Ig ny s el gedetts g m r s - PowerPoint PPT Presentation

Ig ny s el gedetts g m r s
Download
1 / 51

 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ig ny s el gedetts g m r s

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ig ny s el gedetts g m r s

Igny s elgedettsg mrs

2010


Int zeten bel li k rd v

Intzeten belli krdv


1 mivel vagy legink bb el gedett az int zm ny m k d s t illet en

1. Mivel vagy leginkbb elgedett az intzmny mkdst illeten?

 • J csapat (kapcsolatok, hangulat, egyttmkds, segtkszsg, nyitottsg)- 11

 • J szakmai let (lelkeseds, sokoldal tevkenysgek, fejldsi lehetsg, szakosodsi lehetsg)- 9

 • J trgyi felttelek- 6

 • Az tleteket meg lehet valstani- 2

 • J mkdsi felttelek- 1

 • Jobb lett az informci ramls- 1

 • Kzs a cl-1

 • A partnerekkel val kapcsolattarts fejlettebb szint- 1

 • Neknk szl programok- 1

 • tgondolt, hatrozott, tudatos vezets- 1

 • Nem rt- 2


2 mennyire vagy el gedett a k rzetek eloszt s val

2. Mennyire vagy elgedett a krzetek elosztsval?


3 megfelel nek tartod e a szaktud sunk kihaszn lts g t

3. Megfelelnek tartod-e a szaktudsunk kihasznltsgt?

 • Megjegyzsek:

 • Nem mindenki tudja hasznostani a tovbbkpzsen szerzett ismereteit

 • Plusz terpik

 • Tbb mozgsterpia

 • Diszkalklia terpia

2008-ban 60% teljesen elgedett, 27% elgedett, 13% kevss volt elgedett.


4 mennyire lenne ig nyed arra hogy az ltalad v gzett ter pi kon k v l m s ter pi kat is v gezz

4. Mennyire lenne ignyed arra, hogy az ltalad vgzett terpikon kvl ms terpikat is vgezz?

 • Megjegyzsek:

 • vodai prevenci

 • iskolai prevenci

 • tlra terhre lenne kapacits

2008-ban 13%-nak nagyon, 55%-nak igen, 13%-nak kicsit s 19%-nak

nem volt ignye j terpikra.


5 mennyire tartod elegend nek a koll g kkal val tal lkoz si lehet s geket

5.Mennyire tartod elegendnek a kollgkkal val tallkozsi lehetsgeket?

2008-ban 20% teljesen elgedett volt, 33% elgedett, 40% kevss s

7% egyltaln nem volt elgedett.


6 szerinted javult az int zeten bel l az inform ci raml s

6. Szerinted javult az intzeten bell az informciramls?

2008-ban 40% kevss, 7% pedig egyltaln nem volt elgedett.


7 el gedett vagy e a k z ss gen bel li szakmai team munk val

7. Elgedett vagy-e a kzssgen belli szakmai team-munkval?

2008-ban 40% teljesen elgedett, 47% elgedett, 13% pedig kevss volt elgedett.


8 mennyire vagy el gedett az int zet nk t rgyi felt teleivel

8. Mennyire vagy elgedett az intzetnk trgyi feltteleivel?

2008-ban 60% teljesen elgedett,33% elgedett s 7% kevss volt elgedett.


9 v lem nyed szerint pozit van v ltozott e a csapatszellem az ut bbi vben

9. Vlemnyed szerint pozitvan vltozott-e a csapatszellem az utbbi vben?

2008-ban 23% teljesen elgedett, 77% pedig elgedett volt a csapatszellemmel.


10 mennyire tartod fontosnak hogy a jutalmaz ssal kapcsolatban szem lyes rt kel st is kapj

10. Mennyire tartod fontosnak, hogy a jutalmazssal kapcsolatban szemlyes rtkelst is kapj?

2008-ban 71% nagyon fontosnak, 29% pedig fontosnak tartotta.


11 mennyire vagy el gedett a tov bbk pz si lehet s gekkel

11. Mennyire vagy elgedett a tovbbkpzsi lehetsgekkel?

2008-ban 20% teljesen elgedett, 40% elgedett, 27% kevss 13%

pedig egyltaln nem volt elgedett.


