Solvency ii vijf voor twaalf dnb seminar ermelo 10 december
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december. Prof. Karel VAN HULLE Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europes e Commissie. Waar staan wij nu?. Kaderrichtlijn goedgekeurd door Raad en Europees Parlement

Download Presentation

Solvency II: vijf voor twaalf ! DNB Seminar Ermelo, 10 december

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Solvency II: vijf voor twaalf!DNB SeminarErmelo, 10 december

Prof. Karel VAN HULLE

Hoofd Afdeling Verzekeringen en Pensioenen, DG Markt, Europese Commissie


Waar staan wij nu?

 • Kaderrichtlijn goedgekeurd door Raad en Europees Parlement

 • Uitvoeringsmaatregelen worden voorbereid door de Europese Commissie

 • Commissievoorstellen in Oktober 2010

 • QIS 5 : Augustus – November 2010

 • Goedkeuring voorstellen in Oktober 2011


Legislative Process - Lamfalussy

Level 1: Framework Directive

Level 2: Implementing Measures (Commission)

Level 3: Convergent implementation assisted by close co-operation between national authorities

Level 4: Rigorous enforcement of Community legislation by the Commission


We are here!


Solvency II Timetable for 2007-2012

2012

2011

2007

2008

2009

2010

2006

Directive development (Commission)

Directive adoption

(Council & Parliament)

Implementation

(Member states)

CEIOPS work on technical advice necessary for implementing measures / supervisory convergence / preparation for implementation / training & development

Commission preparatory work implementing measures

Adoption of implementing measures

July 2007

Solvency II Directive published

October 2012

Solvency II enters into force

QIS 2

QIS 3

QIS 4

QIS 5


Kaderrichtlijn

14 bestaande verzekeringsrichtlijnen (verzekering, herverzekering, groepen, enz.)

+ Solvency II

Codificering &

nieuwe artikelen

Herwerking

&

Codificering

= 1 Richtlijn ‘EU Insurance sourcebook’


Waarom Solvency II?

 • Te weinig aandacht voor risico’s onder Solvency I

 • Te weinig aandacht voor kwalitatieve aspecten

 • Minimumharmonisering leidt tot grote verschillen tussen de lidstaten

 • Geen echt groepstoezicht


Solvency II – 4 doelstellingen

 • Verdieping van de Interne Markt

 • Verbetering van de bescherming van de verzekeringnemers

 • Versterking van de competitiviteit van de verzekeringssector

 • Betere regelgeving


Het nieuwe regime…

 • Voert risico-gevoelige kapitaalvereisten in met het oog op het aanmoedigen en belonen van een goed risico management

 • Legt meer verantwoordelijkheid in de handen van senior management om het bedrijf op een verantwoorde wijze te besturen

 • Brengt meer convergentie tot stand inzake toezicht  Interne Markt


De nieuwe Europese solvabiliteitsregeling treedt in alle lidstaten in werking einde Oktober 2012!


Solvency IIEen samenvatting


Group supervision

& cross-sectoral convergence

Groups are recognised as an economic entity

=> supervision on a consolidated basis

(diversification benefits, group risks)

Pillar 1: quantitative requirements

1. Harmonised calculation of technical provisions

2. "Prudent person" approach to investments instead of current quantitative restrictions

3. Two capital requirements: the Solvency Capital Requirement (SCR) and the Minimum Capital Requirement (MCR)

Pillar 2: qualitative requirements and supervision

1. Enhanced governance, internal control, risk management and own risk and solvency assessment (ORSA)

2. Strengthened supervisory review, harmonised supervisory standards and practices

Pillar 3: prudential reporting and public disclosure

1. Common supervisory reporting

2. Public disclosure of the financial condition and solvency report

(market discipline through transparency)

Solvency II: 3 pillars and a roof


Verbeterd groepstoezicht

 • Niet langer meer bijkomend

 • Georganiseerde samenwerking en co-ordinatie tussen alle toezichthouders

 • Benoeming groepstoezichthouder met duidelijke rol en verantwoordelijkheden

 • Intern model voor de groep

 • ORSA en Rapport over de solvabiliteit en financiële positie van de groep


Resulaat na de onderhandelingen

 • Voorstel niet fundamenteel gewijzigd

 • Groepsondersteuning geschrapt maar met een dubbele herzieningsclausule (2014 en 2015)

 • Invoering van een ondermodule aandelenrisico op basis van de looptijd als lidstatenoptie

 • Invoering voor ondermodule aandelenrisico van een symmetrisch aanpassingsmechanisme en van een verlengde herstelperiode bij crisis ten einde procyclische effecten te vermijden


Voorbereiding van de uitvoeringsmaatregelen

 • Op 12 juni 2009 vraagt EC aan CEIOPS adviezen uit te werken op alle punten waarin de Kaderrichtlijn de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen voorziet

 • Finaal advies moet worden verstrekt tegen einde januari 2010

 • CEIOPS moet voldoende tijd voorzien voor consultatie van belanghebbenden


Taakuitvoering door CEIOPS

 • CEIOPS organiseert drie consultaties (maart, juli, oktober 2009)

 • CEIOPS levert eerste finaal advies af op 10 november 2009

 • Een TF wordt opgericht voor verder onderzoek technische voorzieningen

 • Laatste advies door CEIOPS wordt goedgekeurd einde januari 2010


Voorbereiding van QIS 5

 • Ontwerp technische specificaties met verantwoording voorgestelde calibratie door CEIOPS aan te leveren einde maart 2010 met publicatie finale tekst in juni

 • Publicatie spreadsheets einde juli 2010

 • Start QIS 5 in augustus 2010

 • Resultaten QIS 5 in april 2011


Taakuitoefening door Commissie

 • EC onderzoekt finaal advies van CEIOPS en ontwerpt juridische teksten

 • EC bespreekt ontwerpteksten met experten van lidstaten in werkgroep van EIOPC

 • EC bereidt IA voor met hulp van CEIOPS en van externe consultant


Timing voor de Commissie

 • Elke maand twee dagen vergadering met experten van lidstaten

 • Op. hoorzitting 4 mei 2010 inzake QIS 5

 • Lijst van opties voor IA regelmatig aangepast

 • IA besproken door Board in juli 2010

 • EC voorstellen bekendgemaakt einde oktober 2010


Enkele verduidelijkingen

 • Timing is heel scherp door later dan voorziene goedkeuring van Kaderrichtlijn

 • CEIOPS heeft gewerkt onder enorme tijdsdruk

 • Finale beslissing ligt bij EC met goedkeuring van lidstaten en onder waakzaam oog van het EP


Belangrijke punten

 • EC beslist slechts over calibratie na kennis van definitieve cijfers van QIS 5

 • Deelname aan QIS 5 moet groter zijn dan aan QIS 4

 • Dialoog EC, CEIOPS en verzekeraars moet en kan doorlopen tot juli 2011

 • Cijfermateriaal is belangrijk

 • Totale impact niet uit het oog verliezen


Slotbedenkingen

 • Solvency II is een zeer complex project

 • Overgangsmaatregelen noodzakelijk

 • Verhoging van kapitaaleisen slechts na grondige verantwoording

 • Geen behoefte aan perfectionisme

 • Latere aanpassingen steeds mogelijk

 • Aandacht ook en vooral aan kwalitatieve eisen


 • Login