc ch quc phng, an ninh, li ch quc gia, li ch cng cng, thc hin cc d n pht trin kinh t, x hi; thu hi t do vi phm php lut t ai; thu hi t do chm dt vic s dng t theo php lut hoc t nguyn; quy nh v nhn chuyn nhng, thu quyn s dng t, nhn gp vn bng quyn s dng t ca cc t chc kinh t, h gia nh, c nhn thc hin d n m Nh nc khng thc hin vic thu hi t; qun l, s dng qu t thu hi.


 • Mc ny c nhng im mi sau y:

 • - Quy nh c th cc trng hp thu hi t v cn c thu hi t, trong c cc trng hp thu hi t s dng t vo mc ch quc phng, an ninh, li ch quc gia, li ch cng cng v pht trin kinh t, x hi nhm to iu kin thun li cho vic trin khai trn thc t, ng thi khc phc tnh trng ty tin trong thu hi t (cc iu 59, 60, 61 v 62).

 • - Quy nh c th vic x l i vi trng hp t c Nh nc giao, cho thu thc hin d n u t m khng c a vo s dng trong mi hai (12) thng lin hoc tin s dng t chm hn hai mi bn (24) thng so vi tin ghi trong d n u t theo hng c quan nh nc c thm quyn ch c php chp thun cho php chm tin mt ln v chm khng qu mi hai (12) thng. Trng hp khng c chp thun cho chm tin hoc qu thi hn cho php c chm tin nu trn th Nh nc thc hin thu hi t v ngi c t b thu hi do vi phm s khng c tr li tin s dng t, tin thu t np v thanh ton gi tr u t vo t cn li, ti sn gn lin vi t (im h khon 1 iu 63).


 • - Quy nh Nh nc ch ng thu hi t theo k hoch s dng t cp huyn c ph duyt; t chc vic bi thng, h tr, ti nh c to qu t sch, sau Nh nc giao t, cho thu t s dng t vo mc ch quc phng, an ninh, li ch quc gia, li ch cng cng hoc a ra u gi quyn s dng t, giao t, cho thu t thc hin cc d n u t pht trin kinh t, x hi; quy nh khi xy dng, m rng cc cng trnh kt cu h tng, chnh trang th cn phi quy hoch v t chc thu hi c phn din tch t bn cnh cng trnh kt cu h tng, vng ph cn to ngun lc t t ai u t cho cc cng trnh ny v h tr ngi c t b thu hi (khon 3 iu 60, iu 68 v iu 69).

 • - B sung quy nh v trng hp t chc lm nhim v bi thng, gii phng mt bng tho thun c vi ngi c t b thu hi v bi thng, h tr, ti nh c th c quan c thm quyn thu hi tc ra quyt nh thu hi t, giao t, cho thu t m khng phi ch n ht thi hn thng bo thu hi t (khon 1 iu 66).


 • - i mi quy nh v qun l qu t thu hi theo hng giao trch nhim ny cho T chc pht trin qu t k c i vi din tch thu hi ti khu vc nng thn (iu 68).

 • - Sa i thm quyn thu hi t theo hng chuyn t thm quyn chung ca y ban nhn dn sang thm quyn ring ca Ch tch y ban nhn dn; trong : Ch tch y ban nhn dn cp tnh c thm quyn quyt nh thu hi t i vi trng hp khu t thu hi c c t chc v h gia nh, c nhn ang s dng t v thu hi t nng nghip thuc qu t cng ch ca x, phng, th trn chuyn sang s dng vo mc ch phi nng nghip (iu 65).


 • - Quy nh c th v trnh t, th tc thu hi t giao t, cho thu t theo 02 hnh thc: (1) Thu hi t theo k hoch s dng t, (2) Thu hi t giao, cho thu t theo hnh thc ch nh ch u t; trong c b sung quy nh t chc hp ly kin ngi dn v phng n bi thng, h tr v ti nh c; cng tc bi thng, h tr, ti nh c do cc t chc chuyn nghip m nhn; nh u t khng tham gia vo cng vic ny nh trc y (iu 69 v iu 70).

 • - B sung quy nh cng ch quyt nh v k hoch thu hi t, iu tra, kho st, o c, kim m v quyt nh thu hi t; quy nh thm quyn cng ch thu hi t theo hng Ch tch y ban nhn dn cp c thm quyn thu hi t l ngi c thm quyn ban hnh quyt nh cng ch; ngi c thm quyn ban hnh quyt nh cng ch th khng c y quyn (iu 71).