12 a fentieken t l milyen egy b szrev teled ig nyed vagy javaslatod van

12. A fentieken tl milyen egyb szrevteled, ignyed vagy javaslatod van?

 • Az els osztlyos prevencira megoldst tallni- 1

 • Pozitv, hogy mindenki nyitott a szakmai kihvsokra s lelkesen tmogatja a szakmai kezdemnyezseket 1

 • Igyekezznk megrizni a pozitv szakmai lgkrt

 • Tbb kollegilis ismerkeds (a szakmai tallkozkon kvl) 1

 • Az intzet dolgozi kzti feszltsget hogyan lehetne kezelni? 1

 • Igny az esetmegbeszlsekre 1

 • Adminisztrcis teher sok, lehet e kihagyni?- 1


13 szakmai munk dban mennyire sz m thatsz a koll g id t mogat s ra

13. Szakmai munkdban mennyire szmthatsz a kollgid tmogatsra?


Sz l i k rd vek

Szli krdvek


1 n szerint milyen m rt kben seg ti a logop dus gyermeke fejl d s t

1. n szerint milyen mrtkben segti a logopdus, gyermeke fejldst?

2008-ban 85% volt teljesen elgedett.


2 mennyire el gedett gyermeke fejl d s vel

2. Mennyire elgedett gyermeke fejldsvel?

2008-ban 63% volt teljesen elgedett.


3 mennyire tarja megfelel nek a logop diai foglalkoz sok gyakoris g t

3.Mennyire tarja megfelelnek a logopdiai foglalkozsok gyakorisgt?

2008-ban 53% tartotta teljesen megfelelnek.


4 mennyire tartja megfelel nek az n s gyermeke logop dusa k z tti kapcsolattart st

4. Mennyire tartja megfelelnek az n s gyermeke logopdusa kztti kapcsolattartst?

2008-ban 66% tartotta teljesen megfelelnek.


5 tudja e hogy gyermek nek besz dfejl d se csak az otthoni gyakorl ssal lesz eredm nyes

5. Tudja-e, hogy gyermeknek beszdfejldse csak az otthoni gyakorlssal lesz eredmnyes?


6 ismeri e szem lyesen gyermeke logop dus t

6. Ismeri-e szemlyesen gyermeke logopdust?

2008-ban csak igen/nem vlasz lehetett, akkor 92% vlaszolt igennel, most 94%.


7 mennyire tartja egy rtelm nek gyermeke logop dus nak az otthoni gyakorl shoz adott tmutat it

7. Mennyire tartja egyrtelmnek gyermeke logopdusnak az otthoni gyakorlshoz adott tmutatit?

2008-ban 80% tartotta teljesen egyrtelmnek az tmutatsokat.


8 mennyire el gedett gyermeke logop dus nak kommunik ci s st lus val

8. Mennyire elgedett gyermeke logopdusnak kommunikcis stlusval?

2008-ban a szemlyisget krdeztk, akkor 93% volt elgedett.


9 mi az amivel a legink bb el gedett gyermeke logop dus nak munk j val kapcsolatban

9. Mi az, amivel a leginkbb elgedett gyermeke logopdusnak munkjval kapcsolatban?

 • trelem, kvetkezetessg, megrts

 • eredmnyessg

 • otthoni gyakorls nlkl is eredmnyt rt el

 • szemlyisge, oktatsi techniki motivlak

 • sok sikerlmnyhez juttatja a gyermekemet

 • a megbeszlt idn tl is foglalkozik a gyerekkel, ha szksg van r

 • a gyerek nagyon sokat fejldtt

 • tjkoztat, hogy hol tartanak

 • pontosan kvethet a munkja

 • csodlatos tapasztalattal s felkszltsggel rendelkezik

 • sokszn feladatok, tudatos elrehalads

 • lelkiismeretesen, felkszlten, felelssgteljesen dolgozik

 • bartsgos, sztnz

 • aranyos, kedves gyakorlatok

 • alapossg, odafigyels, kedvessg

 • a gyerekek szeretete

 • szakmai tuds


10 k rj k rja le r viden mi az amivel el gedetlen amin szeretn ha v ltoztatn nk

10. Krjk, rja le rviden mi az, amivel elgedetlen, amin szeretn, ha vltoztatnnk.

 • tbb informci, visszajelzs (3)

 • a de. idpont (a tallkozsra) nem tl kedvez

 • 2-3 havi rendszeressggel kne tallkozni, amit a logopdusnak kne kezdemnyezni

 • fogadra 2 havonta v. visszajelzs annak, akit rdekel

 • kevs a heti 2 ra (6)

 • nehzkes a kommunikci

 • kzpssnek nincs terpia az oviban

 • nincs vlasz (26)


