toprak suyu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Toprak suyu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Toprak suyu - PowerPoint PPT Presentation


 • 476 Views
 • Uploaded on

Toprak suyu. Toprakların su kapsamı ,ürün üretimi yönünden en etkili faktördür. Su sadece çözücü değildir. Gelişmekte olan bir bitki diğer kimyasal bileşiklerden daha fazla miktarda su kapsar.S u köklere ozmoz yolu ile girer. (yarı geçirgen bir zardan yoğunluk farkı ile geçiş).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Toprak suyu' - diallo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Toprakların su kapsamı ,ürün üretimi yönünden en etkili faktördür.
 • Su sadece çözücü değildir. Gelişmekte olan bir bitki diğer kimyasal bileşiklerden daha fazla miktarda su kapsar.S u köklere ozmoz yolu ile girer.
 • (yarı geçirgen bir zardan yoğunluk farkı ile geçiş)
slide3
Bitkiler ihtiyaçları olan besin maddelerinin çoğunu suda çözünmüş halde alırlar. Su bitkilerin %85-90’nını oluşturmaktadır. Fotosentezde, hücrelerin turgor durumda olmasında su gereklidir. Bitkiler yağmur ve çiğdeb bir miktar su absorbe etmelerine karşın suyun büyük bölümünü topraktan sağlarlar
su toprak ili kileri
Su-Toprak ilişkileri
 • Toprak içine de birbirine bağlı irili ufaklı birçok boşluk bulunur. Boşluk oranı toprak özelliklerine bağlı olarak değişir.
 • Yağmur veya sulama suları yerçekimi etkisiyle toprak yüzeyinden boşluklar aracılığı ile alt katlara sızmaya başlar bu arada boşluklardaki havayı dışarı kovar.
slide5
Aşağıya doğru hareket eden su yağmur veya sulama kesildikten sonra toprak neminde bir dengelenme olur. Yüzeyden buharlaşma, bitkilerin suyu alması ile toprak yüzeyinde nem miktarı azalmaya başlar.kapilar borucuklarla su alttan yukarıya doğru hareket ederek su tekrar sağlanır.
suyun toprak taraf ndan tutulmas
Suyun toprak tarafından tutulması
 • Adhezyon: katı toprak yüzeylerinin su moleküllerini çekme kuvveti.
 • Kohezyon: Aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi. Su moleküllerinin dipol özellikleri ile birbirlerini çekerek gevşek tutulan bir su küresi oluşturmaları
slide7
Su molekülleri kolloidal yüzeylere yakınlıklarına göre artan bir güçle emilmektedir. Bu güce negatif basınç denir. Birimi atmosferdir.
toprak suyunun fiziksel olarak s n fland r lmas
Toprak suyunun fiziksel olarak sınıflandırılması
 • Higroskopik katsayı: 31 atmosferde tutulan su. Fırın kuru toprağın su buharı ile doygun havadan alabildiği su miktarı
 • Maksimum su tutma kapasitesi: Yağmurlardan veya sulamalardan sonra toprak su ile doygun durumdadır.
slide9
Tarla kapasitesi: doygun hale gelmiş topraktaki suyun en gevşek tutulan molekülleri yer çekiminin etkisi ile alt katlara sızar. Toprağın kalan suyu tutma kapasitesi tarla kapsaitesidir. 1/3 atm basınçla tutulan sudur.
slide10
Higroskop su: toprak kolloidlerinin yüzeyinde adhezyon ve kohezyon güçleri ile tutulan sudur. 31 atm basınçla tutulur.
 • Kapillar su: tarla kapasitesi ile higroskopik katsayı arasında yerçekimine karşı tutulan sudur. 1/3 atm ile 31 atm arasındaki basınçla tutulur.
toprak suyunun hareket tipleri
Toprak suyunun hareket tipleri
 • Kapilar hareket:adhezyon ve kohezyon ile suyun ince borucuklarda yükselmesi.
 • Kapilar yükselmenin mesafesi sistemdeki en geniş boşluğun çapı ile sınırlıdır.
 • En fazla kapilar yükselme orta bünyeli topraklarda görülür.. Kumlu topraklarda büyük boşlukların fazla olması nedeniyle yükselme az ancak hızlı olur.
slide13

Adsorbe edilmiş su

Toprak tanesi

Kapilar su

farkl toprakta suyun hareketi
Üç farklı toprakta suyun hareketi

Yağmur etkisi

Su

Kumlu toprak tınlı toprak killi toprak

slide15
Bu üç ayrı toprak tipinde suyun aşağıya doğru hareketi farklı oranlarda ve desendedir. Tanecik büyüklüğü ve ne kadar taneciğin diğerlerine bağlı oluşu suyun hareketini belirler.
 • Kumlu toprakta su hızla ve hemen hemen düz bir hat boyunca uzaklaşır. Siltli toprakta belli bir oranda kapilar hareket vardır. Killi toprakta kil suyu yüzeyde yakalama ve tutuma eğilimindedir.Kil tanelerinin küçük ve yüklü olmaları sıkışmaya neden olur ve suyun alt katlara hareketini engeller.
slide16
Killi topraklarda boşlukların çok dar ve genellikle kolloidlerce tıkalı olmasından dolayı yükselme yavaş ve yükseklik tınlı topraklardan biraz daha az olmaktadır.
 • Solma noktası: Bitkilerin solmaya başladığı anda kök bölgesinde bulunan su yüzdesidir.
 • 15 atm basınçla tutulan sudur.
slide17
Yararlanılamayan su: 15 atm’den daha fazla negatif basınçla tutulan su
 • Yarayışlı su: Solma noktası ile tarla kapasitesi arasında tutulan su
ad