Kva betyr dette i kvardagen
Download
1 / 23

Kva betyr dette i kvardagen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Kva betyr dette i kvardagen?. Inge og Dag. Faser. Stabilisering Meste arbeidet i fosterheim og institusjon prøver å få til denne stabiliseringa . Integrering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kva betyr dette i kvardagen?' - dick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Faser
Faser

 • Stabilisering

  • Meste arbeidet i fosterheim og institusjon prøver å få til denne stabiliseringa.

 • Integrering

  • Kan nå bruke de relasjonar som no er bygd opp i stabilisering til å integrere nye erfaringar, sjå ut i verda og prøve seg ut, men må attende til relasjonane når dei vert overveld

 • Tilpasning

  • Kan no dra aleine ut i verda og gjere sine erfaringar og kome heim att, kan bli endå meir overvelda no som dei tek større sjansar

  • Før dei skal ut på eiga hand…..


 • Korleis skal dei forst s
  Korleis skal dei forstås?

  • Barna har med seg:

   • Noko farleg kan hende når som helst

   • Ingen vil beskytte meg

   • Ingen vil bry seg


  Kartlegge historie ved plassering
  Kartlegge historie ved plassering.

  • Kva veit vi?

  • Kva vil vi sjå etter?

  • Kven i systemet ber historia med seg?

  • Korleis er barnet kjent for fosterheimen før det kjem?

  • Korleis er ditt fosterheim kjent for barnet før det kjem?


  Problem ved plassering
  Problem ved plassering

  • Vanskar med å skape og oppretthalde nokre gode relasjonar

  • Lærevanskar og vanskeleg skulehistorie

  • Dårleg kroppsbilde

  • Problem med tankar, kjensler og åtferd ofte ikledd diagnosar

  • Fysiske helseproblem

  • Rusmisbruk

  • Risiko for sjølvmord

  • Sjølvskading

  • Manglande livskunnskap og dårleg personleg hygiene

  • Antisosial eller opposisjonell åtferd

  • Cook et al 2003; Complex trauma  Skal landsbyen forst alt
  Skal landsbyen forstå alt?

  • Alle skal vite det dei treng for å handtere barnet rett

  • Problem når barnevernet veit mest, fosterheimen litt og skulen minst?

  • Det er ikkje barnet sin historie som trengst fortellast, men korleis forstå barnet sin åtferd og liv

  • Barna treng autentiske vaksne som ikkje treng å være like, men som handlar ut frå felles forståing


  Traumesensitiv praksis
  Traumesensitiv praksis

  • Traume

   • hindrar barn i frå å nytte seg av relasjonelle ressursar

   • åtferd har ein funksjon

   • avgrensar barn sin evne til å tåle endringar

   • underminerer identitetsutvikling hjå barn

   • påverkar sosiale ferdigheiter og dermed jamnaldrande kontakt

   • påverkar barnet sine indre arbeidsmodellar

   • gjev vanskar med relasjon og tilknyting


  Prespr klege traumer
  Prespråklege traumer

  • Implisitt og procedurale minne kan lagras og gjenkjennast alt frå fødsel og før

  • Kan minner frå pre-språklege erfaringar huskast og gjenforteljast når språket kjem? Nei og ja…

  • Traumatiske minner kan sette seg i implisitt minne, kan gje auka aktivering og reaksjonar vert automatiske og utan medvit om årsak.

  • Symptoma kan være låst i kroppen, i traumatisk repetativ leik, i og andre smerter i mage, mareritt og andre søvnvanskar

  • Desse barna kan verte «frossen» i fosterheimen og det kan sjå tilsynelatande greitt ut i lange periodar. (frossen i ein posisjon av ikkje å ha utvikla kamp og flukt kompetanse).


  Framhald
  Framhald

  • På viktige merketidspunkt

   • Skulestart

   • Pubertet

   • Andre endringar; søsken o.a.

 • Kan utagering skje (dei frosne reaksjonane kan kome)

  • De som blir plassert i alder av to til fire år

  • Kan sjå ut til å tilpasse seg bra til desse merkepunkta

  • Då kan kamp/flukt mekanismar utløysast


 • Eigen familie
  Eigen familie

  • Kva skal dei andre barna vite?

  • Er det familien eller fosterforeldre som har ansvar?

