A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban – Magyar nyelven elérhető digitális tananyagok kémiából. Szalay Luca ELTE Kémiai Intézet luca@chem.elte.hu. Tartalom. Tantervi és módszertani vonatkozások A digitális tananyagok definíciója és a digitális tartalmak osztályozása

Download Presentation

A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A digit lis tananyagok szerepe a term szettudom nyos oktat sban

A digitális tananyagok szerepe a természettudományos oktatásban

– Magyar nyelven elérhető digitális tananyagok kémiából

Szalay Luca

ELTE Kémiai Intézet

luca@chem.elte.hu


Tartalom

Tartalom

 • Tantervi és módszertani vonatkozások

 • A digitális tananyagok definíciója és a digitális tartalmak osztályozása

 • Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak

  • angol nyelven

  • magyar nyelven

 • A tankönyvkiadók digitális tananyagcsomagjai

 • Összefoglalás


1 tantervi s m dszertani vonatoz sok

1. Tantervi és módszertani vonatozások

Nemzeti alaptanterv 2012, Ember és természet, Alapelvek, célok:

„Az önmagában is összetett funkciójú természettudományi nevelés – a többi műveltségterülethez hasonlóan – beágyazódik az iskola komplex személyiségfejlesztési folyamatába. Ennek feltétele az iskolai és azon kívüli tanulási környezet változatossága, az információforrások, az interakciós lehetőségek sokfélesége, az önálló, cselekvő tanulás lehetősége.”

A kerettantervek tervezeteinek módszertani ajánlásai is szorgalmazzák az infokommunikációs eszközök és digitális tartalmak használatát: http://kerettanterv.ofi.hu


2 a digit lis tananyagok defin ci ja s a digit lis tartalmak oszt lyoz sa

2. A digitális tananyagok definíciója és a digitális tartalmak osztályozása

 • Def.:„Pedagógiai elvek alapján, az informatika lehetőségeit az oktatási célok mentén kihasználva felépített oktatási anyagok” (OH, tankönyvvé nyilvánítási útmutató, DIGITÁLIS TANESZKÖZ-TÍPUSOK”, http://www.oh.gov.hu/tankonyvve-nyilvanitasi-utm-kiadok )

 • .A digitális tartalmak csoportosítása az interaktivitás szempontjából:

  • Statikus (grafikonok, ábrák, képek, szövegek, szövegrészletek és ezek kombinációi)

  • Dinamikus (filmek, videók, animációk)

  • Interaktív (tesztkérdések, párosító, csoportosító feladatok, keresztrejtvények, dominó és más játékok, szimulációs feladatok stb.).

 • Tananyagelem – tananyag – tananyagcsomag


3 a az interneten szabadon el rhet digit lis tartalmak angol nyelven

3. a) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak - angol nyelven

 • Teachers' Domain, Digital Media for the Classroom and Professional Development, Simulations (pl. „Gas Properties”) http://www.teachersdomain.org/search/?q=simulation&fq_grade=PK&fq_grade=PS

 • University of Colorado, Classroom Aid, Interactive Science Simulations http://classroomaid.visibli.com/172417d2dc9ecdc1/?web=745874&dst=http%3A//phet.colorado.edu/index.php (pl. Molecule Polarity)

 • The Chem Collective, Online Resources for Teaching and Learning Chemistry, Virtual Lab: Default Virtual Lab Stockroom

 • http://chemcollective.org/vlab/vlab.php

 • Royal Society of Chemistry, Teaching Resources (http://www.rsc.org/learn-chemistry/resource/listing?searchtext=&reference=teachers&fcategory=all&filter=all&fAudience=AUD00000001&MediaType=MED00000007 )

 • American Chemical Society, Student Programs and Resources (http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_TRANSITIONMAIN&node_id=125&use_sec=false&sec_url_var=region1&__uuid=0693fae0-1325-442e-aa63-e38827172b44 )


A digit lis tananyagok szerepe a term szettudom nyos oktat sban

Pl. Teachers' Domain, Digital Media for the Classroom and Professional Development, Simulations (pl. „Gas Properties”)


Pl university of colorado classroom aid interactive science simulations molecule polarity

Pl. University of Colorado, Classroom Aid, Interactive Science Simulations Molecule Polarity


Default virtual lab stockroom http chemcollective org vlab vlab php virtu lis labor

Default Virtual Lab Stockroom http://chemcollective.org/vlab/vlab.php„Virtuális labor”


3 a az interneten szabadon el rhet digit lis tartalmak angol nyelven folyt

3. a) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak - angol nyelven (folyt.)

 • Felvétel az atomokról http://www.youtube.com/watch?v=vAun_zO46-U

 • Egy pentacén molekula: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/8225491.stm

 • Molekulán belüli kötések 3D-s molekulamodellek, pl.

