behandling under tv ng p institutioner inom statens institutionsstyrelse sis
Download
Skip this Video
Download Presentation
Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS). 2010-04-22 Eva da Silva leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS. Vuxna med missbruk LVM – Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS)' - diep


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
behandling under tv ng p institutioner inom statens institutionsstyrelse sis

Behandling under tvång på institutioner inom Statens institutionsstyrelse (SiS)

2010-04-22

Eva da Silva

leg psykolog, metodutvecklare, FoU, SiS

m lgrupp lagrum och antal institutionsplatser
Vuxna med missbruk

LVM –Lagen om Vård av Missbrukare i vissa fall

12 institutioner med totalt 320 platser – mars 2010 i genomsnitt 359 klienter

Ungdomar med psykosocial problematik

LVU – Lagen om Vård av Unga

LSU – Lagen om Sluten Ungdomsvård

26 institutioner med totalt 635 platser – mars 2010 i genomsnitt 629 ungdomar varav 62 dömda till sluten ungdomsvård

Målgrupp, lagrum och antal institutionsplatser
behandling p institution
Behandling på institution

Strukturerad behandling

Omvårdnad

Säkerhet/trygghet

omr den f r metodval
Områden för metodval
 • Utredningsmetodik
 • Omvårdnadsformat (s.k. miljöarbete/miljöterapi)
 • Pedagogisk metodik
 • Hälso- och sjukvård
 • Behandlingsmetodik
kunskapsbaserade metoder
Kunskapsbaserade metoder

Personalens

kompetens

Kunskapsbaserad

metod

Klientens

behov

Metodens

utförande

slide6

BEHANDLINGSKEDJA PÅ SiS

I DEN BÄSTA AV VÄRLDAR……………………

ADAD/DOK

in

Behandlingsplan BehandlingUtslussningADAD/DOKEftervård ADAD/DOK

ut uppföljning

utredning

sis utredning
SiS-utredning
 • Psykolog
 • Risk- och behovsbedömning
 • Pedagog
 • Medicinsk personal – ev. psykiatri
 • Familj- och nätverk
 • Beteendeobservationer
 • Missbruk
behandlingssystem och metoder 1
Behandlingssystem och metoder (1)
 • Organisation – vårdkedja

ex.

”Kontrakt för livet”

Kontrakt mellan klient-socialtjänst-institution

Vård på institution / öppnare former (§27) / 6 månader eftervård

”Motverka Våld och Gäng (MVG)”

Kontrakt mellan ungdom-föräldrar-socialtjänst-institution

Särskild ungdomssamordnare

resultat
Resultat

Erfarenheter från projekten:

 • Ökad delaktighet i planeringen ger ökad motivation och mer realistisk planering
 • Långsiktig planering leder till bättre samverkan mellan de inblandade parterna
 • En gemensam genomförandeplan för tiden på institution och tiden efter ger helhetssyn och bättre resultat.
 • Överföring av information mellan parterna underlättas
 • Planeringsmöten ska vara regelbundna och strukturerade. Alla parter ska ha möjlighet att påverka
 • Klienterna ska ha möjlighet att aktivt delta i planeringen
 • Det ska finnas en person som aktivt följer klienten under hela vårdkedjan (normalt socialsekreteraren)
 • Det ska finnas strukturerad uppföljning
resultat forts
Resultat forts.

Ett kontrakt för livet

 • Både klienter och socialtjänst var mycket positiva till projektet
 • 6 månader efter avslutad LVM-vård:
 • 2/3 uppgav själva att de inte missbrukade alls alt. 1 dag/v eller mindre
 • Enl socialtjänstens bedömning var 33% fria från missbruk och 29% missbruk i mindre omfattning
 • Samtliga klienter hade en dokumenterad plan för eftervård efter LVM-vården avslutats.
 • Majoriteten av de som var fria från missbruk efter avslutad behandling hade ordnat boende och sysselsättning.
resultat forts1
Resultat forts.

MVG

C:a 1.300 ungdomar från 15 kommuner deltog i projektet

 • Kriminalitet och missbruk sjönk
 • MVG-ungdomarna var c:a 2 månader kortare tid på institution jämfört med andra intagna
 • Socialt umgänge förbättrades
 • Skolgången förbättrades
 • 9/10 ungdomar hade en fortsatt strukturerad kontakt med institutionen ½ år efter utskrivning
behandlingssystem och metoder 2
Behandlingssystem och metoder (2)
 • Behandlingssystem

ex.

”MultifunC”

Kartläggning – behandling – eftervård

C:a 1 år varav 6-7 månader på institution

Multidimentional Treatment Foster Care (MTFC)

Utredning – kvalificerat familjehem och behandlingsteam - hem

C:a 6-12 månader

resultat1
Resultat

MTFC

Ex på + områden 1 år efter utskrivning:

 • 79% inga kriminella handlingar
 • 93% har hög närvaro i skola
 • Kamrater
 • Familjeförhållanden
 • Droger
resultat forts2
Resultat forts.

MultifunC

Uppgifter från socialtjänsten

 • 34/41 ungdomar har genomfört behandlig t.o.m. 2009 varav 24 har följts upp. 16 bor hemma, 5 har eget boende, 1 bor i familjehem och 2 finns på SiS eller HVB
 • 21/24 (87%) har inte anhållits för brott
 • 18 ungdomar har en fungerande skola
 • 14 ungdomar har bra umgänge, 7 ungdomar blandat och 1 enbart med antisociala kamrater

stor förbättring för 15

viss förbättring för 7

ingen förbättring för 2

resultat forts3
Resultat forts.

MultifunC forts.

Uppgifter från 26ungdomar:

Förbättring avseende:

Skola stor/mycket stor 17

Fritid o vänner stor/mycket stor 18

Familj stor/mycket stor 20

Kriminalitet stor/mycket stor 16

Hjälp med de viktigaste problemen ganska mkt/mkt 16

Har det varit bra för dig att vara på inst? ganska bra/mkt bra 15

behandlingssystem och metoder 3
Behandlingssystem och metoder (3)
 • Enskilda metoder

ex.

Agression Replacement Training (ART) 17/1 18

Motiverande samtal (MI) 10/9 19

Återfallsprevention (ÅP) 11/12 23

Dialektisk BeteendeTerapi (DBT) 1/1 2

SiS-KOMET 7/- 7

ad