A gyermekek k rd vei

A gyermekek krdvei


1 mi a legjobb dolog ami a logop diai foglalkoz ssal kapcsolatban eszedbe jut

1. Mi a legjobb dolog, ami a logopdiai foglalkozssal kapcsolatban eszedbe jut?

2010

2008

 • valamilyen jtk (30)

 • gyakorls, hzi feladat, tanuls, sznezs, egytt olvass, betk tblra rsa (17)

 • nyelvtorna (9)

 • jutalom (matrica, varzspor, napocska) (4)

 • a kialaktand hang (3)

 • a terem, felszerels (3)

 • a logopdus szemlye (3)

 • egy tornagyakorlat (2)

 • kipihenem magam (1)

 • az, hogy sznet van (1)

 • jtk (29)

 • tanuls, gyakorls (12)

 • rajzols, sznezs(11)

 • a kialaktand hang (kgy, prgs) (4)

 • nyelvtorna (3)

 • jutalmazs(3)

 • logopdus szemlye(3)

 • Lexis rk (2)

 • msols (1)

 • j hangulat (1)

 • szpen fogok beszlni (1)


2 tudod e hogy mi rt j rsz logop di ra

2. Tudod-e, hogy mirt jrsz logopdira?

2010

2008

 • nem tudok tisztn beszlni (21)

 • megtanuljak rendesen beszlni (15)

 • gyesebb, okosabb legyek (8)

 • hibtlanul rjak, olvassak (4)

 • anya beratott (2)

 • nyelvlkses nyels miatt (1)

 • gy beszljek, hogy ne jjjn ki a nyelvem (1)

 • amikor felmrs volt, elrontottam a lapot (1)

 • anya kiszedette az orrmandulmat, s gy nem tudok rendesen beszlni (1)

 • nem tudok tisztn beszlni (49)

 • iskols leszek, okosodjak (6)

 • nem tudom (6)

 • bettvesztsek, diszl. miatt (4)

 • beratott az anyukm (1)

 • kezessg eldntse (1)

 • j legyen a hangom (1)

 • az egyik lbamon a lyuk egyenes (1)


3 mit gondolsz gyesedt l az ta mi ta logop di ra j rsz

3. Mit gondolsz, gyesedtl azta, mita logopdira jrsz?

(igen: tbbet eszem, ersebb vagyok)


4 tetszenek neked azok a j t kok feladatok amiket az r kon csin ltok

4. Tetszenek neked azok a jtkok, feladatok, amiket az rkon csinltok?

2008-ban 90% teljesen elgedett, 9% elgedett 1% pedig egyltaln nem volt elgedett.


5 tetszik neked a logop dus szob ja

5. Tetszik neked a logopdus szobja?

2008-ban 85% teljesen elgedett, 12% elgedett, 35% pedig kevss volt elgedett a szobval.


6 szeretsz logop di ra j rni

6. Szeretsz logopdira jrni?

Nem: - abba kell hagyni a jtkot,

- be kell jnni az udvarrl

Igen: - tudjam a gyerekeimet is ilyenre tantani, ha nagy leszek

- kedves a logopdus

- j feladatok, jtk. - ismtldnek az 1. krds vlaszai


7 van e valami amit nem szeretsz a logop diai foglalkoz ssal kapcsolatban

7. Van-e valami, amit nem szeretsz a logopdiai foglalkozssal kapcsolatban?

2010

2008

 • valamelyik gyakorlatot nem szeretem (2)

 • nem amell ltetnek, akit szeretek (1)

 • tkzik a testnevels rval (1)

 • nem tudok szsra jrni (1)

 • amikor nem jtszunk (1)

 • jtkidben van (1)

 • mindig meghezem (1)

 • a jtkbl veszi el az idt (2)

 • bizonyos jtkot nem szeret (fka, halas, bks, stb.) (2)

 • csukott ajt (1)

 • lehetne szebb a terem (1)

 • ha nincs jtk (1)

 • nehezek a feladatok (1)

 • nem lehet minden jtkkal jtszani (1)

 • azon a napon rohanni kell az oviba (1)

 • ,,cspi a szm, ha krbenyalom (1)

 • ,,a tbbi gyerek nem ad helyet nekem (1)


Int zm nyi k rd vek

Intzmnyi krdvek


1 mennyire el gedett a logop diai foglalkoz sokra j r gyerekek fejl d s vel

1. Mennyire elgedett a logopdiai foglalkozsokra jr gyerekek fejldsvel?


2 megfelel nek rzi e a munkat rsaink s az n k k z tt t rt n inform ci csere gyakoris g t