 • Mc 2. Bi thng v t, h tr v ti nh c khi NN thu hi t

 • Mc ny quy nh v:

 • - Nguyn tc bi thng v t khi Nh nc thu hi t;

 • - iu kin c bi thng v t khi Nh nc thu hi t s dng vo mc ch quc phng, an ninh, li ch quc gia, li ch cng cng v thc hin cc d n pht trin kinh t, x hi;

 • - Gi t tnh bi thng v chi ph u t vo t cn li- Bi thng v t, chi ph u t vo t cn li khi Nh nc thu hi t nng nghip ca h gia nh, c nhn; ca t chc kinh t, cng ng dn c, c s tn gio;


 • - Bi thng v t khi Nh nc thu hi t ;

 • - Bi thng v t khi Nh nc thu hi t phi nng nghip khng phi l t ca h gia nh, c nhn; t chc kinh t, ngi Vit Nam nh c nc ngoi; t chc, c nhn nc ngoi;

 • - Nhng trng hp Nh nc thu hi t khng bi thng v t;

 • - H tr khi Nh nc thu hi t;

 • - Lp v thc hin d n ti nh c; b tr ti nh c cho h gia nh, c nhn b thu hi t m phi di chuyn ch ;

 • - Bi thng, h tr, ti nh c i vi cc d n c bit.


 • Mc ny c mt s im mi nh sau:

 • - Quy nh c th nguyn tc bi thng v t khi Nh nc thu hi t; c th: ngi s dng t khi NN thu hi t nu c iu kin th c bi thng bng vic giao t mi c cng mc ch s dng vi loi t b thu hi, nu khng c t bi thng th c bi thng bng tin; vic bi thng, ti nh c khi NN thu hi t phi m bo dn ch, khch quan, cng bng, cng khai v ng quy nh ca php lut; c quan c trch nhim chi tr tin bi thng phi chi tr kp thi cho ngi c t b thu hi (iu 72).

 • - V iu kin c bi thng v t khi Nh nc thu hi t c b sung thm trng hp s dng t thu tr tin thu t mt ln cho c thi gian thu th c bi thng v t khi Nh nc thu hi t (khon 5 73).


 • - Quy nh gi t tnh bi thng c xc nh theo mc ch s dng t ti thi im c quyt nh thu hi t; c c ch x l v gi t i vi trng hp thc hin bi thng chm do CQ, t chc c trch nhim bi thng gy ra v bi thng chm do ngi c t b thu hi t gy ra (74).

 • - Quy nh vic bi thng v t khi Nh nc thu hi i vi tng loi t, tng i tng c th, bi thng v t, chi ph u t vo t cn li (cc iu 74, 75, 76, 77, 78 v 79).

 • - B sung quy nh v nguyn tc h tr khi Nh nc thu hi t, cc khon h tr bao gm: h tr n nh i sng v sn xut; h tr o to chuyn i ngh v to vic lm i vi trng hp thu hi t nng nghip ca h gia nh, c nhn trc tip sn xut nng nghip; h tr ti nh c i vi trng hp thu hi t ca h gia nh, c nhn m phi di chuyn ch ; h tr khc; vic quy nh c th cc khon h tr do CP quy nh (81).


 • - B sung quy nh c th v lp v thc hin d n ti nh c theo hng y ban nhn dn cp tnh c trch nhim t chc lp v thc hin cc d n ti nh c trc khi thu hi t; khu ti nh c tp trung phi xy dng c s h tng ng b m bo bng hoc tt hn ni c, ph hp vi tiu chun v quy chun xy dng (82); sa i v b sung quy nh v b tr ti nh c cho ngi b thu hi t m phi di chuyn ch (83).

 • - B sung quy nh v vic bi thng, h tr v ti nh c i vi cc d n c bit theo hng: i vi d n u t do Quc hi, Chnh ph quyt nh u t m phi di chuyn c mt cng ng dn c, lm nh hng n ton b i sng, kinh t, x hi, truyn thng vn ha ca cng ng th ty tng trng hp c th, Th tng Chnh ph quyt nh hoc trnh Chnh ph xem xt quyt nh chnh sch bi thng, h tr, ti nh c; i vi cc d n s dng vn vay ca cc t chc quc t, nc ngoi m Chnh ph c cam kt ring v khung chnh sch bi thng, h tr, ti nh c th thc hin theo khung chnh sch (84).