  • http://www.worldofmolecules.com/3D/

  • http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/

 • Dal a kémiai elemekről (Tom Lehrer „Element song”)

 • http://www.youtube.com/watch?v=SmwlzwGMMwc&feature=related

 • Kísérletek leírása fényképekkel (Leedsi Egyetem) http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/

 • Látványos kísérletekről készült videók, pl.

 • http://www.youtube.com/watch?v=TE2r0vjkXK0&list=PL7C20CCBD18DEDD6E&feature=plcp (elektrosztatika, molekulapolaritás)

 • http://www.whynotchemeng.com/teachers/top%20ten%20flash%20bang%20demos.aspx(10 nagyon látványos kísérlet, videókkal és receptekkel)

 • http://www.youtube.com/watch?v=lCrMB8341rU&feature=related(„szivárványhíd”)

 • http://www.youtube.com/watch?v=f2XQ97XHjVw&feature=plcp (keményítő)


3d s forgathat molekulamodellek t ra http www worldofmolecules com 3d

3D-s, forgatható molekulamodellek tára: http://www.worldofmolecules.com/3D/


3 b az interneten szabadon el rhet digit lis tartalmak magyar nyelven sulinet

3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – Sulinet

 • Sulinet Digitális Tudásbázis → Sulinet Tudásbázis 2012!

 • http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia

 • általános, szervetlen és szerves kémia (figyelembe veszi a magyar tanterveket)

 • tevékenységek – kémiai feladatok gyűjteménye

 • Intel Skoool nemzetközileg ismert tananyag-adatbázis (animációgyűjtemény, benne tesztekkel, áttekintő vázlattal)

 • „hotspot”-ok: kísérletek videói, feladatok, grafikonok, játékok

 • Sunflower Learning szimulációk

 • Sulinet Tudásbázis 2012. Közösség

  • Csoportok alakíthatók érdeklődési körök szerint

  • Kérdések, hozzászólások, tapasztalatok

  • Dokumentumok, feladatok oszthatók meg egymással


3 b az interneten szabadon el rhet digit lis tartalmak magyar nyelven ede

3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – „EDE”

 • Educatio Digitális Eszköztár („EDE”):

 • http://ede.educatio.hu/

 • Az Educatio által kötött szerződések miatt ingyenesen elérhető szoftverek , pl.:

  • Lab@Home: biológia, kémia, földrajz, fizika animációkat és videofelvételeket tartalmazó szoftver, több mint 100 kísérlet

  • Test@Home Science: tankönyv- és módszerfüggetlen interaktív oktatórendszer, közel 2000 objektum, tematikus tesztfeladat-gyűjteménybe rendezve.


3 b az interneten szabadon el rhet digit lis tartalmak magyar nyelven realika

3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – Realika

 • Realika: Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver: http://realika.educatio.hu/ (online és és az Educatio által kiadott CD-n is)

 • Kitűnő minőségű rövid videók, animációk, szimulációk, sok interaktív feladat

 • Nem a magyar tantervek szerint (pl. nincs szerves kémia)

 • Tanulói verzió: otthoni tanulásra is, sok interaktív feladattal, a megoldások statisztikai értékelésével

 • Tanári verzió: több videó, animáció, feladat

  • Hálózatépítés céljából elérhető egy felület, ahova a pedagógusnak lehetősége van különböző elemek beillesztésére

  • Oktatási tartalomkezelő rendszer (Learning Management System, LMS), amelyben ingyenes regisztrációt követően nyomon követhető a diákok munkája


Pl realika tananyag k mia tan ri verzi k 14 az atom szerkezete

Pl. Realika, Tananyag: Kémia - tanári verziók :: 14. Az atom szerkezete


3 b az interneten szabadon el rhet digit lis tartalmak magyar nyelven egy b

3. b) Az interneten szabadon elérhető digitális tartalmak – magyar nyelven – egyéb

 • Interaktív periódusos rendszer: www.ptable.com

 • ELTE Szervetlen Kémiai Tanszék, Tanulságos kémiai kísérletek

 • http://vegyszer.chem.elte.hu/video/chemlab/index.html

 • Képes Kémia, Természettudományi Oktatási Közösség

 • http://www.keketok.hu/tantargyak/

 • Szertár: http://www.szertar.com/

 • SMART Tananyag Piac, Kémia

 • http://www.tananyagpiac.hu/kereses?keys=k%C3%A9mia&field_tantargy_value_many_to_one=All&field_eletkor_value_many_to_one=All&field_tipus_value_many_to_one=All


Interakt v peri dusos rendszer http www ptable com

Interaktív periódusos rendszer:http://www.ptable.com/


4 a tank nyvkiad k digit lis tananyagcsomagjai

4. A tankönyvkiadók digitális tananyagcsomagjai

 • Apáczai Kiadó: http://www.apaczai.hu

 • Mozaik Tankönyvkiadó: http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/index.php

 • Műszaki Kiadó: http://www.muszakikiado.hu

 • Nemzeti Tankönyvkiadó http://www.ntk.hu/index


Ap czai kiad

Apáczai Kiadó

 • Megvásárolható CD-k, amelyeket a honlapon kell aktiválni, pl. J. Balázs Katalin: Kémia 7. és Kémia 8.

