Sunum
Download
1 / 33

SUNUM - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUNUM. GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE ESNAF VE SANATKÂRLARIN EKONOMİK GELİŞMELER KARŞISINDA YAŞADIĞI SORUNLAR. Osmanlı Devleti’nde esnaf birlikleri “Lonca” halinde teşkilatlanmıştı. Esnafın üretimi el emeği-göz nuruna dayanıyordu. Sanayi öncesindeki bu mevcut üretim, ülke ihtiyaçlarını karşılıyordu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SUNUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation TranscriptGe m te ve g n m zde esnaf ve sanatk rlarin ekonom k gel meler kar isinda ya adi i sorunlar
GEMTE VE GNMZDE ESNAF VE SANATKRLARIN EKONOMK GELMELER KARISINDA YAADII SORUNLAR


Sunum

Osmanl Devletinde esnaf birlikleri Lonca halinde tekilatlanmt.

Esnafn retimi el emei-gz nuruna dayanyordu. Sanayi ncesindeki bu mevcut retim, lke ihtiyalarn karlyordu.

Ankarada sof, Bursada ipekilik, Selanikte uhaclk, Bulgaristanda aba, Kayseri, Manisa ve Tokatta dericilik (debbalk) yaygnd.


Sunum

Ayrca Osmanl Devletinde sava ara ve gerelerini retmek iin fabrika ve imalathaneler kurulmutu. lk byk Osmanl tersanesi Yldrm Beyazt tarafndan Geliboluda yapld.

Daha sonraki dnemlerde stanbul, zmit, Svey, Basra gibi sahillerde baka tersaneler kuruldu.

stanbulun fethinden nce Edirne ve Bursada, fetihten sonra da stanbulda top dkm tesisleri kuruldu.


Sunum

lk baruthane Geliboluda kuruldu. gerelerini retmek iin fabrika ve imalathaneler kurulmutu. lk byk Osmanl tersanesi Yldrm Beyazt tarafndan Geliboluda yapld.

Avrupadaki ekonomik gelimeler, Osmanl sanayiini etkilemeye balaynca zorluklar da balad.

 • Corafi keiflerle zenginleen Avrupallar; artan tketim eilimlerini, elde ettikleri altn ve gmle Osmanl pazarlarndan karlaynca esnaf hammadde bulmakta zorland.

 • Avrupadaki sanayi devrimi sonucunda bol ve ucuz, stelik kapitlasyonlar nedeniyle dk gmrkl Avrupa mallaryla Osmanl esnaf rekabet edemedi.


Sunum

 • Esnaf zorlayan baka bir konu da ehirlere g eden kylnn, maalarn aldklar halde esnafl yeni bir geim yolu olarak gren Yenierilerin ve dier gruplarn esnaflk yapmaya balamas; esnaf tekilatlarnn disiplinli yapsn bozmu, kuralsz olarak artan esnaf says nedeniyle, kurall, tekilata bal esnafn geimleri iyice zorlamtr.


Sunum

Osmanl Devleti bu durumu dzeltmek iin baz tedbirler de almtr. Bunlar zetlersek:

 • Sanayi hammaddelerinin ihracn yasaklam

 • Gelimi teknolojiyle yeni imalathaneler alm

 • Sanayiyi iyi bir duruma getirme (slah- sanayii) komisyonu kurarak, esnaf birliklerini canlandrmaya ve onlar irketletirmeye almtr.


Sunum

Osmanl Devleti Tanzimat Fermanyla lkenin kalknmas iin yabanc sermayeden yararlanacan aklam, bu yolla Osmanl lkesinde haberleme ve ulam gelitiren admlar atlmtr.

Krm sava srasnda ilk defa telgraf hatt denmi, yine yeni bir teknoloji olan demiryolu Osmanl lkesine girmitir. Verilen imtiyazlarla ngilizler Bat Anadolu hattn, Almanlar Badat demiryolunu ina etmilerdir.


Osmanl d neminde ticaret yollar m za bakarsak
Osmanl dneminde ticaret yollarmza bakarsak; kalknmas iin yabanc sermayeden yararlanacan aklam, bu yolla Osmanl lkesinde haberleme ve ulam gelitiren admlar atlmtr.

ANADOLUDAN:

 • skdardan Konya-Adana zerinden Halep (sa kol)

 • skdardan Diyarbakr-Musul-Badat (orta kol)

 • skdardan Erzurum-Kars (sol kol)


Sunum

RUMELDEN: kalknmas iin yabanc sermayeden yararlanacan aklam, bu yolla Osmanl lkesinde haberleme ve ulam gelitiren admlar atlmtr.

 • stanbuldan Bulgaristan-Eflk-Bodan-Erdek (sa kol)

 • stanbuldan Edirne-Belgrat-Avrupa ileri (orta kol)

 • stanbuldan Edirne-Selanik-Mora (sol kol)

  ticaret yollarmzd.