 • Mc 3. Bi thng thit hi v ti sn, v sn xut, kinh doanh khi Nh nc thu hi t

 • Mc ny quy nh v cc ni dung sau y:

 • - Nguyn tc bi thng thit hi v ti sn v v sn xut kinh doanh khi Nh nc thu hi t;

 • - Bi thng thit hi v nh, cng trnh xy dng trn t khi Nh nc thu hi t; bi thng i vi cy trng, vt nui; chi ph di chuyn khi Nh nc thu hi t;

 • - Bi thng thit hi do b hn ch kh nng s dng t, thit hi ti sn gn lin vi t;

 • - Nhng trng hp Nh nc thu hi t khng c bi thng thit hi v ti sn gn lin vi t.


 • Lut t ai nm 2003 ch c 02 iu (iu 42 v iu 43) quy nh v vic bi thng, h tr v ti nh c cho ngi c t b thu hi. Nay d tho Lut t ai (sa i) dnh ti 02 mc vi 19 iu (t iu 72 n iu 90) quy nh c th v vic bi thng, h tr v ti nh c khi Nh nc thu hi t.


 • Chng VII. ng k t ai, cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t (gm 02 mc vi 11 iu t iu 91 n iu 101)

 • Chng VII gm c 02 Mc:

 • Mc 1. ng k t ai, nh v ti sn khc gn lin vi t

 • Mc ny quy nh v vic ng k t ai, nh v ti sn khc gn lin vi t; h s a chnh.


 • Mc 2. Cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t

 • Mc ny quy nh v Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t (sau y gi chung l Giy chng nhn); nguyn tc cp Giy chng nhn; nhng trng hp s dng t c cp Giy chng nhn; cp Giy chng nhn cho h gia nh, c nhn, cng ng dn c ang s dng t m c giy t v quyn s dng t; cp Giy chng nhn trong trng hp h gia nh, c nhn, cng ng dn c ang s dng t m khng c giy t v quyn s dng t; cp Giy chng nhn cho t chc, c s tn gio ang s dng t; xc nh din tch t i vi trng hp c vn, ao; ti sn gn lin vi t c cp Giy chng nhn; thm quyn cp Giy chng nhn.


 • Chng ny c mt s im mi sau:

 • - Quy nh ng k t ai i vi ngi s dng t v ngi c giao t qun l l bt buc; ng k quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t thc hin theo yu cu ca ch s hu; quy nh v cc trng hp ng k ln u, ng k bin ng; ng k t ai c thc hin bng hnh thc trn giy hoc in t v u c gi tr php l nh nhau; quy nh cc trng hp k khai ng k u c ghi vo s a chnh, nu khng c cp Giy chng nhn th c tm thi s dng cho n khi Nh nc c quyt nh x l (iu 91).

 • - B sung quy nh trng hp quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t l ti sn chung ca nhiu ngi th cp mi ngi mt Giy chng nhn hoc cp chung mt Giy chng nhn; trng hp l ti sn chung ca v v chng th Giy chng nhn ghi c h, tn v v h, tn chng, nuGiy chng nhn cp ch ghi h, tn ca v hoc chng th c cp i sang Giy chng nhn mi ghi c h, tn v v h, tn chng nu c nhu cu (iu 94).


 • - B sung quy nh v nhng trng hp s dng t m khng cp Giy chng nhn (khon 2 iu 95).

 • - Quy nh c th v vic cp Giy chng nhn cho h gia nh, c nhn, cng ng dn c ang s dng t m khng c cc giy t v quyn s dng t (iu 97).

 • - Quy nh c th cc loi ti sn gn lin vi t c cp Giy chng nhn (iu 100);

 • - Sa i thm quyn cp Giy chng nhn t thm quyn chung ca y ban nhn dn cc cp tnh, huyn sang thm quyn ring ca ch tch y ban nhn dn; b sung quy nh ch tch y ban nhn dn cp tnh k cp Giy chng nhn cho c h gia nh, c nhn nhng ni hon thnh xy dng c s d liu t ai (iu 101).


