J rva jaani valla puhkemajanduslik arengukava
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Järva-Jaani valla puhkemajanduslik arengukava PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Järva-Jaani valla puhkemajanduslik arengukava. Kerli Lõhmus, Kady-Kairit Kerve. Praktika ülesanne/eesmärk. Praktikaülesanne : Järva-Jaani puhke-ja turismimajanduse arengukava koostamine.

Download Presentation

Järva-Jaani valla puhkemajanduslik arengukava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Järva-Jaani valla puhkemajanduslik arengukava

Kerli Lõhmus, Kady-KairitKerve


Praktika ülesanne/eesmärk

 • Praktikaülesanne: Järva-Jaani puhke-ja turismimajanduse arengukava koostamine.

 • Töö eesmärk: Tutvuda Järva-Jaani puhke- ja turismipiirkondadega, luua oma visioon/nägemus kohast- mida arendada ja laiendada, mida uut teha, kuidas muuta olemasolevad paigad atraktiivsemaks jne.

 • Teostatud tööd: hetkeolukorra analüüsimine, kohapeal olukorraga tutvumine, mõtete ja visioonide kirjapanek.

 • Tulevad tööd: arengukava koostamine


Praktikakoha kvalitatiivne tutvustus (1)

 • Meeleolu ja elanike osalusaktiivsus:

 • rahvas sõbralik ja abivalmis, koos korraldatakse erinevaid üritusi.

 • Elanikud võtavad osa erinevatest.

 • Traditsioonid


Praktikakoha kvalitatiivne tutvustus (2)

 • Institutsioonid ja võrgustikud:

 • Lasteaed „Jaanilill“, Järva-Jaani Gümnaasium, päevakeskus, noortekeskus, kultuurimaja, raamatukogud, muuseumid, sport, MTÜ EELK Järva-Jaani kogudus, Vallavalitsus, Kubja ürditalu, E-Piim, Järva-Jaani Tuletõrje Selts, külaseltsid.


Praktikakoha kvalitatiivne tutvustus (3)

 • Olulisemad tegijad ja nende iseloomustus:

 • Tuvening Silva Kärner

 • Vana tehnika varjupaik, tuletõrje muuseum, koduloomuuseum.

 • Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi poolt on avatud ka kinomuuseum.

 • arendus-ja rekreatsiooninõunik ArletPalmiste, kes vastutab selle eest, et valla puhke –ja turismimajandus õitseks.


Praktikakoha kvalitatiivne tutvustus (4)

 • Järva-Jaani: Järva-Jaani on väga kaunis koht, mis asub Järvamaal, Piibe maantee ääres. Järva-Jaanit külastades on võimalik suvekuudel veeta mõnus päev järve ääres. Samuti külastada erinevaid muuseumeid. Olemas on ka toitlustus ning ööbimiskoht. Võimusuhteid teostab vallavalitsus, läbi mille peab käima kooskõlastamine.


Administratsiooni iseloomustus

 • Järva-Jaani Vallavalitsus:

 • väikese valla kohta väga aktiivne ja proaktiivne

 • Vald toetab nõuga kohaliku elu arendajaid, turismiarendajaid.

 • Vallavalitsuse koosseisu kuulub 5 ametnikku.

 • Vallavalitsus on väga ettevõtlik, korraldatakse kultuuriüritusi. Vallavalitsuse kõik liikmed on väga vastutulelikud ja suhelda saab vabalt, pingeid ei ole.


Praktika käik

 • Vallaga tutvumine:

 • puhkemajanduslikke paigad- hetkeolukord

 • Edasine töökava: arengukava kokkupanek, visioonide kirja panek.


Strateegilised probleemid (1)

 • Probleemid:

 • mitmed paigad vajavad uuendusi.

 • arutluse käigus arendus-ja rekreatsiooninõuniku ArletPalmistega, andis meile ülevaate, mis kohapeal toimub, mis võiks olla teisiti, mis probleemidega silmitsi seistakse

 • Selliste eelpool nimetatud probleemide lahendamine muudaks Järva-Jaani valla puhke- ja turismimajanduse atraktiivsemaks ning kohalik areng liiguks paremuse poole.

 • Üldiselt jääb probleemidega tegelemine seisma rahastamise taha või siis ei ole piisavalt pädevaid või huvitatuid isikuid.


Strateegilised probleemid (2)

 • Puuduvad viidad, mis suunaks inimesi vaatamisväärsusteni. Kui see probleem lahendada, siis inimesed leiaks üles kohad, mis on külastamist väärt. Selle peab ära lahendama vallavalitsus.

 • Majutuskohtade puudus. Järva-Jaanis puuduvad majutuskohad turistidele ja need mis on, nende kohta puudub informatsioon. Peaks reklaamima rohkem välja olemasolevaid majutuspaiku ja võimalusel looma ka juurde, nt puhkemaja või kämpinguala.

 • Spordivõimalused väikesed. Pole pööratud tähelepanu välistele sportimisvõimalustele, vaja oleks korrastada staadion, jalgpalliplats. Luua juurde ka muude spordialade jaoks võimalusi: võrkpalliplats. On olemas koht, kus neid kõiki asju saaks teha, aga sinna on vaja ka sportimist toetavate hoonete rajamist: WC, riiete vahetusruumid, sporditarvete hoidmiskoht, pingid.

 • Noortekeskuses puuduvad suuremad huviringilised tegevused.

 • Päevakeskuses vahendite puudus. Päevakeskuses oleks vaja teha korrastustöid ja muretseda juurde vahendeid: pingid.


Tänan tähelepanu eest!


 • Login