Multifunctioneel centrum
Download
1 / 30

Multifunctioneel centrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Multifunctioneel centrum. MULTIFUNCTIONELE CENTRA - fase 1: 2007 – 2009 - fase 2: 2010 – 2012. Doelstelling 3 Globaal Plan Jeugdzorg: Multifunctionele Centra (MFC). Vaststelling : huidige organisatie en regelgeving belemmeren flexibele naadloze hulpverlening over werkvormen heen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Multifunctioneel centrum' - dinh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Multifunctionele centra fase 1 2007 2009 fase 2 2010 2012
MULTIFUNCTIONELE CENTRA- fase 1: 2007 – 2009- fase 2: 2010 – 2012


Doelstelling 3 Globaal Plan Jeugdzorg: Multifunctionele Centra (MFC)

 • Vaststelling: huidige organisatie en regelgeving belemmeren flexibele naadloze hulpverlening over werkvormen heen

 • Voorstel: multifunctionele centra


begeleidingstehuis Centra (MFC)

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst


begeleidingstehuis Centra (MFC)

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst


begeleidingstehuis Centra (MFC)

 • Verblijf

 • Dagbesteding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst


begeleidingstehuis Centra (MFC)

 • Verblijf

 • Dagbesteding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

 • Dagbesteding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding


begeleidingstehuis Centra (MFC)

 • Verblijf

 • Dagbesteding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

 • Dagbesteding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding


begeleidingstehuis Centra (MFC)

dagcentrum

thuisbegeleidingsdienst

 • Verblijf

 • Dagbesteding

 • Individuele begeleiding

 • Contextbegeleiding

MFC

zorgmodaliteiten


Zorgmodaliteiten Centra (MFC)

MFC

Individuele begeleiding

Contextbegeleiding

 • Verblijf:

 • Crisisopvang (14d)

 • Time out (14d)

 • Kort opstartverblijf (45d)

 • Langdurig verblijf

 • Gem. 1-3n

 • Gem. 4-5n

 • Gem. 6-7n

 • Begeleid zelfstandig wonen

 • Dagbesteding:

 • Schoolvervangend

 • Continue en integrale naschoolse begeleiding


Bandbreedte Centra (MFC)

 • De bandbreedte benoemt concreet de in te zetten zorgmodaliteiten in het cliënttraject

 • Bandbreedte wordt telkens afgedekt door 1 maatregel

 • 4 ‘soorten bandbreedtes’ → 4 pakketten zorgmodaliteiten4 soorten bandbreedtes: Centra (MFC)

Bandbreedte-

model 2

=

model 1

+

Kort residentieel

opstartverblijf

(max. 45d)

Bandbreedte-

model 3

=

model 1

+

Langdurig residentieel verblijf

Bandbreedte-

model 4

=

model 1

+

BZW


Schakelen Centra (MFC)

 • Schakelen = activeren en deactiveren van zorgmodaliteiten

 • In overleg binnen de driehoek cliënt – voorziening – verwijzer

 • Bijsturingen handelingsplan

 • Schakelen binnen de bandbreedte = binnen de maatregel

 • Schakelen buiten de bandbreedte = nieuwe maatregel


MFC Sporen fase 1: concreet Centra (MFC)

Inzet:

 • Thuisbegeleiding 12

 • Dagcentrum 10

 • Begeleidingstehuis 4

  Organisatie:

 • Elke werkvorm behoudt zijn locatie.

 • Trajectbegeleiders volgen de cliënten.


Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams) Centra (MFC)

Positief

 • TRB blijft altijd dezelfde persoon

 • Mogelijkheid tot schakelen geeft rust bij gezinnen

 • Meer inspraak, gevoel gelijkwaardigheid is groter

 • Samenwerking met andere diensten geeft nieuwe insteken, verbinding tussen diensten is groter

 • MFC is vnl meerwaarde voor ambulante diensten (tov flexibele norm in residentie, is daar grotere meerwaarde)

 • Concept MFC blijft gezien als positief!


Interne evaluatie na fase 1 (bevraging teams) Centra (MFC)

Aandachtspunten voor de toekomst

 • Overleg vraagt meer tijd

 • Niet altijd duidelijk voor wat een gezin terecht kan bij wie

 • Terminologie MFC moeilijk voor gezinnen

 • Verslaggeving met verschillende afdelingen samen, niet altijd evident

 • Op zoek naar andere vaste samenwerkingsverbanden?

 • Vraaggericht werken maakt dat MWers ook flexibeler moeten werken

 • Elkaars werking goed kennen is nodig


Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012 Centra (MFC)

Optrekken schaalgrootte MFC: volledige afdelingen/voorzieningen

Aanpassen erkennings- en subsidiëringsbesluit:

 • Erkenning MFC

 • Subsidiëring:

  • Personeel en werking: cf. regulier

  • Verblijfssubsidie (en bijzondere kost): forfaitarisering


Proefproject MFC: fase 2: 2010-2012 Centra (MFC)

 • Beslissing erkenning MFC’s: 15 juli 2010

 • Start: 15 juli (~> 1 september) 2010

 • Opvolging via evaluatiegroep, intervisiegroep, regionaal overleg, registratie

 • Wijzigingen erkenningsbesluit: tot eind 2012


De erkende MFC’s Centra (MFC)

 • 10 proefprojecten


De erkende MFC’s Centra (MFC)


MFC Sporen Centra (MFC)