 • Chng VIII. Ti chnh v t ai v gi t (gm 03 mc vi 13 iu t iu 102 n iu 114)

 • Mc 1. Ti chnh t ai

 • Mc ny quy nh v cc ni dung: cc khon thu ti chnh t t ai; cn c tnh tin s dng t, tin thu t; np tin s dng t, tin thu t khi chuyn mc ch s dng t; min, gim tin s dng t, tin thu t; Qu pht trin t.

 • Mc ny c mt s im mi sau:

 • - B sung quy nh v cn c tnh tin s dng t, tin thu t (iu 103); quy nh v ngha v ti chnh khi chuyn mc ch s dng t (iu 104).

 • - B sung thm cc trng hp c min, gim tin s dng t, tin thu t, gm: s dng t thc hin chnh sch nh , t i vi ng bo dn tc thiu s vng bin gii, hi o, s dng t sn xut nng nghip i vi ng bo dn tc thiu s (khon 3, khon 4 iu 105).


 • - Quy nh y ban nhn dn cp tnh lp Qu pht trin t ng vn nhm ch ng to qu t sch theo k hoch s dng t; ng vn thc hin vic thu hi t, bi thng, h tr v ti nh c, u t pht trin kt cu h tng u gi quyn s dng t, xy dng khu ti nh c, thc hin n o to ngh, chuyn i ngh nghip cho ngi c t b thu hi; Qu pht trin t c trch t tin s dng t, tin thu t v huy ng t cc ngun vn khc (iu 106).


 • Mc 2. Gi t

 • Mc ny quy nh v cc ni dung: nguyn tc nh gi t; khung gi cc loi t, gi t thuc khu vc gip ranh; bng gi t; t vn gi t; quyn v trch nhim ca t chc t vn gi t.

 • Mc ny c mt s im i mi sau:

 • - Sa i quy nh v nguyn tc nh gi t theo hng nh gi t theo mc ch s dng t ti thi im Nh nc thu hi t, giao t, cho thu t, tnh gi tr quyn s dng t khi c phn ha doanh nghip nh nc v tnh cc ngha v ti chnh khc theo quy nh ca Lut t ai; theo thi hn s dng t; ph hp vi gi t ph bin c cng mc ch s dng thc hin thnh cng khi ngi s dng t chuyn nhng quyn s dng t, ph hp vi gi trng u gi quyn s dng t hoc ph hp vi thu nhp t vic s dng t; cc tha t lin k nhau c iu kin t nhin, kinh t, x hi, kt cu h tng nh nhau, c cng mc ch s dng, cng mt thi im nh gi th c mc gi nh nhau; ng thi giao cho CP quy nh c th phng php xc nh gi t cho ph hp vi tng loi t (107).


 • - B sung quy nh v vic ban hnh, iu chnh khung gi t, gi t thuc khu vc gip ranh theo hng: Chnh ph quy nh khung gi cc loi t, gi t thuc khu vc gip ranh; khung gi t c xy dng nh k nm (05) nm mt ln v c cng b vo ngy 01 thng 01 ca nm u k; khi gi t th trng tng hoc gim trn 20% so vi khung gi t, gi t thuc khu vc gip ranh v thi gian tng hoc gim lin tc t mt trm tm mi (180) ngy tr ln th Chnh ph iu chnh khung gi t, gi t thuc khu vc gip ranh cho ph hp (iu 108).

 • - Quy nh vic xy dng bng gi t v p dng bng gi t do UBND cp tnh ban hnh theo 2 phng n (iu 109):


 • Phng n 1:

 • + y ban nhn dn cp tnh cn c nguyn tc, phng php nh gi t, khung gi t, gi t thuc khu vc gip ranh xy dng bng gi t ti a phng trnh HND cng cp thng qua trc khi ban hnh. i vi nhng ni cha c gi t thuc khu vc gip ranh gia cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng th vic quy nh c th gi cc loi t ti khu vc gip ranh thc hin theo hng dn ca c quan c chc nng xy dng khung gi t. Khi gi t th trng tng hoc gim trn 20% so vi bng gi t v thi gian tng hoc gim lin tc t su mi (60) ngy tr ln th UBND cp tnh iu chnh bng gi t cho ph hp v bo co HND cng cp ti k hp gn nht. Trng hp cha kp iu chnh bng gi t cho ph hp vi gi t th trng th UBND cp tnh cn c nguyn tc v phng php nh gi t quyt nh gi t c th.


