Kan elmarknadens funktion f rb ttras
Download
1 / 11

Kan elmarknadens funktion förbättras? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Kan elmarknadens funktion förbättras? . Näringsdepartementet 11 oktober 2011. Per Forsling. Fastighetsägarna Sverige. 1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr 2 Fastighetsägarna Norrbygden 5, 7 Fastighetsägarna Mellansverige 6 Fastighetsägarna Stockholm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kan elmarknadens funktion förbättras? ' - dillian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kan elmarknadens funktion f rb ttras

Kan elmarknadens funktion förbättras?

Näringsdepartementet 11 oktober 2011

Per Forsling


Fastighets garna sverige
Fastighetsägarna Sverige

1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr

2 Fastighetsägarna Norrbygden

5, 7 Fastighetsägarna Mellansverige

6 Fastighetsägarna Stockholm

8 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

9 Fastighetsägarna Syd


Disposition
Disposition

 • Vår syn på elmarknaden idag

 • Vår uppfattning om problemen på marknaden idag

 • Vägar till bättre marknadsfunktion

 • Vägar till ökat förtroende för marknaden


Fastighets garnas syn p elmarknaden
Fastighetsägarnas syn på elmarknaden

Fastighetsägarna anser att:

 • Elmarknaden måste kännetecknas av god marknadsfunktion och hög effektivitet i alla led.

  • Produktion, distribution, handel.

 • God marknadsfunktion ger högt förtroende hos kunderna och stor samhällsekonomisk nytta.

 • Elproduktion ska ske av många aktörer för att största möjliga konkurrenstryck ska uppnås.


Fastighets garna syn p elmarknaden eln t
Fastighetsägarna syn på elmarknaden, elnät

Fastighetsägarna anser att:

 • Elnätföretagens verksamhet ska drivas effektivt och med skälig avkastning.

 • Kunderna är beroende av en aktiv myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.

 • Tillsynsmyndighetens agerande måste präglas av stor kunskap, självständiga ställningstaganden, hög integritet, stort mått av civilkurage och hög aktivitetsnivå.


Fastighets garna syn p elmarknaden kundens roll
Fastighetsägarna syn på elmarknaden, kundens roll

Fastighetsägarna anser att:

 • Kunderna ska bidra till en effektiv elmarknad genom att vara aktiva och pålästa.

 • Kundens ska ha möjlighet att på egen hand påverka sin kostnad genom att välja leverantör.

 • Kunden ska ha möjlighet att på ett signifikant sätt påverka sin kostnad genom effektiviseringsåtgärder och egen småskalig elproduktion.

  • Studier visar att minskad förbrukning med 25 % ger kostnadsreduktion på i medeltal 18%.


Problem p elmarknaden idag
Problem på elmarknaden idag

 • Kärnkraften ägs korsvis

 • Upplevd svag myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.

 • Kunden upplever krånglig prissättning och flera avtalsrelationer för en leverans

 • Kostnaden upplevs svår att påverka

  Sammantaget ger detta ett lågt förtroende för marknaden och dess aktörer


Om elproduktion och k rnkraft
Om elproduktion och kärnkraft

Fastighetsägarna anser att den höga ägarkoncentrationen i elproduktionen är särskilt problematiskt. Kärnkraftsverken ägs korsvis mellan de tre stora energibolagen. Så länge den höga ägarkoncentrationen består kommer kunderna att ha en misstro mot marknadens funktion.


Vad beh vs f r att skapa en b ttre fungerande elmarknad
Vad behövs för att skapa en bättre fungerande elmarknad?

 • Bättre spridning i ägandet av elproduktionen

 • Ge marknaden förutsättningar för hög tillgänglighet i befintlig produktion

 • Större slutkundmarknad, nordisk slutkundmarknad är ett bra steg

 • Bygg bort överföringsbegränsningar

 • Bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet, ekonomiskt och tekniskt


Vad beh ver g ras f r att skapa f rtroende f r elmarknaden
Vad behöver göras för att skapa förtroende för elmarknaden?

 • Bättre spridning i ägandet av elproduktionen

 • Kraftfull tillsyn och övervakning som beaktar kundperspektivet

 • Ökad transparens i alla marknadsled

 • Bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet

 • Möjliggör för småskalig elproduktion, inför nettoavräkning fullt ut, ordna problemen med skatt/moms


[email protected] elmarknaden?

http://www.fastighetsagarbloggen.se

twitter.com/PerForsling


ad