  • 50+ kísérletről készült felvétel

  • animációk, játékok, kitöltendő feladatok, képek, ábrák, modellek

  • óravázlatok beépített feladatokkal és módszertani tanácsok

 • Apáczai Tudástár:

  • online is elérhetők a CD-k anyagai, ha a tanár egy osztálynyi tankönyvet megrendel

  • a tanárok megoszthatják a tapasztalataikat

  • tananyagok is feltölthetők, diákokkal megoszthatók


Pl j bal zs katalin k mia 7 s k mia 8

Pl. J. Balázs Katalin: Kémia 7. és Kémia 8.

Kémia 7. osztály, társasjáték


Mozaik tank nyvkiad

Mozaik Tankönyvkiadó

 • mozaWeb digitális tankönyvek http://www.mozaweb.hu/

  • a hozzáférés feltétele: egyetlen tankönyv megvásárlása

  • a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalma

  • kísérletek, 3D-s molekulamodellek, beépített animációk és az animációkba beépített feladatsorok, játékok stb.

 • tanároknak: mozaBook digitális tankönyvek

  • oktatási intézmények számára ingyenes, ha a Mozaik Kiadó tankönyveit használják

  • a nyomtatott kiadványok szöveges és képi tartalma

  • számos interaktív extra tartalom, tematikus eszköz és játék (periódusos rendszer, híres emberek életrajzi adatai stb.)

  • a programba épített animációs, prezentációs és illusztrációs lehetőségek (pl. grafikonkésztő program)

  • kész feladatok és feladatkészítő sablonok

 • online internetes tanulmányi verseny és stratégiai játék


Mozalearn komplett integr lt digit lis oktat si rendszer

mozaLearn:komplett integrált digitális oktatási rendszer


Pl savas akkumul tor m k d se anim ci http www mozaweb hu mblite php cmd mblite open bid ms 3151

Pl. savas akkumulátor működése (animáció)http://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=mblite_open&bid=MS-3151


M szaki kiad

Műszaki Kiadó

 • CD-k (pl. Kémia 7. és 8. tankönyvek CD mellékleteit az egy osztálynyi tankönyv megrendelői megkapják)

 • sok animáció és interaktív feladat (párosító, kiegészítő - húzogató stb.) http://www.muszakikiado.hu/ok_online_konyvek

 • online változatok is kiegészítő tartalmakkal, pl. Villányi Attila könyveiben a „hotspot”-okra kattintva:

  • videofelvételek a kísérletekről

  • számítási feladatok megoldásai

  • óravázlatok PPT-ken

 • Cappucino Tesztkészítő Program

  - 8 feladattípus, 3 nehézségi szint, témakörök, osztályok szerint

  - csapatjáték/egyéni; pontozórendszer, nyomtatható feladatlapok

 • www.e-tanarikar.hu

 • Az önálló Elektrokémia CD-n(pl. animációk, interaktív feladatok, feladatok szavazórendszerre)


M szaki kiad elektrok mia cd galv nelemek daniell elem

Műszaki Kiadó Elektrokémia CD Galvánelemek (Daniell-elem)


M szaki kiad elektrok mia cd a galv nelemek fesz lts ge interakt v feladat

Műszaki Kiadó Elektrokémia CDA galvánelemek feszültsége (interaktív feladat)


Nemzeti tank nyvkiad

Nemzeti Tankönyvkiadó

 • CD mellékletek rendelhetők a tankönyvekhez (offline használat)

 • online interaktív „flipbook”-ok (pl. Kecskés Andrásné könyvei)

 • http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=site/choose

 • regisztrált felhasználóknak interaktív feladatok, videók, képek

 • a webkönyvekbe beszúrhatók az interaktív kiegészítők hivatkozásait tartalmazó ikonok

 • Feladatkészítő szoftver: http://www.ntk.hu/tartalom/list/24538824

  • megrendelhető a honlapon, megvásárolható boltokban

  • kiegészítős feladatokat mozgatható szövegrészekkel, keresztrejtvényt stb. lehet készíteni vele

  • a feladatok online feltölthetők és megoszthatók

  • tudásmérő feladatsorok is összeállíthatók

  • a tanárok kódokat rendelhetnek a diákokhoz, s így ellenőrizhetik, hogy a kiadott feladatokat kik oldották meg


Nemzeti tank nyvkiad flipbook http flipbook ntk hu index php r site choose

Nemzeti Tankönyvkiadó, Flipbookhttp://flipbook.ntk.hu/index.php?r=site/choose


Pl szerves k mia flipbook http flipbook ntk hu index php r flipbook openflipbook id 96

Pl. Szerves kémia flipbookhttp://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/openFlipbook&id=96


5 sszefoglal s a v ltozatoss g gy ny rk dtet cicero

5. ÖsszefoglalásA változatosság gyönyörködtet. (Cicero)

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


 • Login