Utfordringer i forebyggende sj sikkerhetsarbeid og oljevernberedskap
Download
1 / 14

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap” - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”. Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005  ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Blått hav. Foto: HI, EFF og Valderhaug. Målet med de forebyggende sjøsikkerhetstiltak. Redusere risikoen for skipsulykker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”' - dillan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utfordringer i forebyggende sj sikkerhetsarbeid og oljevernberedskap

”Utfordringer i forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og oljevernberedskap”

Haugesundkonferansen 8. og 9. februar 2005

 ved fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen


Blått hav oljevernberedskap”

Foto: HI, EFF og Valderhaug


M let med de forebyggende sj sikkerhetstiltak
Målet med de forebyggende sjøsikkerhetstiltak oljevernberedskap”

 • Redusere risikoen for skipsulykker

  • for at det oppstår fare for liv og helse

  • for at det oppstår fare for akutt forurensning på miljøet

Målet med beredskap mot akutt forurensning

 • Hindre skade på miljøet dersom ulykken først skulle være ute

 • Der det ikke er mulig - begrense omfanget av skadene


 • Risikoanalyse av sjøtransport langs oljevernberedskap”

 • kysten fram mot 2015 –

 • utarbeidet av Det norske Veritas og

 • Norconsult.

 • 1) I forhold til dagens trafikk er sikkerheten akseptabel. Det er gjennomført en rekke tiltak de siste to årene innenfor

 • - Forebyggende sjøsikkerhet

 • - Oljevernberedskap

 • 2) Økende transport medfører økt miljørisiko – dette krever nye tiltak.


Forebyggende sj sikkerhetstiltak konkrete tiltak iverksatt
Forebyggende sjøsikkerhetstiltak oljevernberedskap”konkrete tiltak iverksatt

 • Territorialfarvannet utvidet fra 4 til 12 nautiske mil

 • Det påbudte seilingsleder utenfor kysten av Finnmark

 • AIS (Automatisk identifikasjonssystem)

 • Trafikksentralen for Nord-Norge i Vardø under etablering

 • Velfungerende samarbeid med Forsvaret

 • Tettere samarbeid med Russland

Foto: Ingunn H. Teigland og Kystverket


Oljevernberedskapen konkrete tiltak iverksatt
Oljevernberedskapen oljevernberedskap”konkrete tiltak iverksatt

 • 10 nye statlige mellomdepoter med oljevernutstyr

 • Statlig slepebåtberedskap i Nord-Norge

 • Nødlosseberedskap for lastolje i Finnmark, om bord på Kystverkets slepefartøy

 • Kystverkets nødhavnplaner og - prosedyrer er revidert og oppdatert i henhold til IMOs retningslinjer

 • Samarbeidet med Russland – både utvikling av beredskapsplaner og felles øvelser


Fiskeri- og kystdepartementet oljevernberedskap”

Andre land

Sjøkart-

verket

Forsvaret og Kystvakten

Kystverket

IUA

Interkommunalt Utvalg

mot akutt olje-

og kjemikalieforurensning

NOFO

Norsk oljevernforening

for operatørselskap

Hovedrednings-sentralene

Andre private

Sjøfartsdirektoratet

SFT

Redningsselskapet


En ulykke til sjøs vil ofte være en trussel både mot liv og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.

Foto: Kystverket


Risikoen er relativt lav langs og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.

hele kysten.

Enkelte områder skiller

seg ut:

- Deler av Vestlandet

- Oslofjorden

Hvis det ikke i verksettes nye tiltak for å styrke sjøsikkerheten og oljevern-beredskapen endres risiko-bildet fram mot 2015.

Kilde: DNV, 2004.


Nye tiltak forebyggende sj sikkerhet
Nye tiltak forebyggende sj og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.øsikkerhet

 • Etablere seilingsleder og trafikkseparasjonssystemer utenfor territorialfarvannet.

 • Forslag til FNs sjøfartsorganisasjon IMO om seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø-Røst i år

 • Etablere seilingsleder utenfor territorialfarvannet langs kysten av Vestlandet - forslag til IMO i 2006/2007.

 • Indre farvann hvor risikoen for ulykker er høy skal reguleres gjennom særlige seilingsregler

 • Trafikksentralen for Nord-Norge settes i drift i 2007.

 • Vurdere utvidelse av dekningsområdet for Fedje trafikksentral

 • Rutinene for gjensidig informasjonsutveksling mellom Sjøkartverket og Kystverket skal styrkes


Nye tiltak oljevernberedskap
Nye tiltak oljevernberedskap og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.

 • Etablere nødlosseutstyr for bunkersolje

 • Oppgradere de 15 statlige hoveddepotene for oljevernutstyr

 • Samarbeid med Norges brannskole i

 • Tjeldsund om opplæring innen strandsone-beredskap.

 • • Løpende oppdatering av Kystverkets beredskapsplan for bruk av nødhavn eller strandsetting av skip

Foto:Kystverket


Tiltak innen sj sikkerhet og oljevernberedskap
Tiltak innen sjøsikkerhet og oljevernberedskap og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.

Rutiner for informasjonsutveksling mellom Sjøkartverkt og Kystverket

= iverksatte tiltak

Vurdering av losregelverket

= nye tiltak

Utvidelse av territorialfarvannet

Trafikksentral Vardø

Trafikksentral Kvitsøy

Seilingsleder utenfor territorialfarvannet

Seilingsleder i territorialfarvannet Finnmark

Farledstiltak

Seilingsregler

indre farvann

Nødhavnplaner

AIS

Slepebåtberedskap

Nord-Norge

Oppdatere nødhavnplaner

Slepebåtberedskap

Nord-Norge

Statlige mellomdepoter

Opplæring

Samarbeid med Russland

Nødlosseutstyr i Finnmark (lastolje)

Oppgradering av

hoveddepotene

Nødlosseutstyr

bunkers

2003

2004

2005

2015


2004 og helse, miljøet og materielle verdier. I slike situasjoner vil alltid liv og helse ha førsteprioritet. Alle tilgjengelige ressurser settes inn i redningsaksjonen.

AIS dekning i Norge

Dekning minimum 30 nautiske mil fra kysten

2003


ad