PROGRAM ,,NASZA BASZKA CZYLI NASZA STRUGA TORUŃSKA” - PowerPoint PPT Presentation

Program nasza baszka czyli nasza struga toru ska
Download
1 / 22

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM ,,NASZA BASZKA CZYLI NASZA STRUGA TORUŃSKA”. ZADANIA ZREALIZOWANE. Ankietowanie uczniów i rodziców w oparciu o opracowane ankiety, dotyczące wiadomości o,, Strudze Toruńskiej „ i jej ochronie . Opracowanie wyników ankiet- stan wiedzy na początku wprowadzanego programu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROGRAM ,,NASZA BASZKA CZYLI NASZA STRUGA TORUŃSKA”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program nasza baszka czyli nasza struga toru ska

PROGRAM ,,NASZA BASZKA CZYLI NASZA STRUGA TORUŃSKA”


Zadania zrealizowane

ZADANIA ZREALIZOWANE

 • Ankietowanie uczniów i rodziców w oparciu o opracowane ankiety, dotyczące wiadomości o,, Strudze Toruńskiej „ i jej ochronie .

 • Opracowanie wyników ankiet- stan wiedzy na początku wprowadzanego programu

 • Konkurs na logo programu


Przeprowadzenie konkursu cztery pory roku nad strug toru sk

Przeprowadzenie konkursu cztery pory roku nad ,,Strugą Toruńską”


Przeprowadzenie konkursy na najciekawsz ulotk i plakat o strudze toru skiej

Przeprowadzenie konkursy na najciekawszą ulotkę i plakat o ,,Strudze Toruńskiej”


Udzia w akcji sprz tania wiata porz dkowanie terenu w r d strugi toru skiej

Udział w akcji sprzątania świata- porządkowanie terenu wśród ,,Strugi Toruńskiej”


Prowadzenie zaj dydaktycznych nad strug toru sk

Prowadzenie zajęć dydaktycznych nad ,,Strugą Toruńską”


Przeprowadzenie akcji z piktogramami o oszcz dzaniu wody w szkole

Przeprowadzenie akcji z piktogramami o oszczędzaniu wody w szkole

Monitorowanie zużycia wody w szkole


Opracowanie gazetek dotycz cych wiadomo ci o strudze toru skiej

Opracowanie gazetek dotyczących wiadomości o ,,Strudze Toruńskiej”


Program nasza baszka czyli nasza struga toru ska

-Badania biochemiczne wody w Baszce -Monitoring zanieczyszczeń nad rzeką-Akcja plakatowania garaży- plakaty o negatywnym wpływie mycia pojazdów na rzekę.-Umieszczanie ulotek i plakatów dotyczących ochrony ,, Strugi Toruńskiej oraz jej walorów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie osiedla Mokre.


Wystawy prac uczni w zwi zanych ze strug toru sk

Wystawy prac uczniów związanych ze ,,Strugą Toruńską”


Nawi zanie wsp pracy ze spo eczno ci lokaln oraz z sponsorami

Nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną oraz z sponsorami.

 • 1. Spółdzielnie mieszkaniowe ,,Kopernik”, ,,Geofizyka”

 • 2, Sprzątanie świata (09.2007 i 2008) :

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

 • 3. Marsz na Orientację dla Uczniów Klas Integracyjnych „Maszerujemy Razem” (09.2007) – trasa oparta była o Baszkę:

 • Zespół Szkół nr 5 (współorganizator)

 • Klub Imprez na Orientację „SKARMAT” (współorganizator)

 • Kujawsko – Pomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej (współorganizator)

 • Firma graficzna „Xerbiol” (ksero mapek)

 • „Regaty na Baszce” (03.2008):

 • Piekarnia – cukiernia „Linek&Tomaszewski” (pączusie na nagrody)


Program nasza baszka czyli nasza struga toru ska

4. „Bieg nad Bachą” (03.2008):

 • Klub Maratoński UMK (współorganizator).

 • Firma graficzna „Xerbiol” (ksero ulotek).

 • Firma protetyczna „Aldent” (wykonanie medali).

  5. „Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków” (04.2008):

 • Drukarnia „Skoczek” (druk ulotek o zabytkach nad Baszką)

 • lokalni kolporterzy prasy (rozprowadzanie ulotek).

 • IG UMK – prowadzenie wycieczki szlakiem Baszki na starówce.

 • Mistrzostwa Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu w Drużynowych Marszach na Orientację (05.2008) – trasa oparta o Baszkę:

 • Firma „5M” – ufundowanie słodyczy dla zwycięzców.

  7. Szkoła Leśna „Barbarka” – wykonanie tablic informacyjnych dotyczących Baszki.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Taxlas” – pozyskanie desek do wykonania ławek.

 • Media: „Nowości”, biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.


Dzie ziemi zaj cia nad baszk

,,Dzień Ziemi” zajęcia nad ,,Baszką”

Wystawa prac wykonanych podczas ,,Dnia Ziemi”


Organizowanie marsz w na orientacj

Organizowanie ,,Marszów na Orientację”


Opracowanie wydrukowanie i kolporta ulotek o walorach strugi toru skiej

Opracowanie, wydrukowanie i kolportaż ulotek o walorach ,,Strugi Toruńskiej”


Wielkanocny bieg wzd u strugi toru skiej

Wielkanocny bieg wzdłuż ,,Strugi Toruńskiej”


Regaty na strudze w pierwszy dzie wiosny

Regaty na ,,Strudze” w pierwszy dzień wiosny.


Wi to drzewa

Święto Drzewa


Zbieranie surowc w wt rnych

Zbieranie surowców wtórnych


Zadania do wykonania

Zadania do wykonania

 • Opracowanie ewaluacji wyników ankiet dotyczących wiadomości o ,,Strudze Toruńskiej”.

 • Kontynuacja monitoringu odpadów oraz badania biochemiczne wody ,,Baszki”.

 • Wykonanie posteru opisującego walory „ naszej rzeki „ .

 • Założenie ławeczek nad ,,Baszką”


Program nasza baszka czyli nasza struga toru ska

 • Ustawienie tablic informacyjnych dotyczących wiadomości o ,,Strudze Toruńskiej” na terenie przedszkola i konsulatu

 • Umieszczenie tabliczek z nazwą rzeki

 • Przeprowadzenie akcji podnoszenia świadomości dotyczących zagrożenia ,,Strugi”- plakatowanie garaży i roznoszenie ulotek.

 • Prowadzenie różnorodnych zajęć dydaktycznych nad ,,Baszką”

 • Uaktualnienie wiedzy na temat programu prowadzonego przez szkołę na stronie internetowej szkoły.

 • Przygotowanie gazetek informujących o działaniach nad ,,Strugą”


Program nasza baszka czyli nasza struga toru ska

 • Zorganizowanie ,,Święta Strugi”

 • Przeprowadzenie konkursu wiedzy o ,,Strudze” oraz o sposobach oszczędzania i ochrony wód.

 • Wystawa prac związanych z programem ,,Nasza Baszka”

 • ZDECYDOWANE UAKTYWNIENIE RODZICÓW DO PRAC NAD PROGRAMEM ,,NASZA BASZKA”


 • Login