Voorzitter AV Sporen

Leden AV

Voorzitter RvB Sporen

Leden RvB

Directeur

Directieteam

Administratie

Technische dienst

ICT-medewerker

Teambegeleiders

TC

Klimop

10

TC

De Pijl

10

TC

Studio 3

10

TC

MFC

Het Traject

19

TC

MFC

‘t Zij-Huis

19

TC

MFC

De Zwier

20

TC

De Pas

13

TC

DTL

32

TC

CAH

48/jaar

TC

Reisburo

Roulot

100 tal jongeren/jaar


MFC Sporen Centra (MFC)

 • Concrete samenstelling:

 • Begeleidingstehuis ’t Zij-Huis, Traject, De Zwier

  • (capaciteit 32)

 • Dagcentrum De Triangel

  • (capaciteit 10)

 • Thuisbegeleidingsdienst DTL (1 afdeling)

  • (capaciteit 16)

 • Totalecapaciteit MFC Sporen: 58


MFC Sporen Centra (MFC)

Elk MFC heeft zijn eigen locatie. Op elke locatie worden alle zorgmodaliteiten en functies aangeboden.


MFC Sporen: zorgmodaliteiten Centra (MFC)

 • Contextbegeleiding:

 • Trajectbegeleiderkomtwekelijksaanhuis.

 • Individuelebegeleiding:

 • Er is eenindividueelhandelingsplan, met doelen op maat van de jongere. Eenindividuelebegeleiderwordtindiennodigtoegewezen.


MFC Sporen: zorgmodaliteiten Centra (MFC)

 • Dagbesteding:

 • Schoolvervangend: erwordtberoepgedaan op bestaandeprojecten, waaronder het Reisburo en de Roulot van Sporen.

 • Naschools of tijdensvakantieperiode: gebeurt in de leefgroep via eenaangepastaanbod op maat van de jongere.

 • Verblijf:

 • In de leefgroeponderverschillendevormen:

  • crisisopvang of time-out (max 14 dagen)

  • kortverblijf

  • langverblijf

  • TCK en verdereuitgroei in BZW (enkelvoor de pubers)


MFC Sporen: functies Centra (MFC)

 • Regie

 • Interne regie van de cliënt:

  • Elk gezinheeftééntrajectbegeleider van bij het begin tot het eind van de begeleiding (continuïteitvoor het gezin)

 • Interne regie van de organisatie (TC en IRO)

  • bewakennaadloosheid van trajecten

  • verbinding met verwijzers

 • Externeregie

  • driemaandelijks MFC-gesprek

  • MDT en CWL regelmatig op stafoverleg

  • Regio-overleg (4x/jaar)


 • MFC Sporen: functies Centra (MFC)

  • Constantevraagverheldering

  • constant (her)formulerenhulpvraag in de gezinnen en via werkbegeleiding (maximaalgebruiksubsidiariteitsbeginsel)

   • Visie:

   • Het werktbeteromkinderen en jongerentebegeleidennaareenzinvoltoekomstperspectiefals je zoveelalsmogelijk de krachten/hulpbronnen in huneigenomgevingmobiliseert.

   • De cliëntenzijnecht de ”experts van huneigenleven”: het gaat over hunleven, over huntoekomst. Hulpverlening is maar zinvolalscliëntenhuneigenperspectievenkunnenterugvinden.

   • Voortdurendedialoogtussencliënt en hulpverlener


  MFC Sporen: enquête personeel juni 2012 Centra (MFC)

  • “Veranderde kijk van probleem naar oplossingsgericht”

  • “Meer inspraak voor ouders en jongeren”

  • “Mogelijkheid om meer op maat te werken, als partners met de context”

  • “Snel kunnen schakelen tussen de verschillende werkvormen”

  • “Gezin staat met zijn hulpvraag centraler dan vroeger”

  • “Meer tijd om in gezinnen te kunnen doorbrengen”

  • “Mogelijkheid van korte time out, zodat gezinnen even kunnen ontlast worden.

  • “Grote flexibiliteit in het aanbod zodat er meer op maat van het gezin gewerkt kan worden”

  • “Snel kunnen tegemoet komen aan de noden van gezinnen”

  • “Gezinnen moeten bij schakeling niet veranderen van trajectbegeleider”

  • “Betrokkenheid van gezinnen is groter”

  • “Goed om te zien hoe de context gemotiveerd blijft om betrokken te worden binnen een begeleiding”

  • “Vroeger werd een jongere residentieel aangemeld en meestal voor een langere periode. Als er nood is aan korte residentiële opvang (time - out) kan hier nu op ingegaan worden. Dit maakt dat jongeren op langere termijn meer kans maken om thuis te kunnen blijven. Snel schakelen is groot voordeel!”


  MFC Sporen: enquête context juni 2012 Centra (MFC)

  • “intensievere begeleiding er zijn meer mogelijkheden nu om te schakelen”

  • “frequentie van de huisbezoeken is beter”

  • “er wordt vlugger ingegrepen indien nodig”

  • “meerdere gezinscontacten”

  • “problemen worden sneller opgelost”

  • “beter personeel/trajectbegeleider”

  • “meerdere gezinscontacten”

  • “korter op de bal spelen”

  • “snellere oplossingen bij problemen”

  • “sneller vanuit leefgroep naar huis werken”

  • “meer druk”

  • “veel meer inspraak door ouders”

  • “meer betrokkenheid van ouders”

  • “het gaat nu allemaal veel sneller”

  • “ja, ik zit nu al bijna 8 jaar in sporen en zie dus goed het verschil namelijk dat elke jongere apart wordt begeleid i.p.v. iedereen hetzelfde”

  • “ja, veel meer huisbezoeken”

  • “het gaat veel sneller vooruit”


  ad