Her er sp rgeordene p dansk og p spansk
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 72

Her er spørgeordene på DANSK og på spansk PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Her er spørgeordene på DANSK og på spansk. Der er otte regulære spørgeord og afledninger af disse. HVEM? ¿ quién ?. HVAD? ¿ qué ?. HVOR? ¿ dónde ?. HVORNÅR? ¿ cuándo ?. HVORDAN? ¿ cómo ?. HVORFOR? ¿ por qué ?. HVOR MANGE? ¿ cúanto ?. HVILKEN? ¿ cuál ?. HVIS? ¿de quién ?.

Download Presentation

Her er spørgeordene på DANSK og på spansk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

Her er spørgeordenepå DANSK og på spansk


Der er otte regul re sp rgeord og afledninger af disse

Der er otte regulære spørgeord og afledninger af disse


Hvem qui n

HVEM?¿quién?


Hvad qu

HVAD?¿qué?


Hvor d nde

HVOR?¿dónde?


Hvorn r cu ndo

HVORNÅR?¿cuándo?


Hvordan c mo

HVORDAN?¿cómo?


Hvorfor por qu

HVORFOR?¿porqué?


Hvor mange c anto

HVOR MANGE?¿cúanto?


Hvilken cu l

HVILKEN?¿cuál?


Hvis de qui n

HVIS?¿de quién?


Hvortil ad nde

HVORTIL?¿adónde?


Hvorfra de d nde

HVORFRA?¿de dónde?


Her er sp rgeordene p spansk kan du huske hvad de hver is r hedder p dansk

Her er spørgeordenepå spansk. Kan du huske, hvad de hver især hedder på DANSK?


Qui n

¿quién?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

¿qué?


D nde

¿dónde?


Cu ndo

¿cuándo?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

¿cómo?


Por qu

¿porqué?


C anto

¿cúanto?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

¿cuál?


De qui n

¿de quién?


Ad nde

¿adónde?


De d nde

¿de dónde?


Her er sp rgeordene p dansk kan du huske hvad de hver is r hedder p spansk

Her er spørgeordenepå DANSK. Kan du huske, hvad de hver især hedder på spansk?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVEM?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVAD?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVOR?


Hvorn r

HVORNÅR?


Hvordan

HVORDAN?


Hvorfor

HVORFOR?


Hvor mange

HVOR MANGE?


Hvilken

HVILKEN?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVIS?


Hvortil

HVORTIL?


Hvorfra

HVORFRA?


Hvis du ikke kunne sp rgeordene s v dem en gang til inden du g r videre

Hvis du ikke kunne spørgeordene, så øv dem en gang til, inden du går videre…


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

Her følger spørgsmål på dansk – oversat til spansk.Læs dem igennem et par gange – med fokus på udtale og tryk.


Hvem er pigen q ui n es la chica

Hvem er pigen?¿Quién es la chica?


Hvad er det q u es

Hvad er det?¿Qué es?


Hvor bor du d nde vives

Hvor bor du?¿Dóndevives?


Hvorn r er det din f dselsdag c u ndo es tu cumplea os

Hvornår er det din fødselsdag?¿Cuándo es tucumpleaños?


Hvordan har du det c mo est s

Hvordan har du det?¿Cómoestás?


Hvorfor l ser du her p or qu estudias aqu

Hvorfor læser du her?¿Porquéestudiasaquí?


Hvor mange kroner bliver det h vor meget koster det c anto es

Hvor mange kroner bliver det?(= Hvor meget koster det?)¿Cúanto es?


Hvilket er dit telefonnummer hvad er dit telefonnummer c u l es tu n mero de tel fono

Hvilket er dit telefonnummer? (= Hvad er dit telefonnummer?) ¿Cuál es tunúmero de teléfono?


Hvis er bogen de qui n es el libro

Hvis er bogen?¿De quién es el libro?


Hvor g r du hen a d nde vas

Hvor går du hen?¿Adóndevas?


Hvor er du fra de d nde eres

Hvor er du fra?¿De dóndeeres?


Pr v nu om du kan huske sp rgsm lene p spansk

Prøv nu, om du kan huske spørgsmålene på spansk


Hvem er pigen

Hvem er pigen?


Hvad er det

Hvad er det?


Hvor bor du

Hvor bor du?


Hvorn r er det din f dselsdag

Hvornår er det din fødselsdag?


Hvordan har du det

Hvordan har du det?


Hvorfor l ser du her

Hvorfor læser du her?


Hvor mange kroner bliver det h vor meget koster det

Hvor mange kroner bliver det?(= Hvor meget koster det?)


Hvilket er dit telefonnummer hvad er dit telefonnummer

Hvilket er dit telefonnummer? (= Hvad er dit telefonnummer?)


Hvis er bogen

Hvis er bogen?


Hvor g r du hen

Hvor går du hen?


Hvor er du fra

Hvor er du fra?


Nu f lger lidt supplerende oplysninger om former og afvigelser fra dansk

Nu følger lidt supplerende oplysninger om former og afvigelser fra dansk


Hvem findes b de i ental qui n o g i flertal qui nes formen afh nger af subjektets tal

HVEM?findes både i ental:¿quién?og i flertal: ¿quiénes? Formen afhænger af subjektets tal


Qui n es la chica hvem er pigen qui nes son tus padres hvem er dine for ldre

¿Quién es la chica?= Hvem er pigen? ¿Quiénes son tus padres? = Hvem er dine forældre?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVAD? kan i nogle tilfælde oversættes med ”hvordan” eller ”hvilken”:¿Qué tal? = Hvordan går det?¿Quédía es? = Hvilken dag er det?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVOR?findes i afledninger med præpositionerne ”a” (= til)og ”de” (= fra)¿Adónde? = Hvortil/hvorhen ¿De dónde? = Hvorfra


Hvor mange b jes i k n og tal afh ngigt af det substantiv det siger noget om

HVOR MANGE?bøjes i køn og tal afhængigt af det substantiv, det siger noget om


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

¿Cúanto es? = Hvor meget koster det?¿Cúantosañostienes? = Hvor mange år er du? ¿Cúantagentehay? = Hvor mange folk er der? ¿Cúantaschicashay? = Hvor mange piger er der?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVILKEN? bøjes i tal afhængigt af det substantiv, det siger noget om.Kan i nogle tilfælde oversættes med ”hvad”:


Cu l es tu n mero de tel fono hvad er dit telefonnummer cu les son tus planes hvad er dine planer

¿Cuál es tunúmero de teléfono? =Hvad er dit telefonnummer?¿Cuáles son tus planes? = Hvad er dine planer?


Her er sp rgeordene p dansk og p spansk

HVIS? findes i afledninger med præpositionen ”de” (= tilhører) og ligesom ”quién” i ren form, findes her en flertalsform:.¿De quiénes es el coche? = Hvis er bilen? (Hvem hører bilen til? / Hvem ejer bilen?)


  • Login