slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
GEOGRAFIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

GEOGRAFIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

GEOGRAFIE. Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. KRAJINNÁ SFÉRA. Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru. Krajinná sféra je část planety Země mezi ozónosférou a astenosférou. Co to je ozónosféra?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEOGRAFIE' - dieter-webb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GEOGRAFIE

Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek.

KRAJINNÁ SFÉRA

Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru.

slide2

Krajinná sféra je část planety Země mezi ozónosférou a astenosférou.

Co to je ozónosféra?

Část atmosféry ve výšce 25-30 km nad zemským povrchem se zvýšenou koncentrací ozónu (O3).

Co to je astenosféra?

Vrstva hornin v nataveném stavu (magma) v hloubce 100-200 km pod zemským povrchem umožňující pohyb litosférických desek.

slide4

Co to je krajinná sféra ?

Část planety Země mezi astenosférou a ozónosférou.

Souhrn přírodního a sociálního prostředí.

O 3

O 3

Část planety Země, která bezprostředně ovlivňuje život člověka.

O 3

O 3

Životní prostředí člověka.

O 3

O 3

slide5

Krajinnou sféru tvoří přírodní prostředí a lidská civilizace a všechny její výtvory.

Jak dlouho se vyvíjí přírodní prostředí?

Jak dlouho se vyvíjí lidská civilizace?

slide6

Přírodní prostředí

Člověk a jeho výtvory

Fyzickogeografická část krajinné sféry

Humánněgeografická (socioekonomická) část krajinné sféry

(fyzická geografie)

(humánní příp.sociální g.)

 • litosféra
 • pedosféra
 • georeliéf
 • hydrosféra
 • kryosféra
 • troposféra a část stratosféry
 • biosféra
 • sociosféra
 • technosféra
slide7

Co je litosféra?

Geosféra tvořená horninami v pevném stavu o mocnosti 100-200km. Není celistvá, tvoří ji tzv. litosférické desky pohybující se po plastických horninách astenosféry.

slide8

Co je georeliéf?

Zemský povrch, povrch litosféry.

slide9

Co je pedosféra?

Geosféra na rozhraní litosféry, troposféry,hydrosféry a biosféry.

slide10

Co je troposféra?

Nejnižší vrstva atmosféry zasahující od zemského povrchu do výšky 9-18km. Obsahuje prakticky všechnu vodu v atmosféře, a odehrává se v ní počasí.

slide11

Co je hydrosféra?

Všechna voda na Zemi (ve všech skupenstvích), voda povrchová, podpovrchová, voda v atmosféře i v organismech.

slide12

Co je kryosféra?

Část krajinné sféry s vodou v pevném skupenství (s dlouhodobě zápornými teplotami).

slide13

Co je biosféra?

Část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života. Zahrnuje troposféru,prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek m pod povrchem, v jeskyních obývaných živými organismy až do hloubky několika km).

slide14

Co je sociosféra?

Lidská společnost v celé své rozmanitosti (kulturní zvyklosti, věda, politika..)

Co je technosféra?

 • produkt vývoje lidské společnosti
 • prostředí relativně nezávislé na přírodě
 • lidskou činností vytvořené nebo přetvořené

objekty

slide15

Žádná z geosfér neexistuje nezávisle na ostatních, všechny jsou propojeny a navzájem se ovlivňují.

Uveď konkrétní příklad pozitivního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.

slide16

Uveď konkrétní příklad negativního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.

slide20

Co je fyzická geografie?

Část geografie, která zkoumá přírodní prostředí.

geomorfologie klimatologie glaciologie oceánografie …

Co je humánní geografie?

Část geografie, která zkoumá lidskou společnost a její působení.

geografie obyvatelstva geografie sídel ekonomická geografie …

slide21

Co je politická geografie?

Věda, která zkoumá politickou mapu světa, t j. státy světa, jejich polohu, rozlohu, státní hranice, vznik a vývoj států a způsoby jejich řízení.

Co je kartografie?

Věda o zhotovování a využívání map.

slide22

Co je regionální geografie?

Část geografie, která se zabývá zkoumáním krajinné sféry ne na úrovni globální, ale na úrovni různě velkých regionů (oblastí).

makroregion

mezoregion

mikroregion

slide23

Souhrn

Geografie (zeměpis) je věda, která zkoumá krajinnou sféru jako celek nebo jakoukoli její část, tj. krajinu.

Krajinná sféra (i krajina) je souhrnem přírodního a sociálního prostředí.

Geografie zkoumá jednotlivé složky přírodního i sociálního prostředí a také jejich vzájemné působení (interakce).

Podle hlavního zaměření se člení na geografii fyzickou, humánní (sociální) a regionální.

Geografie zkoumá krajinnou sféru na úrovni mikro-, mezo- a makroregionů i na úrovni globální.

pojmy k opakov n
Pojmy k opakování

zeměpis,geografie,krajinná sféra,krajina, astenosféra,magma,ozónosféra,přírodní prostředí, litosféra,georeliéf, pedosféra, hydrosféra, kryosféra,biosféra,troposféra, sociosféra, technosféra,fyzická geografie, humánní geografie,regionální geografie, makroregion, mezoregion,mikroregion, globální úroveň

ad