Cca 100 zaměstnanců
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

cca 100 zaměstnanců PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

cca 100 zaměstnanců. cca 60 zaměstnanců. Nespecifick é pot í že, nespecifick é faktory. 1. stupeň z á těže – minim á ln í zdravotn í riziko, ale silný pocit diskomfortu.

Download Presentation

cca 100 zaměstnanců

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


cca 100 zaměstnanců

cca 60 zaměstnanců


Nespecifické potíže, nespecifické faktory

1. stupeň zátěže – minimální zdravotní riziko, ale

silný pocit diskomfortu


Stížnosti na tepelný diskomfort a špatnou fci VZT:- oprávněné ………. řešení ?- zástupný problém,podílí se i špatné mezilidské vztahy, nespokojenost s prací, finanční ohodnocení, obecné problémy plně klimatizovaných budov


Řízené větrání podle koncentrace CO2ří


SPECIÁLNÍ NÁROKY NA VĚTRÁNÍ(na kvalitu vnitřního prostředí)

Čisté prostory ve zdravotnictví

!Závazný právní předpis v ČR není!


Z prostředí je třeba VĚTRÁNÍM odvést:

z přiváděného vzduchu

  • Pevné aerosoly – odvést z prostředí a odstranit

  • Plynná anestetika

  • Dýmy (práce s laserem – benzen, kyanovodík, formaldehyd, bioaerosoly, mrtvé a živé buněčné materiály, viry … zápachy, prokázány mutagenní vlastnosti)

    Zajistit odpovídající mikroklima


ČSN EN ISO 14644/1Čisté prostory a příslušné řízené prostředí Klasifikace čistoty vzduchu


Příklady požadované kvality vnitřního prostředí


Nejvyšší ochrana pacientalaminární přívod vzduchu


Klimatizace pro operační sál, tř.č. 100 – 10 000


Expozice chemickým látkámInhalační anestetika

NV č. 361/2007 Sb.


Operační sál sálkontinuální sledování inhalačních anestetik


Aseptický operační sál

přívod vzduchu

odvod vzduchu a umístění KJ


Pozor, SPLIT systém není klimatizace !

NA OPERAČNÍ SÁL VŮBEC NEPATŘÍ


odváděcí vyústky


Odváděcí vyústky

několik cm nad podlahou


  • Login