Sunum

Yol zerindeki konaklama yerlerine menzil denirdi. Haberleme tatar denilen (hzl hareket edebilen haberci) kiiler tarafndan yaplrd. Habercilerin abuk gitmeleri iin ky ve kasabalarda dinlenmi atlarla, yiyecek ve iecek ihtiyalar da kydeki baz aileler tarafndan karlanrd. Bunlara menzil tekilat denilirdi.


Sunum

Muhtelif tarihlerde Avrupal devletlere verilen imtiyazlar, Osmanl lkesini Avrupallarn ak pazar haline getirmi, Osmanl Devleti bor batana saplanm, i ve d borlarn denmesi iin Dyun- Umumiye kurulmu, bu borlar meselesi Lozan Bar Anlamas ile zmlenmitir.


G n m ze bakarsak
Gnmze Bakarsak; imtiyazlar, Osmanl lkesini Avrupallarn ak pazar haline getirmi, Osmanl Devleti bor batana saplanm, i ve d borlarn denmesi iin Dyun- Umumiye kurulmu, bu borlar meselesi Lozan Bar Anlamas ile zmlenmitir.

lkemizde ak olarak grnen deiimlerden birisi, perakende ticaretin yapsndaki deiikliktir. Yetkili satclk, zincir maazalar ve byk alveri merkezleri gibi organize perakendecilik trleri, esnafmzn perakende ticaret iindeki payn giderek drmtr.


Sunum

Bu kesim, bir hayal krkl ve umutsuzluk yaamakta, ok ar artlarda varln srdrebilme abas gstermektedir.

Esnaf ve sanatkrn mal ve hizmet eitlilii zayftr. Artan mteri isteklerini karlayacak l ve hzda rn eitlilii sunamamaktadr. Tantm, tehir, dkkn dzenleme ve benzeri konularda yeterli bilgi birikimi ve imknlar azdr.


Sunum

Aile iletmeleri gibi alan dkknlarda alanlarn eitim dzeyleri dktr. Bunlarn organize perakendecilik devleriyle savamas mmkn deildir.

Bu sektrn yeniden yaplanmasnda bata Devlet olmak zere meslek odalarna ciddi grevler dmektedir.

ncelikle Devlet, kayt d ile mcadelede sonu alc almalar yapmaldr. Bunlar yaplmadnda, lkedeki isizlik oran ciddi ekilde artacaktr.


Neler yap ld ve neler yap lmal
Neler Yapld ve Neler Yaplmal? alanlarn eitim dzeyleri dktr. Bunlarn organize perakendecilik devleriyle savamas mmkn deildir.

Eskiden Bal BulunduumuzSanayi ve Ticaret Bakanlnn Esnaf Lehine Yapt almalar:

 • 507 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Kanunu, 21 Haziran 2005 tarihinde 5362 sayl Esnaf ve Sanatkrlar Meslek Kurulular Kanunu olarak deitirilmitir.

 • e-esnaf ve sanatkr veritaban uygulamasna geilmitir.


Sunum


Sunum

 • Alveri merkezleri - byk maazalar ve zincir maazalar kanun tasars tasla 05.02.2010 tarihinde Babakanla gnderilmitir. (Henz kanunlama imknna kavumamtr.) 61. T.C. Hkmeti tarafndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlna bal olan Esnaf ve Sanatkrlar Genel Mdrl, Gmrk ve D Ticaret Bakanlna balandndan bu konunun yeniden gndeme getirilmesi sz konusu olaca kanaatindeyiz.


Sunum


Eski bakanl k yetkililerinin tavsiyeleri
Eski Bakanlk Yetkililerinin Tavsiyeleri: ve Sanatkrlar Strateji Eylem Plan hazrlanmtr.

 • Esnaf, satt mamul eidini artrmal

 • Ortaklk ve ibirlii kltrn gelitirmeli

 • retim ve hizmet yerlerini gzden geirmeli


Sunum

 • Tketici eilimlerini takip etmeli ve Sanatkrlar Strateji Eylem Plan hazrlanmtr.

 • Yeniliki projeler retmeli, tketici odakl anlaya gemeli

 • Hijyen artlarna mutlaka dikkat etmeli

 • KOSGEBten kredi ve maddi destek, inovasyon (farkl, deiik, yeni fikirler gelitirmek ve bunlar uygulamak), Ar-Ge, proje bazl geliim ve giriim gibi konulardan faydalanmaldr.


Sunum

stanbul, Trkiyenin en kalabalk ve ekonomik adan en nemli ehridir ve stanbulun 14 Anadolu yakasnda, 25i Avrupa yakasnda olmak zere 39 ilesi vardr.


Sunum

2010 nfus saym sonularna gre stanbulun toplam nfusu 13.255.680 kiidir. Byle metropol bir ehirde, 11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle esnaf ve sanatkrlar siciline kaytl 581.101 esnaf ve sanatkrmz vardr. Bir baka ifadeyle % 4,38lik bir orandayz. Kayt d alanlar da dnrsek yaklak % 8lik bir oran kar.

Bu demektir ki ilimizdeki esnaf ve sanatkrlarmzn sorunlar, lkemiz esnaf ve sanatkrlarnn sorunlarnn tmn kapsar.


