Trutnov - Bojiště - PowerPoint PPT Presentation

Trutnov boji t
Download
1 / 30

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trutnov - Bojiště. Požár skladů slámy a stavebnin 26.4.2009. Trutnov, místní část Bojiště okres Trutnov, Královéhradecký kraj. Místo události:. Bojiště. H směr Hradec Králové.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Trutnov - Bojiště

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trutnov boji t

Trutnov - Bojit

Por sklad slmy a stavebnin

26.4.2009


Trutnov boji t

Trutnov, mstn st Bojit

okres Trutnov, Krlovhradeck kraj

Msto udlosti:


Boji t

Bojit

Hsmr Hradec Krlov


Trutnov boji t

Dne 26.4.2009 ve 13.50 hod. nahlen na operan stedisko por skladu stavebnho materilu a slmyv arelubvalho zemdlskho drustva

Na msto udlosti bylo postupn povolno est jednotek profesionlnch

a dobrovolnch hasi:

profesionln hasii z Trutnova, dobrovoln hasii z Trutnova Hornho Starho Msta, acle, Svobody nad pou, Hajnice a pice.


Trutnov boji t

Por vypukl v otevenm skladu slmy, kter se v dsledku silnho vtru rozil i na pilehl objekt skladu stavebnho materilu a gar.


Trutnov boji t

Hasii po pjezdu na msto dostali informaci, e se pobl objekt pohybovaly dti a mou bt uvnit. Z hocho skladu se podailo uniknout tinctiletmu chlapci, kter utrpl popleniny a byl pevezen do nemocnice. Dal dv dti, osmilet chlapec a estnctilet dvka, byly stle poheovny.


Trutnov boji t

Ze skladu se stavebninami o rozmrech zhruba 36x7 metr se podailo zachrnit nkolik nkladnch vozidel (Tatra 148, Liaz a dv vozidla Avia).


Nad vozidlem tatra je patrn stropn konstrukce zasa en po rem

Nad vozidlem Tatra je patrn stropn konstrukce, zasaen porem


Trutnov boji t

Sklad slmy o rozmrech zhruba 36x7 metr byl naplnn do jedn tetiny a ml pouze zadn stnu a ocelov psteek, pes kter se por velmi rychle rozil na stechu skladu stavebnho materilu.


Trutnov boji t

Ohnisko vzniku

poru


Trutnov boji t

Hasim komplikoval zsah vtr, kter il plameny, i hust kou. Hasii zasahovali v dchacch pstrojch.


V prvn f zi hasebn ch prac se vyu vala i v kov technika

V prvn fzi hasebnch prac se vyuvala i vkov technika


Po rem zasa en objekt skladu

Porem zasaen objekt skladu


Trutnov boji t

Zsah byl zten i silnm nrazovm vtrema v potku hasebnho zsahu i nedostatkem vody (nefunkn nadzemn hydrant v arelu).


Trutnov boji t

Vtr penesl por i na stechu cca 100 metr vzdlenho objektu bvalho kravna a na travn porost za tmto objektem, m dolo k rozdlen SaP


Sklad po lokalizaci po ru

Sklad po lokalizaci poru.


Nasazen sil a prost edk i

Nasazen sil a prostedk I:

 • 6 JPO (JPO I Trutnov, JSDH Horn Star Msto, acl, Svoboda nad pou, Hajnice a pice)

 • 58 zasahujcch hasi

 • 10 cisteren

 • 1 automobilov ebk AZ 30

 • 5 dopravnch automobil DA


Nasazen sil a prost edk ii

Nasazen sil a prostedk II:

 • 3 plovouc erpadla (pro erpn vody z porn ndre v mst poru)

 • 3 elektrocentrly (k osvtlen poit)

 • 1 vysokozdvin vozk a 1 univerzln naklada (vcn a osobn pomoc)

 • V dob lokalizace nasazeno 8x C proud

  - 2x VT proud

 • Spoteba hasebn vody cca 130.000 litr

 • Celkov plocha vech por cca 1600 m2


Trutnov boji t

 • Lokalizace:

  - 26.4.2009 v 15:52 hod.

 • Likvidace:

  - 27.4.2009 v 03:40 hod.


Trutnov boji t

smr vtru

skladovac

hala

sklad slmy

objekt bvalho

kravna

l

palivov devo

a travn porost

S

travn porost a klest


Trutnov boji t

smr vtru

CAS

CAS

CAS

CAS

CAS

erpac stanovit

porn ndr

siln jmy

sem se vyvela

slma ze skladu

AZ

nefunkn nadzemn

hydrant

CAS

l

CAS

CAS

CAS

S

CAS


Trutnov boji t

Rychlm enm poru byla zasaena stecha skladu stavebnho materilu, truhlrna ve druhm nadzemnm podla a dlna.


Trutnov boji t

Prohoenm podlah a stropnch konstrukc se poru rozil do skladu stavebnin a zniil veker strojn zazen, uskladnn materil a stavebn konstrukce objektu.


Trutnov boji t

Dal vozidlo Avie a stavebn materil, jako cement, skeln vata apod., shoely.


Hasi i vyv eli sl mu ze skladu a hledali poh e ovan d ti

Hasii vyveli slmu ze skladu a hledali poheovan dti


Trutnov boji t

Chvli popl osm veer se naplnily nejhor obavy. Hasii nalezli u stny v zadn stiskladu slmy tla dvou poheovanch dt


Trutnov boji t

Nrtek msta poru a ohniska

msto nlezu dvou tl


Trutnov boji t

Por zpsobily samy dti, kter se pohybovaly ve skladu slmy.


Cel objekt byl zcela zni en a majitel odhadl kodu na 5 milion korun

Cel objekt byl zcela znien a majitel odhadl kodu na 5 milion korun.


Trutnov boji t

Jednalo se tak o jeden z nejvtch a nejtragitjch por na zem okresu Trutnov za poslednch deset let


 • Login