 • + Bng gi t do UBND cp tnh ban hnh c s dng lm cn c trong cc trng hp: tnh tin s dng t khi Nh nc giao t c thu tin s dng t khng thng qua hnh thc u gi quyn s dng t, cng nhn quyn s dng t, cho php chuyn mc ch s dng t; tnh tin thu t khi Nh nc cho thu t; tnh tin s dng t hoc tin thu t khi c phn ha doanh nghip nh nc; tnh tin bi thng khi Nh nc thu hi t; tnh cc khon thu lin quan n t ai; tnh ph v l ph trong qun l, s dng t ai; tnh tin bi thng cho Nh nc khi gy thit hi trong qun l v s dng t ai; tnh tin x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t ai.


 • Phng n 2:

 • + Cn c nguyn tc, phng php nh gi t, khung gi t v gi t thuc khu vc gip ranh, UBND cp tnh xy dng bng gi t ti a phng trnh HND cng cp thng qua trc khi ban hnh. Bng gi t c xy dng nh k nm (05) nm mt ln v c cng b vo ngy 01 thng 01 ca nm u k.

 • + Bng gi t do UBND cp tnh ban hnh c s dng lm cn c trong cc trng hp sau: tnh tin s dng t khi cng nhn quyn s dng t i vi h gia nh, c nhn; tnh cc khon thu lin quan n t ai; tnh ph v l ph trong qun l, s dng t ai; tnh tin x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t ai; tin bi thng cho Nh nc khi gy thit hi trong qun l v s dng t ai.


 • + Cn c vo nguyn tc, phng php nh gi t, UBND cp tnh quyt nh gi t c th m khng c thp hn bng gi t p dng trong cc trng hp sau: tnh tin s dng t, tin thu t khi Nh nc giao t c thu tin s dng t, cho thu t khng thng qua hnh thc u gi quyn s dng t; cng nhn quyn s dng t i vi t chc s dng t m phi np tin s dng t, tin thu t theo quy nh ca Lut ny; cho php chuyn mc ch s dng t; tnh tin s dng t hoc tin thu t khi c phn ha doanh nghip nh nc; tnh tin bi thng khi Nh nc thu hi t.

 • - B sung quy nh v t vn gi t (iu 110).


 • Mc 3. u gi quyn s dng t

 • Mc ny quy nh v nguyn tc u gi quyn s dng t, cc trng hp u gi quyn s dng t, thc hin u gi quyn s dng t.

 • Mc ny c mt s im mi sau y:

 • - B sung quy nh Nh nc giao t, cho thu t theo hnh thc u gi quyn s dng t i vi trng hp giao t, cho thu t i vi t Nh nc thu hi do sp xp li, x l tr s lm vic, c s hot ng s nghip, c s sn xut, kinh doanh m ti sn gn lin vi t thuc s hu Nh nc (im e khon 1 iu 113).

 • - B sung quy nh c th v iu kin t chc u gi quyn s dng t khi Nh nc giao t, cho thu t; iu kin t chc, c nhn c tham gia u gi quyn s dng t (iu 114).


 • Chng IX. H thng thng tin t ai v c s d liu t ai (gm 5 iu t iu 115 n iu 119)

 • y l Chng mi quy nh v h thng thng tin t ai v c s d liu t ai, c th nh sau:

 • - Quy nh h thng thng tin t ai c thit k tng th v xy dng thnh mt h thng thng nht trn phm vi c nc, phc v a mc tiu v theo tiu chun, quy chun quc gia, quc t c cng nhn ti Vit Nam; h thng thng tin t ai bao gm cc thnh phn c bn nh h tng k thut cng ngh thng tin t ai, h thng phn mm, c s d liu t ai quc gia v t chc b my vn hnh h thng (iu 115).


 • - Quy nh c s d liu t ai quc gia c xy dng thng nht trong phm vi c nc, bao gm c s d liu a chnh, c s d liu iu tra c bn v t ai, c s d liu quy hoch, k hoch s dng t; c s d liu gi t; c s d liu thng k, kim k t ai v cc c s d liu thnh phn khc (iu 116).

 • - Quy nh v vic qun l, khai thc c s d liu t ai (iu 117); cc dch v cng in t trong lnh vc t ai (iu 118); trch nhim xy dng h thng thng tin t ai (iu 119).


