Programhantering ht 04
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 17

Programhantering ht 04 PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Programhantering ht 04. Filhantering [”Önskvärda” kunskaper]. Storleken på hissen i en rullningslist är informationsbärande. Vad berättar hissens storlek?. Hur stor andel av fönstrets innehåll som visas. Stor ”hiss” – nästan allt syns. Hamnar alla filer du raderar i Papperskorgen?.

Download Presentation

Programhantering ht 04

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programhantering ht 04

Programhantering ht 04

Filhantering[”Önskvärda” kunskaper]


Storleken p hissen i en rullningslist r informationsb rande vad ber ttar hissens storlek

Storleken på hissen i en rullningslist är informationsbärande.Vad berättar hissens storlek?

  • Hur stor andel av fönstrets innehåll som visas.

    • Stor ”hiss” – nästan allt syns.


Hamnar alla filer du raderar i papperskorgen

Hamnar alla filer du raderar i Papperskorgen?

  • Nej, bara filer från den lokala hårddisken

    (Men inte om den är full. )


Var hamnar en fil som du terskapar terst ller fr n papperskorgen

Var hamnar en fil som du återskapar/ återställer från papperskorgen?

På sin ursprungliga plats.


F r att v xla mellan program som man har startat finns en musv g och en tangentv g beskriv dem

För att växla mellan program som man har startat finns en "musväg" och en "tangentväg".Beskriv dem.

  • ”Musvägen” –

    • Aktivitetsfältet eller genom att

    • klicka direkt på programfönstret.

  • ”Tangentvägen” går via Alt + Tab


Vilka fyra inte alla g nger men ibland val m ste du g ra n r du skall spara en fil

Vilka fyra (inte alla gånger, men ibland) val måste du göra när du skall spara en fil?

  • Enhet

  • Mapp

  • Filnamn

  • Filtyp


Namnen p tecknen samt uttalas oftast p engelska vad kallas de

Namnen på tecknen \ samt _ uttalas oftast på engelska. Vad kallas de?

  • Backslash

  • Underscore


Begreppet s kv g r centralt att f rst g r du det

Begreppet sökväg är centralt att förstå. Gör du det?

  • En ”vägbeskrivning” till filens position.

    Enheten och ”mappvandringen”


Programhantering ht 04

Att ”expandera” respektive ”komprimera” en trädstruktur låter avancerat. a/Förklara vad begreppen innebär.

  • I en expanderad struktur syns, i Utforskarens vänstra fönsterhalva, ALLA mappar som ligger direkt under den öppnade mappen.


B hur kan man genomf ra dessa uppgifter med tangentbordet

b/ Hur kan man genomföra dessa uppgifter med tangentbordet?

  • Med plus- och minustangenterna


Man kan ordna samt visa filerna i mapp p olika s tt vilka d

Man kan Ordna samt Visa filerna i mapp på olika sätt.Vilka då?

  • Ordna

    • Namn, storlek, datum, typ

  • Visa

    • Ikoner, stora/små

    • Lista/Detaljerad lista

    • Miniatyrer – bra för bildfiler


Vilken kombinationstangent skall du anv nda f r att g ra en intervallmarkering d rifr n till hit

Vilken kombinationstangent skall du använda för att göra en:intervallmarkering ”Därifrån till hit”

  • Shift


Vilken kombinationstangent skall du anv nda f r att g ra en plocka russinen ur kakan markering

Vilken kombinationstangent skall du använda för att göra en: ”plocka russinen ur kakan markering”

  • Ctrl


Programhantering ht 04

Att flytta/kopiera filer med”dra-och-släpp”-tekniken är praktiskt. Ännu mer praktiskt blir detta arbetssätt om du drar med höger musknapp. Varför?

  • Då kan man bestämma, när draget är gjort, om det var Flytta eller Kopiera man ville.


S k alternativet p startmenyn i utforskaren r en p rla skriv om dess m jligheter

Sök-alternativet på Startmenyn/ i Utforskaren är en pärla. Skriv om dess möjligheter.

  • Markera den enhet/mapp som är aktuell.

  • Förutom FILNAMN kan man söka efter INNEHÅLL i fler.

  • Du kan också göra begränsningar genom att ställa villkor angående DATUM, TYP och STORLEK.


S k p rlan forts

”Sök-pärlan” - forts

  • Under AVANCERADE ALTERNATIV kan du styra om UNDERMAPPAR skall genomsökas eller ej samt om VERSALER/gemener skall särskiljas.


S k p rlan forts1

”Sök-pärlan” - forts

  • Med joknerteckner * kan du ”beställa”

  • Alla doc-filer*.doc

  • Alla gif-filer som börjar med aa*.gif


  • Login