kvalifikasjonsrammeverk i l rerutdanning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kvalifikasjonsrammeverk i lærerutdanning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kvalifikasjonsrammeverk i lærerutdanning - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Utdanningsleder Svenning Bjørke 25.01.2010. Kvalifikasjonsrammeverk i lærerutdanning. Lærerutdanning. Med utdanning forstår vi virksomheter som har studentenes danning og kvalifisering som sikte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kvalifikasjonsrammeverk i lærerutdanning' - dinesh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l rerutdanning
Lærerutdanning
 • Med utdanning forstår vi virksomheter som har studentenes danning og kvalifisering som sikte.
 • De nasjonale rammeplanene fastsetter kompetanseområdene for lærerutdanningene og synliggjør dermed samfunnets forventninger til lærere.
 • Dette nedfelles i studie- og emneplaner gjennom fastsetting av forventet læringsutbytte.
slide3

Kompetanseområder

  • Fag og grunnleggende ferdigheter
  • Skolen i samfunnet
  • Etikk
  • Pedagogikk og fagdidaktikk
  • Ledelse og læringsprosesser
  • Samhandling og kommunikasjon
  • Endring og utvikling
 • Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse
forventet l ringsutbytte
Forventet læringsutbytte
 • Planer i den nye grunnskolelærerutdanningen
 • Rammeplan i forskrifts form på nasjonalt nivå
 • Retningslinjer for de ulike fag på nasjonalt nivå
 • Programplaner utarbeidet ved den enkelte høyskole/univ.
 • Alle skrives i form av forventet læringsutbygge sortert etter kunnskap, ferdighet og generell kompetanse.
slide5

I våre programplaner skal forventet læringsutbytte for et emne fastsettes i noen få punkt som hvert inneholder:

  • Verb (Beskrive, anvende, analysere, vurdere, osv)
  • Objekt
  • Kontekst
  • Nivå
 • Eksempel:

kritisk vurdere og gjennomføre tiltak i forbindelse med ulike former for atferdsproblem som for eksempel mobbing

slide6

Hvilke forventninger om læringsutbytte vil vi ha til en lærerstudent ved avsluttet studium?

 • Hvilken vurdering er egnet til å avdekke i hvor stor grad den enkelte students læringsutbytte fyller disse forventningene?
 • Hvilket studieopplegg hjelper studenten til å møte disse forventningene om læringsutbytte?
 • Inspirasjon: Constructive alignment in outcomes-based teaching.Biggs, J., Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University. London: McGraw-Hill
slide7

Danning og kvalifisering

 • Det skal være balanse mellom tre typer vurderingsformer:
   • Lukket vurdering som har forventing om at studenten viser læringsutbytte på spesifikke områder.
   • Åpen vurdering som har forventning om at studenten viser læringsutbytte der lærestoffet er fornyet og gjort personlig.
   • Krav til involvering og samhandling og vurdering av dette.
slide8

Bevisst og realistisk prioritering

 • Studenten må få rom for eksemplariske dykk som kan gi forståelse for den kompleksiteten som ligger til grunn for godt faglig arbeid i grunnskolen. Slike dykk bidrar også til forståelse på tvers av fag og mellom fag og praksis.
 • Mange studenter sliter med store mangler i den kunnskapsbasen som i teorien ligger i generell studiekompetanse. Studentene skal underveis i studiet vise et visst nivå av breddekunnskap.
slide9

Grunnlag for velg og prioritering

 • Samfunnets krav og forventninger
  • De syv kompetansemålene
  • Nasjonal rammeplan for grunnskolelærerutdanning
  • Nasjonale retningsliner for de ulike emnene i utdanningen
 • Forskning
  • Forskning innen ulike fagområder med særlig relevans for lærerens arbeid i grunnskolen
 • NLAs verdivalg og profil
  • Røtter og vinger
felles forventninger
Felles forventninger
 • Hva er kilden til de forventninger studentene får til eget læringsutbytte?
  • Skriftlig eller muntlig uformell informasjon fra lærer?
  • Tidligere eksamensoppgaver?
  • Studenter på tidligere kull?
  • Formelle planer?
 • Hvor blir høgskolens forventninger til studentene skapt?
  • I forberedelse til undervisning?
  • I arbeid med eksamensoppgaver?
  • I uformelle samtaler i kollegiet?
  • I arbeidet med formelle planer?
slide11

Vi vil at:

 • studentene i stor grad skal hente sine forventninger fra planverket og i samtale om dette med personlig veileder.
 • høyskolen sine forventninger til studenten i stor grad skal skapes i kollegialt arbeid med utvikling av planer.
kvalifikasjonsrammeverket skal v re med realisere dette
Kvalifikasjonsrammeverket skal være med å realisere dette...

… til beste for framtidens barn.