 • Chng X. Ch s dng cc loi t (gm 04 mc vi 40 iu t iu 120 n iu 159)

 • Mc 1. Thi hn s dng t

 • Mc ny quy nh v cc trng hp t s dng n nh lu di, t s dng c thi hn; thi hn s dng t khi chuyn mc ch s dng t v thi hn s dng t khi nhn chuyn quyn s dng t.

 • So vi quy nh ca Lut t ai nm 2003, d tho Lut quy nh iu chnh thi hn giao t trong hn mc s dng t cho h gia nh, c nhn ln nm mi (50) nm thng nht cho cc loi t nng nghip khuyn khch nng dn gn b hn vi t ai v yn tm u t sn xut.


 • Mc 2. t nng nghip

 • Mc ny quy nh c th v hn mc giao t nng nghip; hn mc nhn chuyn quyn s dng t nng nghip ca h gia nh, c nhn; ch s dng i vi t nng nghip ca h gia nh, c nhn, cng ng dn c; t nng nghip s dng vo mc ch cng ch; t nng nghip do t chc, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi s dng; t trng la; t rng sn xut; t rng phng h; t rng c dng; t lm mui; t c mt nc ni a; t c mt nc ven bin; t bi bi ven sng, ven bin; t s dng cho kinh t trang tri.


 • Mc ny c mt s im mi sau y:

 • - Quy nh m rng hn mc nhn chuyn quyn s dng t nng nghip ca h gia nh, c nhn; c th: khng vt qu mi (10) ln hn mc giao t nng nghip cho h gia nh, c nhn (iu 125).

 • - Quy nh theo hng lm r trch nhim ca Nh nc trong vic bo v t trng la, hn ch chuyn t trng la sang s dng vo mc ch phi nng nghip; h tr nhng vng quy hoch trng la c nng sut, cht lng cao; trch nhim ca ngi s dng t trng la trong vic s dng t; trch nhim ca ch u t d n c s dng t vo mc ch phi nng nghip m phi chuyn mc ch t chuyn trng la nc nh phi c phng n s dng lp t mt v b b sung din tch t chuyn trng la nc b mt do chuyn mc ch s dng (iu 129).

 • - B sung quy nh Nh nc giao t rng sn xut c rng t nhin cho t chc qun l rng qun l, bo v v pht trin rng thay cho quy nh Nh nc cho thu t theo quy nh hin hnh (khon 1 iu 130).


 • Mc 3. t phi nng nghip

 • Mc ny quy nh c th v ch s dng t ti nng thn; t ti th; t xy dng khu chung c; t s dng chnh trang, pht trin th v khu dn c nng thn; t xy dng tr s c quan, xy dng cng trnh s nghip; t s dng vo mc ch quc phng, an ninh; t khu cng nghip, cm cng nghip, khu ch xut; t s dng cho khu cng ngh cao; t s dng cho khu kinh t; t thng mi, dch v; t c s sn xut, kinh doanh phi nng nghip khc; t s dng cho hot ng khong sn; t sn xut vt liu xy dng, lm gm; t s dng vo mc ch cng cng; t xy dng cc cng trnh cng cng c hnh lang bo v an ton; t c di tch lch s - vn ha, danh lam thng cnh; t c s tn gio; t tn ngng; t xy dng cng trnh ngm; t lm ngha trang, ngha a; t sng, ngi, knh, rch, sui v mt nc chuyn dng.


 • Mc ny c mt s im mi sau y:

 • - Quy nh c th hn ch s dng t i vi khu cng ngh cao v khu kinh t (iu 145 v 146). Hn ch phm vi giao t ca Ban qun l trong khu kinh t theo hng Ban qun l khu kinh t c quyn giao li t khu phi thu quan, khu bo thu, khu ch xut, khu cng nghip v cc khu chc nng khc ph hp vi c im ca tng khu kinh t; cc loi t cn li do UBND cp tnh hoc UBND cp huyn giao.

 • - Quy nh vic s dng t xy dng cng trnh ngm phi ph hp vi quy hoch xy dng cng trnh ngm, quy hoch, k hoch s dng t v cc quy hoch khc c lin quan; quy nh thm quyn giao t, cho thu t xy dng cng trnh ngm v giao Chnh ph quy nh c th v vn ny (iu 155).


 • Mc 4. t cha s dng

 • Mc ny c 02 iu quy nh v qun l t cha s dng v a t cha s dng vo s dng (iu 158 v 159). Ni dung cc iu ny v c bn gi nguyn nh quy nh ca Lut t ai nm 2003.

