นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556 - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 31

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2556. นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556. ประเด็นการนำเสนอ. สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม 2556

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


22 2556

 • / 7 .. 2556 2/2556

22 2556


22 2556

 • 1

 • 2

 • 2556

 • 5.1.3


22 2556

 • / 7 .. 2556 1

22 2556


22 2556

2556

Estimates

17

30


22 2556

2556

4 2556 Estimates


22 2556

1

4 2556 Estimates


22 2556

1 .

4 2556 Estimates


22 2556

1 .

4 2556 Estimates


22 2556

1

- ( 7 2555)

-


22 2556

2 .


22 2556

2 .

32.39% 21 2556


22 2556

2 .


22 2556

2 .

36.50% 21 2556


22 2556

2 .


22 2556

2 .


22 2556

2 .


22 2556

2 .


22 2556

2 .


22 2556

2 .

1. 6-8 2556

2. 21-22 2556

3. 2

4. 4 2556 40,000


22 2556

 • 2556

22 2556


22 2556

2556

1. /

2. /

3.


22 2556

2556

/

()


22 2556

1./

1. .

- 1-3

-

- .

.

-

.

2.

- 1-3

- //

- .

-


22 2556

2.

1. .

- 1-3

-

-

2.

- 1-3

-

-

-


22 2556

3.

1.

-

-

2.

-

-

-


22 2556

4.

80 2

3-4 2


22 2556

 • 7 .. 2556

22 2556


22 2556

 • 11 7

 • 5.1.3


22 2556

 • 2556

 • 7

22 2556


22 2556


 • Login