Inhoud - PowerPoint PPT Presentation

Inhoud
Download
1 / 34

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inhoud. Wat is MS? Leven met MS Hoe omgaan met personen met MS Werking MS-Liga. MS: wat?. Ontstekingsziekte van hersenen en/of ruggenmerg (centraal zenuwstelsel). Ontstekingen op de Myelinelaag. De oorzaak van MS is nog onduidelijk. MS is een auto-immuunziekte Rol van erfelijkheid

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Inhoud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inhoud

Inhoud

 • Wat is MS?

 • Leven met MS

 • Hoe omgaan met personen met MS

 • Werking MS-Liga


Ms wat

MS: wat?

 • Ontstekingsziekte van hersenen en/of ruggenmerg (centraal zenuwstelsel)


Ontstekingen op de myelinelaag

Ontstekingen op de Myelinelaag


De oorzaak van ms is nog onduidelijk

De oorzaak van MS is nog onduidelijk.

 • MS is een auto-immuunziekte

 • Rol van erfelijkheid

 • Rol van omgevingsfactoren

 • Rol van infecties


Voorkomen van ms in belgi

Voorkomen van MS in België

 • In ons land zijn ongeveer 10.000 personen met MS

 • MS treft vooral jonge volwassenen( 20-45jaar)

 • Er zijn meer vrouwen met ms dan mannen.

3.500

2.300

2.500

1.700


Voorkomen van ms in de wereld

Voorkomen van MS in de wereld


Hoe wordt de diagnose gesteld

Hoe wordt de diagnose gesteld?

 • verhaal van de patiënt

 • klinisch onderzoek (Klachten)

 • technische onderzoeken

  • Ruggenprik ( lumbaalpunctie)

  • MRI-scan

  • Geëvokeerde potentialen


Technische onderzoeken

Technische onderzoeken


Ms diagnose

MS: diagnose


Inhoud

Tijd

Verloopsvormen:

Relapsing/Remitting (~45%)

Secondair Progressieve (~40%)

Primair Progressieve (~10%)


Symptomen van ms

Symptomen van MS

 • Oogklachten

 • Abnormale vermoeidheid

 • Coördinatie- en evenwichtsstoornissen

 • Gevoelsstoornissen en pijn

 • Krachtverlies en spasticiteit

 • Blaas- en darmstoornissen.

 • Spraak- en slikstoornissen.

 • geheugen- en denkstoornissen.

 • psychologische symptomen: depressie

Verschillen van persoon tot persoon!Er zijn geen twee pmms gelijk!


Inhoud

Behandelingen?

MS is (nog) niet te genezen.

 • Behandelingen zijn erop gericht: aanvallen minder vaak of/en minder ernstig te laten verlopen.

 • Symptomen te verlichten


Welke behandelingen zijn mogelijk

Welke behandelingen zijn mogelijk?

 • Afremmen van de ziekte

  • Corticosteroïden

  • Interferonen (bètagroep)

  • Copaxone

  • Novantrone

  • Tysabri

  • Exprimentele behandelingen

 • Symptomatische behandeling

 • Alternatieve behandeling

 • Kinesitherapie


Deel 2

Deel 2

Leven met MS

psychosociale impact van de ziekte


Wat is er met mij aan de hand

Wat is er met mij aan de hand?

 • onduidelijke klachten

 • zoektocht

 • het zit tussen mijn twee oren


Impact van de ziekte

Impact van de ziekte

 • Chronische ziekte

 • Onzekerheidover het verloop van de ziekte

 • Afhankelijkheid op verschillende vlakken:

  • - persoonlijk

  • - materieel

  • - financieel

  • - sociaal

  • - ……

 • Verwerkingsproces herhaalt zich bij elke opflakkering

 • Ziek zijn wordt je niet alleen…….


Deel 3

Deel 3

Hoe omgaan met

personen met MS?


Hulp vragen is niet evident

Hulp vragen is niet evident

 • soms lukken bepaalde taken, soms niet

 • aanvankelijk richt men zich tot naaste omgeving

 • niet eenvoudig om taken uit handen te geven

 • toegeven dat men het niet meer kan is een telkens terugkerend verwerkings- proces


Enkele vuistregels

Enkele vuistregels

 • Houd rekening met wisselende gemoedstoestanden van de pmms.