 • Chng XI. Quyn v ngha v ca ngi s dng t (gm 05 mc vi 29 iu t iu 160 n iu 188)

 • - Mc 1. Quy nh chung: quy nh v quyn chung ca ngi s dng t; quyn chuyn i, chuyn nhng, cho thu, cho thu li, tha k, tng cho quyn s dng t; quyn th chp, gp vn bng quyn s dng t; quyn c bi thng khi nh nc thu hi t; thi im c thc hin cc quyn ca ngi s dng t; nhn chuyn quyn s dng t; ngha v chung ca ngi s dng t; quyn s dng hn ch i vi tha t lin k; quyn la chn hnh thc tr tin thu t.


 • - Mc 2. Quyn v ngha v ca t chc s dng t: quy nh v quyn v ngha v ca t chc c nh nc giao t khng thu tin s dng t; t chc kinh t c nh nc giao t c thu tin s dng t, cho thu t thu tin thu t mt ln cho c thi gian thu; t chc kinh t s dng t thu tr tin thu t hng nm; t chc kinh t nhn chuyn nhng quyn s dng t, chuyn mc ch s dng t; t chc kinh t nhn gp vn bng quyn s dng t; t chc kinh t c thu t xy dng cng trnh ngm.

 • - Mc 3. Quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn, cng ng dn c s dng t: quy nh v quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn s dng t; quyn v ngha v ca h gia nh, c nhn chuyn mc ch s dng t t loi t khng thu tin s dng t sang loi t c thu tin s dng t hoc thu t; quyn v ngha v ca c s tn gio, cng ng dn c s dng t.


 • - Mc 4. Quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi, t chc kinh t lin doanh s dng t: quy nh v quyn v ngha v ca t chc nc ngoi c chc nng ngoi giao; quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi, t chc kinh t lin doanh s dng t thc hin cc d n u t ti Vit Nam; quyn v ngha v t chc kinh t lin doanh s dng t; quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi, t chc kinh t lin doanh s dng t trong khu cng nghip, khu cng ngh cao, khu kinh t; quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi c s hu nh ti Vit Nam; quyn v ngha v ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi, t chc kinh t lin doanh thu t xy dng cng trnh ngm.


 • - Mc 5. iu kin thc hin cc quyn ca ngi s dng t: quy nh v iu kin thc hin cc quyn chuyn i, chuyn nhng, cho thu, cho thu li, tha k, tng cho, th chp quyn s dng t; gp vn bng quyn s dng t; iu kin bn, mua ti sn gn lin vi t c nh nc cho thu thu tin thu t hng nm; iu kin chuyn i quyn s dng t nng nghip; trng hp khng c nhn chuyn nhng, nhn tng cho quyn s dng t; trng hp h gia nh, c nhn chuyn nhng, tng cho quyn s dng t c iu kin; iu kin nhn chuyn nhng quyn s dng t nng nghip thc hin d n u t sn xut, kinh doanh phi nng nghip; iu kin chuyn nhng quyn s dng t trong thc hin d n u t xy dng kinh doanh nh bn hoc cho thu; d n u t xy dng kt cu h tng chuyn nhng hoc cho thu.


 • Chng ny c nhng im i mi sau:

 • - Quy nh v vic cng chng, chng thc hp ng, vn bn thc hin cc quyn ca ngi s dng t, ch s hu ti sn gn lin vi t c thc hin theo hai phng n (khon 2 iu 161):

 • + Phng n 1:

 • Hp ng, vn bn thc hin cc quyn ca ngi s dng t: chuyn nhng, tha k, tng cho, th chp, gp vn bng quyn s dng t, quyn s dng t v ti sn gn lin vi t phi c cng chng, chng thc theo quy nh ca php lut v cng chng, chng thc.

 • Hp ng cho thu, cho thu li quyn s dng t, quyn s dng t v ti sn gn lin vi t, hp ng chuyn i quyn s dng t nng nghip c cng chng, chng thc theo nhu cu ca cc bn.


 • + Phng n 2:

 • Vic cng chng, chng thc hp ng, vn bn thc hin cc quyn ca ngi s dng t, ch s hu ti sn gn lin vi t c thc hin theo nhu cu ca cc bn.

 • - Quy nh c th v cc trng hp c nhn chuyn quyn s dng t (iu 163).

 • - B sung quy nh v quyn s dng hn ch i vi tha t lin k (iu 165).

