Paketlenme:
Download
1 / 17

Paketlenme: - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Paketlenme: K lasik nükleozom- solenoid- süpersolenoid paketlenme modeli ile ancak 30 kez katlanan DNA molekülü, metafaz kromozomu halinde iken 8-10 bin kez sıkışmıştır. Bu yapı DNA’nın belli bir iskelet yapısı üzerinde kıvrılıp loop formasyonu oluşturması ve yoğunlaşmasıyla meydana gelir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Paketlenme:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Paketlenme:

 • Klasik nükleozom- solenoid- süpersolenoid paketlenme modeli ile ancak 30 kez katlanan DNA molekülü, metafaz kromozomu halinde iken 8-10 bin kez sıkışmıştır.

 • Bu yapı DNA’nın belli bir iskelet yapısı üzerinde kıvrılıp loop formasyonu oluşturması ve yoğunlaşmasıyla meydana gelir.

 • Kromatin fbrilleri 30 nm’den daha yukarı seviyelerde, scaffold proteinlerince 50-150 kb uzunluğundaki loop domain’leri oluşturmaya zorlanırlar

 • “ Loop formation” adı ile anılan bu model kromozom paketlenmesinde günümüzde kabul görmektedir


İskelet proteini üzerinde DNA’nın halkasal şekillenmesi (“loop formation”)


 • Histon dışı proteinlerin varlığını ortaya koyan ilk çalışmalar:

 • 1967’de Maio ve Schildkraut :Kromozomdan DNA ve RNA’nın %80’inin uzaklaştırılması durumunda bile ışık mikroskobu düzeyinde metafaz kromozomu yapısının izlenebildiğini bildirdiler.

 • 1973’te Stubbefield ve Wray: Histon proteinlerinin uzaklaştırılmasının da metafaz yapısını bozmadığını gösterdi.

 • 1978’de Jeppesen, Bankier ve Sanders: Histonu uzaklaştırılmış olan kromozomların floresan bant özelliğini koruduğunu gözlemledi.


 • Nonhiston proteinler kromozomun kütlece 1/3’ünü oluştururlar.

  Nonhiston Proteinler

  A-) Scaffold B-) High MobilityC-) Regülatör

  ProteinleriGroup(HMG)Proteinleri (helix-

  (Kromozomal)Proteinlerturn-helix, zinc

  finger,lösinzipper

  protein)


Nonhiston proteinler kromozomlarda merkezi bir iskelet oluştururlar. Bu özellikleri ile yapısal bir görev yüklenen nonhiston proteinlere “kromozomalya da metafaz iskelet(scaffold) proteinler de denilebilir.


Metafaz kromozomunun elektron mikrografisi(Scaffold-central core-kromozom yapısı boyunca ana iskelet olarak yapısını korumaktadır)


“Scaffold yapısına bağlanan loop (halka) oluşumunun kontrolü nasıl olmaktadır?”

*DNA üzerinde değişen aralıklarla tekrarlayan bazı baz dizilerinin, nonhiston proteinlerince tanınmasıyla olmaktadır.

“Bu bölgelere SAR (Scaffold AttachmentRegion) denir.”


 • SAR(Scaffold Attachment Region) :

 • 300-1000 bp’lik dizinler olup , üzerlerinde birden fazla bağlanma bölgesi bulundururlar.

 • Protein kodlamayan bölgelerdir.

 • 3-112 kb aralıklarla yerleşmişlerdir.

 • Bazı SAR’lar “enhancer” benzeri düzenleyici elemanlara çok yakın bulunurlar.

 • Genellikle gen aktivasyonunda rolü olduğu anlaşılan, nükleaza duyarlı bölgelere yakındırlar.


 • SAR’lar hücre yaşam evreleri boyunca sabit olarak kromozom iskeletinde bulunan nonhiston proteinler tarafından bağlı tutulurlar.

 • Çekirdek iskeletini oluşturan proteinler (Lamin A, B ve C …) de aynı SAR bölgesini tanırlar. Ama diğerinden farkı hücre evrelerinde değişiklik gösteren geri dönüşümlü bir bağlanma gösterirler.

Drosophila’da haritalanan bazı loop domain’leri. Gen lokusları ve SAR (scafford Attachment Region) bölgeleri görülmektedir


 • Scaffold kromozom yapısında 30 farklı protein izole edilmiştir (Moleküler ağırlıkları 50.000-150.000 Dalton arasında)

 • Bu sayı yapısal görev için fazladır. Bu yüzden bazılarının işlevsel görevleri olan “DNA binding” proteinler olduğu düşünülmektedir.

 • Bu iskelet proteinleri , kromozom yapısına katılan proteinlerin ancak %10’unu oluşturmaktadır.

 • İzole edilen 30 proteinden 2 tanesinde belirgin bir yoğunluk görülmektedir.

 • Bunlar:

  • Topoizomeraz II (Topo II)

  • SCII ( Bir çeşit ATPaz) : Mitotik kromozom yoğunlaşmasında ve kardeş kromatidlerin dağılımında gereklidir


MCP1(Metafaz kromozom protein 1) : Mitoz sırasında yoğunlaşan kromozoma özgül olarak bağlanır. Ayrıca interfaz sırasında nüklear matrikse sıkıca bağlanır

CEN-C ve CEN-E (Sentromerik Proteinler) : Kinetokor fonksiyonunda gereklidirler.

INCENPs ( İç Sentromerik Proteinler) : Anafazın başlangıcından sitokineze kadar kromatid adezyonunun devam etmesinden sorumludur.


High Mobility Group (HMG) Proteinler :

 • Elektroforetik alanda hızlı hareket ederler.

 • Ilk kez memeli hücrelerinden izole edilmişlerdir.

 • Tüm memeli ve omurgalı hücrelerinde ortak fiziksel özellikleri gosterirler.

 • Kromatinle bağlantı gösterirler.

 • DNA ve kromatine bağlanırlar ve yapısal elementler gibi davranarak bağlanma bölgelerinde kısa ve uzun alan değişikliklerine neden olurlar.

 • Ceşitli regulatör proteinlerinin bağlanma dizilerinde bulunurlar.


 • Bazı HMG proteinlerinin genetik kodlanmasındaki değişikliklerin,iyi huylu bazı tümör hastalıklarıyla bağlantı gösterdiği bulunmuştur.

 • HMG-1 ve HMG-2 proteinleri anti-kanser ilaç olan cisplatinyumun etki mekanizmasında önemli bir rolü olduğu saptanmıştır.

 • Otoimmun hastalıklıbireylerde HMG proteinlerine karşıantibadiler saptanmıştır.


GFP- Tagged High Mobility Protein I:

 • Kromatinle bağlantılı nonhiston proteinidir.

*HMG proteinlerinin, hücresel fenotipi etkileyen birtakım processlerin regülasyonunda, DNA ve kromatinin yapısal modifikasyonuna yol açacak onemli fonksiyonlar üstlendiği düşünülmektedir.


ad
 • Login