 • Blijf discreet in de omgang, ook al ken je de pmms reeds jaren.

 • Het zijn mensen zoals jij en ik! Proberen niet te betuttelen!

 • Laat pmms nog doen wat ze zelf kunnen, ook al is het trager dan jij het zelf zou doen!


Inhoud

 • Eigenheid van gezin respecteren (hou rekening met de gewoonten van de persoon)

 • Pmms en hun mantelzorgers zijn de beste ervaringsdeskundigen, vraag hen hoe je best iets doet.

 • Wees niet te druk in de omgang, de meeste pmms kunnen niet goed tegen drukte


Deel 4

Deel 4

Werking MS-Liga


Doelstelling van de ms liga

Doelstelling van de MS-Liga

 • De VZW heeft als doel het bevorderen van het algemeen welzijn van de persoon met MS en hun familieleden.

 • De bevolking informeren en sensibiliseren over MS

 • Het wetenschappelijk onderzoek naar MS steunen.


Dienstverlening via de sociale dienst

Dienstverlening viade sociale dienst

DE SOCIALE DIENST (beroepskrachten)

biedt individuele ondersteuning via huisbezoeken en zitdagen

4 bureaus W.VL (Brugge, Torhout, Kortrijk,Veurne)

 • informeren omtrent het ziektebeeld

 • Luisterend oor zijn voor elke PmMS en familie

 • Bemiddelen bij andere diensten zoals: werkgevers, ea.

 • Financiële hulpverlening (Giften aan PmMS voor de aankoop van bepaalde hulpmiddelen , aanpassing woning, aanpassing aan de wagen, huishoudelijke hulp, ...)


Inhoud

 • Bevorderen van onderlinge contacten : inrichten van gespreksmomenten/ infomomenten in groep.

 • bemiddelen (en begeleiden) in het netwerk van sociale en financiële voorzieningen

 • Wegwijs

 • de bevolking Informeren over en sensibiliseren voor MS

 • Samenwerking met het Vrijwilligersteam.


Projectco rdinator organiseren van allerlei projecten op vlaams niveau

Projectcoördinator: organiseren van allerlei projecten op Vlaams niveau

Infodagen

 • Informatiereeksen organiseren zoals ‘Doorbreek de cirkel’

 • Organiseren van assertiviteitscursus voor PmMS

 • Binnenlands vakantie aan zee

 • Sociaal MS-Fonds (giften en leningen)

 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

 • Tijdschrift ‘MS-Link’


Projecten voor kinderen

Projecten voor kinderen

 • Weekend voor Kinderen tussen 10 en 14 jaar van PmMS

 • Tienerweeken voor 15 tot 18 jarigen

 • Leesmarathons in scholen

 • Infobrochures voor jonge kinderen

 • Stripverhaal


Kinderen van ouders met ms

Kinderen van ouders met MS

Weekend voor kinderen van …

Een stripverhaal legt in begrijpelijke taal MS uit aan kinderen.


Vrijwilligers

Vrijwilligers

Zij staan in voor:

 • Bestuursfuncties: voorzitter,secretaris,penningmeester,….

  zowel Vlaams, provinciaal als plaatselijk.

 • Fondsenwerving:

  Chocoladeverkoop, kaas-en wijnavond, paella-avond, kerstverkoop,…….

 • Organiseren van ontspanningsmomenten, uitstappen, vakantie, gezellig samenzijn voor pmms.

 • Huisbezoek bij pmms

 • Vervoer van pmms

 • ….


Voor meer info

Voor meer info:

www. ms-vlaanderen.be

Contactadres: regio Kortrijk-Waregem

Sociale dienst

Trui Vyncke

p.a. KATHO – IPSOC

Doorniksesteenweg 145

8500 Kortrijk

ms-liga.kortrijk@ms-vlaanderen.be


Inhoud

 • Dank voor uw belangstelling en aandacht !

 • We hebben nog tijd voor vragen.


 • Login