 • - Sa i theo hng khng gii hn mc ch th chp quyn s dng t ch vay vn sn xut, kinh doanh nh Lut hin hnh.

 • - B sung quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t nhn gp vn bng gi tr quyn s dng t (iu 171); quyn t u t trn t hoc cho thu quyn s dng t, gp vn bng quyn s dng t ca h gia nh, c nhn trong trng hp t m h ang s dng thuc din thu hi u t d n c mc ch sn xut, kinh doanh hoc xy dng kinh doanh nh (im 1 khon 1 iu 173).

 • - B sung mt mc mi quy nh v iu kin thc hin cc quyn ca ngi s dng t (Mc 5).


 • Chng XII. Th tc hnh chnh v t ai (gm 3 iu t iu 189 n iu 191)

 • Chng ny quy nh v cc vn chung ca th tc hnh chnh v t ai v giao Chnh ph quy nh c th trnh t, th tc p ng yu cu ci cch th tc hnh chnh v iu kin ng dng cng ngh thng tin trong thc hin th tc hnh chnh v t ai.

 • Cc vn chung ca th tc hnh chnh v t ai gm: cc loi th tc hnh chnh v t ai (iu 189); vic cng khai th tc hnh chnh v t ai (iu 190); trch nhim, quyn hn ca cc B, ngnh, UBND cc cp, c quan c thm quyn gii quyt th tc, ngi s dng t v nhng ngi c lin quan v vic thc hin th tc hnh chnh v t ai (iu 191).


 • Chng XIII. Gim st, thanh tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v t ai (gm 02 mc vi 12 iu t iu 192 n iu 203)

 • - Mc 1. Gim st vic qun l, s dng t ai:

 • Mc ny quy nh vgim st ca Quc hi, HND cc cp, Mt trn T quc Vit Nam, cc t chc thnh vin ca Mt trn v vic qun l v s dng t ai; gim st ca c quan hnh chnh v vic qun l v s dng t ai; gim st ca cng dn i vi vic qun l, s dng t ai.


 • - Mc 2. Thanh tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v x l vi phm php lut v t ai:

 • Mc ny quy nh v thanh tra chuyn ngnh t ai; ha gii tranh chp t ai; quy nh v thm quyn gii quyt tranh chp t ai; gii quyt khiu ni v t ai; gii quyt t co v t ai; x l i vi ngi vi phm php lut v t ai; x l i vi ngi qun l vi phm php lut v t ai; v trch nhim ca Ch tch UBND cc cp trong vic pht hin, ngn chn v x l vi phm php lut v qun l v s dng t ai; x l trch nhim ca th trng, cng chc, vin chc thuc c quan qun l t ai cc cp v cn b a chnh x, phng, th trn trong vic vi phm trnh t thc hin cc th tc hnh chnh.


 • Chng ny c nhng im mi sau y:

 • - B sung mt mc quy nh v gim st qun l, s dng t ai.

 • - Quy nh v thanh tra chuyn ngnh t ai ph hp vi quy nh ca php lut v thanh tra (iu 195).

 • - Lm r thm quyn gii quyt tranh chp i vi trng hp khng c Giy chng nhn hoc khng c giy t v quyn s dng t theo quy nh; bi b quy nh ti iu 264 Lut t tng hnh chnh nhm m bo tnh ng b trong h thng php lut (iu 197).

 • - Khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh c gii quyt theo quy nh ca php lut v khiu ni; cc t co v t ai c thc hin theo php lut v t co (iu 198 v 199).


 • Chng XIV. iu khon thi hnh (gm 3 iu t iu 204 n 206)

 • Chng ny quy nh v iu khon chuyn tip, hiu lc thi hnh, quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut t ai.

 • Vi nhng i mi c bn trn y, cng vi vic thc hin nghim tc cc quy nh ca php lut s gp phn gii quyt cc vng mc, bt cp trong qun l, s dng t ai hin nay; gim cc khiu kin, tham nhng, lng ph trong t ai; nng cao hiu lc, hiu qu qun l nh nc v t ai; khai thc, s dng bn vng ti nguyn t, pht huy ti a tim nng, ngun lc t ai phc v pht trin kinh t ca t nc; p ng yu cu hi nhp quc t./.


CM N QU I BIU QUAN TM THEO DI

TRN TRNG CM N


ad
 • Login