Giáo viên: ĐàoThế Quang - PowerPoint PPT Presentation

Trường tiểu học Sơn Lễ
Download
1 / 8

  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Trường tiểu học Sơn Lễ. líp 2A. M«n: kÓ chuyÖn. Giáo viên: ĐàoThế Quang. Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012. Kể chuyện. BÔNG HOA NIỀM VUI. Quan sát bức tranh trên và kể lại nội dung đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn 1) bằng 2 cách: Cách 1: theo trình tự như câu chuyện.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Giáo viên: ĐàoThế Quang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gi o vi n oth quang

Trường tiểu học Sơn Lễ

líp 2A

M«n: kÓ chuyÖn

Giáo viên: ĐàoThế Quang


Gi o vi n oth quang

Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kể chuyện

BÔNG HOA NIỀM VUI

  • Quan sát bức tranh trên và kể lại nội dung đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn 1) bằng 2 cách:

  • Cách 1: theo trình tự như câu chuyện.

  • - Cách 2: bắt đầu từ “Bố của Chi đang nằm bệnh viện… để bố dịu cơn đau”, Sau đó đến “ Mới sáng tinh mơ…bông hoa Niềm Vui”.


Gi o vi n oth quang

Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012

1

Kể chuyện

BÔNG HOA NIỀM VUI

Quan sát bức tranh trên màn hình và kể lại nội dung đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn 1) bằng 2 cách:

- Cách 1: theo trình tự như câu chuyện.

- Cách 2: bắt đầu từ “Bố của Chi đang nằm bệnh viện… để bố dịu cơn đau”, Sau đó đến “ Mới sáng tinh mơ…bông hoa Niềm Vui”.


Gi o vi n oth quang

Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kể chuyện

BÔNG HOA NIỀM VUI

Dựa vào tranh, kể lại nội dung chính của câu chuyện (đoạn 2, 3) bằng lời của em.

2

3


Gi o vi n oth quang

Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012

4

Kể chuyện

BÔNG HOA NIỀM VUI

Kể lại đoạn cuối của câu chuyện (đoạn 4), trong đó có lời cảm ơn của bố Chi (do em tưởng tượng ra).


Gi o vi n oth quang

3

2

1

4

Thử tài của bạn

Em chọn hình nào trong các hình sau?


Gi o vi n oth quang

Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2012

Kể chuyện

BÔNG HOA NIỀM VUI

Ý nghĩa:

Câu chuyện ca ngợi tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. Nhắc nhở mọi người phải có ý thức Tổ chức kỷ luật tốt, bảo vệ môi trường.


  • Login