2. Megfelelnek rzi-e a munkatrsaink s az nk kztt trtn informcicsere gyakorisgt?


3 mennyire el gedett a logop dusaink szakmai felk sz lts g vel

3. Mennyire elgedett a logopdusaink szakmai felkszltsgvel?


Ig ny s el gedetts g m r s

4. Mennyire tartja megfelelnek a logopdiai terpira jr gyerekek szmt, a terpit ignyl gyerekek szmhoz kpest:


5 mennyire el gedett logop dusaink kommunik ci s st lus val

5. Mennyire elgedett logopdusaink kommunikcis stlusval?


6 tudja e hogy a gyermekek fejl d se csak az otthoni gyakorl ssal lesz eredm nyes

6. Tudja-e, hogy a gyermekek fejldse csak az otthoni gyakorlssal lesz eredmnyes?


7 k rj k rja le r viden azt amivel a legel gedettebb a logop diai int zet munk j val kapcsolatban

7. Krjk rja le rviden azt, amivel a legelgedettebb a Logopdiai Intzet munkjval kapcsolatban.

- Felkszltsg 33- Segtkszsg, szakmai segtsgnyjts 29- Pedaggus- logopdus j szakmai kapcsolata 26- A logopdus szemlyisge 13- A gyermekekkel, szlkkel val bnsmd 13- Szakmai eladsok, "tovbbkpzsek" 12- Szleskr fejleszt munka 8- A gyermekek fejldse 8- Szrs 7- A gyermekek szvesen jrnak a foglalkozsra 4- Tjkoztats a gyermekek fejldsrl 4- A fejleszts helyben trtnik 4- Mindennel elgedett 2- Intzmny vezetse 1


8 r szt vett m r az int zet nk logop dusai ltal tartott el ad saink valamelyik n

8. Rszt vett mr az intzetnk logopdusai ltal tartott eladsaink valamelyikn?


Milyen el ad sokon vettek r szt

Milyen eladsokon vettek rszt?

 • Beszdszlels 30Rszkpessgek fejlesztse 9Grafo 7Nagymozgs 7Szakterletek bemutatsa 5Az olvass- rs zavara 3"Szp szval" 2Beszdhibk 1Logopdiai vizsglatok 1Alapoz 1

 • sszesen: 66 f (22%)


9 mennyire t j kozott a logop dus munk j val hat sk r vel kapcsolatban

9. Mennyire tjkozott a logopdus munkjval, hatskrvel kapcsolatban?


10 mennyire sz m that a logop dus szakmai seg ts g re

10. Mennyire szmthat a logopdus szakmai segtsgre?


Ig ny s el gedetts g m r s

11. Krjk, rja le rviden, milyen vltozsokat / jdonsgokat ltna szvesen intzmnyeink egyttmkdsben?

 • Igny tbb szakemberre, tbb gyermek elltsra, nem kapja meg mindenki a szksges fejlesztst 30- Ne csak a nagycsoportos kor gyermekek rszesljenek terpiban 11- lland logopdus hinya 6- Mindennel elgedett 6- Tbb elads (grafo, iskolarettsg, beszdszlels) tartsa; eszkztr, jtkgyjtemny megismertetse 8+3- Nylt rk 6 - Tbb tjkoztats a gyermekrl 7


Ig ny s el gedetts g m r s

 • - Szenzomotoros terpia bvtse, legyen az oviban is 4- Rugalmasabb rabeoszts,a gyerek mindig ugyanarrl a foglalkozsrl hinyzik;legyen dlutn a foglalkozs 4- Szorosabb egyttmkds, tbb kommunikci, esetmegbeszls 5- Minden vizsglatrl rsos szakvlemny 2- Megksettek elltsa az oviban 2- Szrs bvtse 1- "Flls" logopdus az iskolban 1


Fenntart i k rd v

Fenntarti krdv


Ig ny s el gedetts g m r s

 • v vgi beszmolkbl, ms nevelsi oktatsi intzmnyek visszajelzseibl s statisztikai valamint egyb jelentsekbl: - teljes mrtkben ismeri az Intzet munkjt

 • A munkrl, sikerekrl s nehzsgekrl rendszeres visszajelzst kap az igazgattl v. helyettestl

 • Ismeri az Intzet szemlyi s trgyi feltteleit, melyet teljes mrtkben megfelelnek tart

 • Az Intzet gazdlkodsval teljes mrtkig elgedett

 • Az Intzet partnerkapcsolatait jnak, korrektnek tartja

 • szrevtel, javaslat:fontosnak tartannk nylt napok szervezst a szakma szmra.


K sz nj k az egy ttm k d st

Ksznjk az egyttmkdst!


 • Login