Strojn cka fakulta technickej univerzity v ko iciach katedra kon truovania dopravy a logistiky
Download
1 / 24

STROJN ÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH KATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

STROJN ÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH KATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY. APLIKÁCIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH. Prof. Ing. Peter Bigoš, CSc. Ing. Juraj Rit ók, PhD. Ing. Peter Bocko. ÚVOD. CIEĽ:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' STROJN ÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH KATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY' - dieter-campbell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strojn cka fakulta technickej univerzity v ko iciach katedra kon truovania dopravy a logistiky

STROJNÍCKA FAKULTATECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACHKATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY


Aplik cia met dy efekt vnych nap t pri v po te navovej ivotnosti eriavov ch dr h

APLIKÁCIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH

Prof. Ing. Peter Bigoš, CSc.

Ing. Juraj Ritók, PhD.

Ing. Peter Bocko


ÚVOD ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH

CIEĽ:

OVERENIE POUŽITIA METÓDY

EFEKTÍVNYCH TVAROVÝCH NAPÄTÍ PRI

VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI

ŽERIAVOVÝCH DRÁH


Ur enie kritickej polohy mosta za a enia vzh adom ku kritick m miestam dr hy
UR ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁHČENIE KRITICKEJ POLOHY MOSTA (ZAŤAŽENIA) VZHĽADOM KU KRITICKÝM MIESTAM DRÁHY

 • OPTIMALIZÁCIA

 • CITLIVOSTNÁ ŠTÚDIA


Tabuľka č.1 – Výsledky citlivostnej analýzy ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH

Tabuľka č.2 – Výsledky optimalizačnej analýzy


V po et efekt vnych tvarov ch nap t
VÝPOČET EFEKTÍVNYCH TVAROVÝCH NAPÄTÍ ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI ŽERIAVOVÝCH DRÁH

 • MKP

 • SOLID + SHELL

 • 3D MODEL KRITICKÝCH MIEST PRE URČENIE LOKÁLNYCH ELASTICKÝCH NAPÄTÍ - VRÁTANE ZVAROV


Porovnanie v sledkov mkp s hodnotami z skan mi tenzometrick m meran m
POROVNANIE VÝSLEDKOV MKP S HODNOTAMI ZÍSKANÝMI TENZOMETRICKÝM MERANÍM

 • SPIDER 8

 • 8 meracích miest

 • 5 meraní pri rôznych režimoch


Porovnanie met d pre v po et navovej ivotnosti
POROVNANIE MET TENZOMETRICKÝM MERANÍMÓD PRE VÝPOČET ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI

EFEKTÍVNE

TVAROVÉ

NAPÄTIA

g

MENOVITÉ

NAPÄTIA



ÚNAVOVÁ

PEVNOSŤ

KD

ND, D

ÚNAVOVÁ

PEVNOSŤ

KD

NC, C

SPEKTRUM

EFEKTÍVNYCH

NAPÄTÍ

SPEKTRUM

MENOVITÝCH

NAPÄTÍ


V hody po u itia met dy efekt vnych nap t pri v po te navovej ivotnosti
VÝHODY TENZOMETRICKÝM MERANÍMPOUŽITIA METÓDY EFEKTÍVNYCH NAPÄTÍ PRI VÝPOČTE ÚNAVOVEJ ŽIVOTNOSTI

 • PRESNEJŠIE URČENIE LOKÁLNYCH ELASTICKÝCH NAPÄTÍ KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV BEZ POUŽITIA KLASIFIKAČNÝCH TABULIEK KATEGÓRIÍ DETAILOV

 • URČENIE LOKÁLNYCH ELASTICKÝCH NAPÄTÍ ZLOŽITÝCH KONŠTRUKČNÝCH DETAILOV, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ STANOVIŤ POMOCOU KLASIFIKAČNÝCH TABULIEK KATEGÓRIÍ DETAILOV

 • VÝPOČET LOKÁLNYCH NAPÄTÍ CELEJ KONŠTRUKCIE PRI POUŽITÍ MKP - JEDNODUCHÉ URČENIE KRITICKÉHO MIESTAV po et zvy kovej ivotnosti met dou efekt vnych tvarov ch nap t
VÝPOČET ZVYŠKOVEJ ŽIVOTNOSTI METÓDOU EFEKTÍVNYCH TVAROVÝCH NAPÄTÍ

 • 

 • ND, D


Strojn cka fakulta technickej univerzity v ko iciach katedra kon truovania dopravy a logistiky1

STROJN TVAROVÝCH NAPÄTÍÍCKA FAKULTATECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACHKATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY

ZÁVER


ad