p davn jm na
Download
Skip this Video
Download Presentation
Přídavná jména

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Přídavná jména - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Přídavná jména. Stupňování přídavných jmen. Anotace. Materiál tvoří 10 slidů, v nichž se procvičuje učivo o stupňování přídavných jmen cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák si připomene učivo o stupňování a procvičí se v tvorbě složitějších tvarů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Přídavná jména' - dillian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p davn jm na

Přídavná jména

Stupňování přídavných jmen

anotace
Anotace
 • Materiál tvoří 10 slidů, v nichž se procvičuje učivo o stupňování přídavných jmen
 • cílová skupina: 8. roč.
 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 • očekávaný výstup: žák si připomene učivo o stupňování a procvičí se v tvorbě složitějších tvarů
 • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 6. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ
 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních
stup ov n p davn ch jmen
Stupňování přídavných jmen
 • Mnohá přídavná jména mohou při srovnávání vyjadřovat zvláštními tvary trojí stupeň vlastnosti:
 • 1. stupeň = pozitiv veselý
 • 2. stupeň = komparativ veselejší
 • 3. stupeň = superlativ nejveselejší
 • Vyjadřování různého stupně vlastnosti se nazývá stupňování
 • Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří z prvního stupně pomocí přípon –ejší, -ější, -ší, -í (veselejší, záhadnější, tišší, mělčí)
stup ov n p davn ch jmen1
Stupňování přídavných jmen
 • Některá přídavná jména mají dvojí tvary, např. snazší i snadnější
 • Třetí stupeň se tvoří z druhého stupně předponou nej- (nejveselejší)
 • Obtížnější případy stupňování najdeme v PČP nebo SSČ
 • Nepravidelně se stupňují přídavná jména:
  • dobrý – lepší – nejlepší
  • zlý – horší – nejhorší
  • velký – větší – největší
  • malý – menší - nejmenší
stup ov n p davn ch jmen2
Stupňování přídavných jmen
 • Význam přídavného jména je možno také zesilovat nebo zeslabovat pomocí různých příslovcí: velmi oblíbený, neobyčejně kvalitní, více opotřebovaný, značně poničený, málo upřímný, méně úspěšný mnohem zajímavější, zcela ojedinělý, plně vyhovující, nejlépe propracovaný
utvo ii stupe n sleduj c ch p davn ch jmen
Utvoř II. stupeň následujících přídavných jmen.
 • ďábelský
 • sladký
 • těžký
 • hebký
 • tichý
 • suchý
 • vlhký
 • trpký
 • přátelský
 • otrocký
 • jednoduchý
 • hluboký
 • vysoký
 • tenký
 • břitký
 • lakomý
 • tajemný
 • známý
 • upřímný
 • ďábelštější
 • sladší
 • těžší
 • hebčí
 • tišší
 • sušší
 • vlhčí
 • trpčí
 • přátelštější
 • otročtější
 • jednodušší
 • hlubší
 • vyšší
 • tenčí
 • břitčí
 • lakomější
 • tajemnější
 • známější
 • upřímnější
 • nový
 • růžový
 • chabý
 • drzý
 • ubohý
 • hezký
 • blízký
 • lehký
 • krátký
 • prudký
 • snadný
 • drahý
 • křehký
 • úzký
 • měkký
 • řídký
 • nízký
 • lidský
 • novější
 • růžovější
 • chabější
 • drzejší
 • ubožejší
 • hezčí
 • bližší
 • lehčí
 • kratší
 • prudší
 • snazší i snadnější
 • dražší
 • křehčí
 • užší
 • měkčí
 • řidší
 • nižší
 • lidštější
p davn jm na v z vork ch dej do pat i n ho stupn
Přídavná jména v závorkách dej do patřičného stupně

(Známá 3) oběžnice je Venuše, dobře viditelná zrána i navečer. (Dobrý 3) náš fotbalový brankář byl František Plánička. Karel je (rozumný 2) než malý Jirka. Je také (upřímný 2) než jeho bratr. Je to můj (blízký 3) a (drahý 3) přítel. Není to (snadné 3). Vypočítal jsem i (těžký 3) příklad. V Tatrách jsou hory (vysoké 2) a (strmé 2) než v Krkonoších. Sněžka je (vysoká 3) hora v Čechách. Hliník je (lehký 2) a (křehký 2) než železo. Ocel je (měkká 2) než diamant. Jeseníky jsou (nízké 2) než Krkonoše. Mateřská řeč je ten (krásný, cenný a drahý 3) poklad, který jsme zdědili po předcích. Ve (zlých 3) dobách bývala (pevným 3) pojítkem všech příslušníků národa. Čím výše stoupáme, tím (řídký 2) je vzduch. Koh –i-noor je (velký 3) diamant na světě. (Dlouhá 3) evropská řeka je Volha. Čím (krátká 2) a (tenká 2) je struna, tím (vysoký 2) a (slabý 2) tón vydává.

p davn jm na v z vork ch dej do pat i n ho stupn1
Přídavná jména v závorkách dej do patřičného stupně

Nejznámější oběžnice je Venuše, dobře viditelná zrána i navečer. Nejlepší náš fotbalový brankář byl František Plánička. Karel je rozumnější než malý Jirka. Je také upřímnější než jeho bratr. Je to můj nejbližší a nejdražší přítel. Není to nejsnadnější. Vypočítal jsem i nejtěžší příklad. V Tatrách jsou hory vyšší a strmější než v Krkonoších. Sněžka je nejvyšší hora v Čechách. Hliník je lehčí a křehčí než železo. Ocel je měkčí než diamant. Jeseníky jsou nižší než Krkonoše. Mateřská řeč je ten nejkrásnější, nejcennější a nejdražší poklad, který jsme zdědili po předcích. Ve nejhorších dobách bývala nejpevnějším pojítkem všech příslušníků národa. Čím výše stoupáme, tím řidší je vzduch. Koh –i-noor je největší diamant na světě. Nejdelší evropská řeka je Volha. Čím kratší a tenčí je struna, tím vyšší a slabší tón vydává.

dopl te nebo n a zd vodn te
Doplňte –ě-, nebo –ně a zdůvodněte
 • Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjem-jší.
 • Tento den pro mě nebyl zrovna nejpříjemnější.
 • Je stále zřejm-jší, že do pěti hodin se nevrátíme.
 • Je stále zřejmější, že do pěti hodin se nevrátíme.
 • Princezna m-la šaty ušité z nejjem-jšího hedvábí.
 • Princezna měla šaty ušité z nejjemnějšího hedvábí.
 • Začala jsem být v jídle střídm-jší.
 • Začala jsem být v jídle střídmější.
 • To bylo to nejrozum-jší, co jste mohli udělat.
 • To bylo to nejrozumnější, co jste mohli udělat.
dopl te nebo n a zd vodn te1
Doplňte –ě-, nebo –ně a zdůvodněte
 • Tento příběh byl ještě tajem-jší než předchozí.
 • Tento příběh byl ještě tajemnější než předchozí.
 • Očekávali jsme upřím-jší odpověď.
 • Očekávali jsme upřímnější odpověď.
 • Dnešní výstup byl ještě strm-jší.
 • Dnešní výstup byl ještě strmější.
 • Obloha byla stále tem-jší.
 • Obloha byla stále temnější.
 • Kteří jsou nejznám-jší čeští hudební skladatelé?
 • Kteří jsou nejznámější čeští hudební skladatelé?
 • Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznam-jší české osobnosti, koho byste uvedli?
 • Kdybyste měli vyjmenovat nejvýznamnější české osobnosti, koho byste uvedli?
ad