Sunum

Birliimize bal 153 meslek kuruluu olan odalarmzn esnaflarnn geliiminde ve onlarn sorunlarnn giderilmesinde nemli grevler stlendiini biliyoruz. Devletimizin tedbirlerinin yannda zellikle niversitelerimiz, kendi blgelerindeki esnafmza dnk olarak mahalli idarelerle de ibirlii yaparak esnaflarmzn ihtiyalar dorultusunda birtakm eitimler dzenleyebilir. Verilecek eitimlerin ierikleri: Altyap, iyiletirme, gelitirme gibi balklar altnda olabilir. Bu eitimler, esnafmzn alglayabilecei nitelikte olmaldr.


Sunum

niversitelerimiz, blge esnafnn geliimi iin saha gzleme ve veri toplama almalarn renci gruplar arasnda paylatrarak nemli bir srecin balamasna n ayak olabilirler. Byle bir alma gerek esnafa, gerek rencilere, gerekse niversitelere byk katk salayacaktr.


Sunum

Birliimiz, odalarmz yneticileri ile bir proje almas yapp, niversitelerimiz, ile belediyelerimiz, ile kaymakamlklarmz ve muhtarlklarmzla bir protokol erevesinde, ilimizdeki esnaf ve sanatkrlarn alma meknlarn tespit etmeli, Biriliimiz Sicil Mdrlnn de katklaryla;


Sunum

nce yasal alanlar ile kayt d alanlar mutlaka tespit etmeli, bylece ilimizdeki potansiyelimizi net olarak rendikten sonra yukarda belirttiimiz gibi esnaf ve sanatkrmzn tm konularn bilimsel bir rapor haline getirip, reteceimiz projelerle yapabileceklerimizi uygulamaya koymalyz. zmnn Devlet tarafndan yaplmas gereken hususlar ise bir rapor halinde ve mmkn olursa yeni Bakanlmza bir brifing vererek sunmalyz.


Sunum

Esnaf ve sanatkrlarmzn en byk problemlerinden birisi de Milli Eitim Bakanlyla ortak yrttmz eitim ve belgelendirme sorunudur.


Sunum

Milli Eitim Bakanl raklk ve Yaygn Eitim Genel Mdrlnn 2011/33 sayl 3308 sayl kanun kapsam dndaki mesleklerin eitimi ve belge veritaban oluturulmas konusundaki genelgesinde TESK kalfalk, ustalk ve esnaflk belgeleri bundan byle Milli Eitim Bakanlna bal okul ve kurumlar ile ilgili kurulularn ibirliinde eitimlerinin planlanmas, koordinesi, yrtlmesi ile belgelerin verilmesi salanacaktr. denilerek, ayrca eitimlerde modler program uygulanmas istenmektedir.


Sunum

Kanaatimiz udur ki: Yeni sistem 1 Eyll 2011 tarihinden itibaren yrrle gireceine gre;

 • Esnaf ve sanatkrlar meslek kurulularnca kapsam ii ve kapsam d olarak 491 meslek dalnda bu yeni grn altyaps hazrlanmadan yrrle girmesi birok problemler douracaktr.

 • retim kadrosu, ara-gere, donanm ve fiziki ortamlarn kullanlmas planlanmtr. Bu ve daha birok konularda salkl bir almaya ihtiya vardr.


Sunum

 • Mesleki odalarmzn kapsam d mesleklerde TESK belgelerinin verilmesi konusundaki yetkileri tamamen Milli Eitim Bakanlna bal mesleki ve teknik okullarn yetkilerine devredilmitir. Her ne kadar eitim ve retimin ve belgelendirme ilemlerinin Bakanla bal okullar ile ilgili kurulularn ibirliinde, modler program uygulanarak yaplaca belirtilmekte ise de salkl bir almann yaplmas iin l Milli Eitim Mdrlmz ile odalarmz ve Birliimizin 1 Eyll 2011 tarihinde bu dzenlemeyi yapmas mmkn grnmemektedir. l Milli Eitim Mdrl ve Birliimizin bu konuda ortak bir alma yapmasna acilen ihtiya vardr.


Sunum

Bu konuda Konfederasyonumuz da Milli Eitim Bakanlnca getirilen bu dzenleme hakknda gr ve nerilerimizi 20.07.2011 tarihine kadar bizden istemektedir. Durumu gr ve takdirlerinize sayglarmzla arz ederiz.

Metin TEM

Birlik Eitim Mdr


Te ekk r eder z stesob e t m m d rl e itim m d r metin tem e itim m d asistan ahmet z g ndo du
TEEKKR EDERZ Bakanlnca getirilen bu dzenleme hakknda gr ve nerilerimizi 20.07.2011 tarihine kadar bizden istemektedir. Durumu gr ve takdirlerinize sayglarmzla arz ederiz.STESOB ETM MDRLEitim Mdr: Metin TEMEitim Md. Asistan: Ahmet Z. GNDODU


ad
 • Login