  • Fosterbarnets relasjon til eigne barn.

  • Fostermor og fosterfar, parrelasjon


  I fosterheimen
  I fosterheimen

  • Fosterheimens rutinar, rytme

  • Same som har kveld og morgon?

  • Forstå det likt,

   • betyr ikkje at ein må viske ut personlegdom. Fosterforeldre må kunne vise seg som autentiske vaksne

  • Evne til introspeksjon og kunne regulere seg sjølv


  Motoverf ring
  Motoverføring

  • Her forstått som kjensler hjå fosterforeldre knytt til møtet med barnet:

   • Den redde forelder

   • Den sinte forelder

   • Den kåte forelder

   • Den triste forelder

   • Den somatiserande forelder

   • Konflikt


  Frukost
  Frukost

  • Rutinar er rytme

  • Kosthald og appetitt

  • Vegen til skulen


  • Grenser

  • Reaksjonar

  • Holding

  • Belønning


  Utforming
  Utforming

  • Som ei trygg base

  • Personlege ting?

  • Plass, lyst, komfortabelt

  • Heim-organisert

  • Positivt og respektfullt

  • Møblar

  • Reint nok

  • Reparere øydelagde ting fort


  Ein heim for hjarte bettelheim barn seier lighthouse
  Ein heim for hjarte! (Bettelheim)Barn seier (Lighthouse)

  • Ein omsorgsfull plass, mitt fundament

  • Ein trygg stad, der ein er velkomen

  • Komme inn døra og folk seier,: korleis var dagen din?

  • Beskyttelse og kjærleik

  • Gå til ein stad der folk verkeleg ventar deg

  • Er der når det trengst

  • Kunne sleppe å bekymre seg over kvar ein skal være

  • Tillit

  • Fellesskap

  • Lange djupe samtalar og diskusjonar

  • Kjærleik og støtte

  • Familie

  • Der det er folk som er glad i deg; dei er der for deg

  • Et sted der eg kan sove, ein plass der eg er trygg, og der eg kjenner meg elska

  • Betyr ikkje noko kvar eller kva, det er folka inne i det


  Daglege rutinar
  Daglege rutinar

  • Grenser

  • Ankerpunkt

  • Dagleg program

  • Bruk av TV og PC og mobiltelefon

  • Fritid

  • Måltid

   • Førebuing, deltaking

   • Måltidet

   • Mellomspising og godteri

   • Individuell tilpassing

 • Å legge seg og stå opp

 • Leik

 • Felles mål

 • Feiring


 • Generelt
  Generelt

  • Understøtte leik og nysgjerrigheit

  • Val og deltaking

  • Privatliv og sikkerheit

  • Soverom som private områder og «heilage»

  • Innreiing på soverom/privatrom


  Implikasjon for
  Implikasjon for

  • Den einskilde

  • Introspektiv evne

  • Trygg i gruppa

  • Organisasjon

   • Ha gode rammar

   • Tilpasning til barnet

   • Dei vaksnes hjelp til eiga regulering


  Rytmen mellom oss

  bruk av musikk i arbeid med barn og unge

  av Gunn Karoline Fugle

  2012

  Forlag:Skald

  Innb:Innbundet

  Språk:Norsk Nynorsk

  Sider:189

  ISBN:9788279591672


  Som med hjernen s med kroppen
  Som med hjernen, så med kroppen

  • Epigenetikk nytt fagområde

   • Kirkengen: http://tidsskriftet.no/article/2090676

   • Schrødingers katt, NRK

   • http://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/dmpv73001813/03-10-2013

   • http://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/dmpv73002113/10-10-2013


  Nancy Davis: Det var en gang 1 og 2

  Terapeutiske historier

  Omsett til norsk ved

  Gunhild Odland og Åse Caspersen

  Det var en gang 1

  Utgitt:2002

  Forlag: Unipub forl.

  Innb:Perm

  Språk:Norsk Bokmål

  Sider:618

  Format:32 x 28 cm

  ISBN:978827477080

  Det var en gang 2

  Utgitt:2004

  Forlag: Unipub forl.

  Innb:Paperback

  Språk:Norsk Bokmål

  Sider:409

  Format:29 x 23 cm

  ISBN:9788274771710


  ad