Kan elmarknadens funktion f rb ttras
Download
1 / 11

Kan elmarknadens funktion förbättras? - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kan elmarknadens funktion förbättras? . Näringsdepartementet 11 oktober 2011. Per Forsling. Fastighetsägarna Sverige. 1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr 2 Fastighetsägarna Norrbygden 5, 7 Fastighetsägarna Mellansverige 6 Fastighetsägarna Stockholm

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kan elmarknadens funktion förbättras?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kan elmarknadens funktion förbättras?

Näringsdepartementet 11 oktober 2011

Per Forsling


Fastighetsägarna Sverige

1, 3, 4 Fastighetsägarna Norr

2 Fastighetsägarna Norrbygden

5, 7 Fastighetsägarna Mellansverige

6 Fastighetsägarna Stockholm

8 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

9 Fastighetsägarna Syd


Disposition

 • Vår syn på elmarknaden idag

 • Vår uppfattning om problemen på marknaden idag

 • Vägar till bättre marknadsfunktion

 • Vägar till ökat förtroende för marknaden


Fastighetsägarnas syn på elmarknaden

Fastighetsägarna anser att:

 • Elmarknaden måste kännetecknas av god marknadsfunktion och hög effektivitet i alla led.

  • Produktion, distribution, handel.

 • God marknadsfunktion ger högt förtroende hos kunderna och stor samhällsekonomisk nytta.

 • Elproduktion ska ske av många aktörer för att största möjliga konkurrenstryck ska uppnås.


Fastighetsägarna syn på elmarknaden, elnät

Fastighetsägarna anser att:

 • Elnätföretagens verksamhet ska drivas effektivt och med skälig avkastning.

 • Kunderna är beroende av en aktiv myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.

 • Tillsynsmyndighetens agerande måste präglas av stor kunskap, självständiga ställningstaganden, hög integritet, stort mått av civilkurage och hög aktivitetsnivå.


Fastighetsägarna syn på elmarknaden, kundens roll

Fastighetsägarna anser att:

 • Kunderna ska bidra till en effektiv elmarknad genom att vara aktiva och pålästa.

 • Kundens ska ha möjlighet att på egen hand påverka sin kostnad genom att välja leverantör.

 • Kunden ska ha möjlighet att på ett signifikant sätt påverka sin kostnad genom effektiviseringsåtgärder och egen småskalig elproduktion.

  • Studier visar att minskad förbrukning med 25 % ger kostnadsreduktion på i medeltal 18%.


Problem på elmarknaden idag

 • Kärnkraften ägs korsvis

 • Upplevd svag myndighetstillsyn av elnätsföretagens verksamhet.

 • Kunden upplever krånglig prissättning och flera avtalsrelationer för en leverans

 • Kostnaden upplevs svår att påverka

  Sammantaget ger detta ett lågt förtroende för marknaden och dess aktörer


Om elproduktion och kärnkraft

Fastighetsägarna anser att den höga ägarkoncentrationen i elproduktionen är särskilt problematiskt. Kärnkraftsverken ägs korsvis mellan de tre stora energibolagen. Så länge den höga ägarkoncentrationen består kommer kunderna att ha en misstro mot marknadens funktion.


Vad behövs för att skapa en bättre fungerande elmarknad?

 • Bättre spridning i ägandet av elproduktionen

 • Ge marknaden förutsättningar för hög tillgänglighet i befintlig produktion

 • Större slutkundmarknad, nordisk slutkundmarknad är ett bra steg

 • Bygg bort överföringsbegränsningar

 • Bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet, ekonomiskt och tekniskt


Vad behöver göras för att skapa förtroende för elmarknaden?

 • Bättre spridning i ägandet av elproduktionen

 • Kraftfull tillsyn och övervakning som beaktar kundperspektivet

 • Ökad transparens i alla marknadsled

 • Bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet

 • Möjliggör för småskalig elproduktion, inför nettoavräkning fullt ut, ordna problemen med skatt/moms


per.forsling@fastighetsagarna.se

http://www.fastighetsagarbloggen.se

twitter.com/PerForsling


ad
 • Login