LATE-tutkimuksen tuloksia 14.6.2010 Päivi Mäki - PowerPoint PPT Presentation

Late tutkimuksen tuloksia 14 6 2010 p ivi m ki l.jpg
Download
1 / 50

 • 235 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LATE-tutkimuksen tuloksia 14.6.2010 Päivi Mäki. LATE-hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallista lasten terveysseurantaa. Lasten terveysseuranta. Valtakunnan taso Lasten terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen Palveluiden tarjonnan ja järjestämisen seuraaminen ja suunnittelu Kuntataso

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LATE-tutkimuksen tuloksia 14.6.2010 Päivi Mäki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Late tutkimuksen tuloksia 14 6 2010 p ivi m ki l.jpg

LATE-tutkimuksen tuloksia 14.6.2010Päivi Mäki

Esityksen nimi / Tekijä


Late hankkeen tavoitteena on kehitt valtakunnallista lasten terveysseurantaa l.jpg

LATE-hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallista lasten terveysseurantaa

Esityksen nimi / Tekijä


Lasten terveysseuranta l.jpg

Lasten terveysseuranta

Valtakunnan taso

Lasten terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen

Palveluiden tarjonnan ja järjestämisen seuraaminen ja suunnittelu

Kuntataso

Kansanterveyslain edellyttämä kunnan asukkaiden terveydentilan väestöryhmittäinen seuranta (Kansanterveyslaki 14 §, 1 a; terveydenhuoltolaki 17 §)

kunnan tulee seurata kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin (sosioekonomisen aseman mukaan)

Yksikkötaso

Asiakkaiden terveydentilan seuranta

Yksilötaso

Terveydentilan seuranta

1.4.2014

STM Lasten ja nuorten terveyden neuvottelukunta / Risto Kaikkonen

3


Slide4 l.jpg

www.thl.fi/lastenterveysseuranta

Esityksen nimi / Tekijä


Lapset ja nuoret l.jpg

Lapset ja nuoret

 • Lapsia on Suomessa noin 1,1 miljoonaa

 • Terveystarkastuksia toteutetaan lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa järjestelmällisesti

  • Terveystarkastukset kattavat erinomaisesti

   0-15–vuotiaiden ikäluokat

 • Silti lapsia koskeva valtakunnallinen ja väestötasoinen terveystieto on puutteellista

STM Lasten ja nuorten terveyden neuvottelukunta / Risto Kaikkonen


Late tutkimusaineisto l.jpg

LATE-tutkimusaineisto

 • Pilottitutkimus 10 terveyskeskuksessa (N=1541)

  • Helsinki, Oulu, Turku, Tampere, Mikkeli, Salo, Vammala, Kitee, Sodankylä, Vihti

 • Lisäksi tiedonkeruu Kainuun maakunnan (N= 2473) ja Turun kaupungin alueilla (N= 2496)

 • Kohderyhmät

  • ½-, 1-, 3- ja 5-vuotiaat määräaikaisiin terveystarkastuksiin osallistuvat lapset

  • 1., 5. ja 8. (tai 9.) luokan terveystarkastuksiin osallistuvat oppilaat

Esityksen nimi / Tekijä


Late tutkimusmenetelm t l.jpg

LATE -tutkimusmenetelmät

 • Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus

  • iänmukainen lapsen kasvun ja kehityksen arviointi (Kainuussa ja Turussa kerättiin hieman suppeammat tiedot kuin pilotissa)

 • Huoltajien kyselylomake

 • AUDIT-kysely molemmille huoltajille

 • 8. lk nuoren kyselylomake

 • Rokotustietolomake 1 v, 1.lk, 5.lk ja 8.lk (pilotti) ja Kainuusta ja Turusta kaikista ikäryhmistä

 • Terveystarkastuksista koottuihin tietoihin voidaan myöhemmin liittää huoltajien suostumuksella rekisteritietoja

  • syntyneiden lasten rekisteristä, hoitoilmoitus- ja syöpärekistereistä, lääkerekisteristä.

 • Tutkimuslomakkeet löytyvät osoitteesta: www.thl.fi/lastenterveysseuranta

Esityksen nimi / Tekijä


Terveystottumukset l.jpg

Terveystottumukset

Esityksen nimi / Tekijä


Y unen pituus ik ryhmitt in l.jpg

Yöunen pituus ikäryhmittäin (%)

* 5. ja 8. lk osalta yöunen pituus arkiyönä

Esityksen nimi / Tekijä


Slide10 l.jpg

Noin 10 % neuvolaikäisistä ja ensimmäisen luokan oppilaista liikkuu alle suositusten eli alle kaksi tuntia päivässä arkisin

Esityksen nimi / Tekijä


Slide11 l.jpg

Viikonloppuisin leikki-ikäisten ulkoilu, leikkiminen ulkona ja liikunnan harrastus hieman vähäisempää kuin arkena. Noin 14 % 3- ja 5-vuotiaista liikkui alle suositusten.

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

11


Slide12 l.jpg

Neljäsosa 5. luokan oppilaista ja 7 % 8.luokan oppilaista liikkui edellisen viikon aikana päivittäin yhteensä vähintään 60 min/päivässä

* Liikunnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, joka nostaa sydämen lyöntitiheyttä ja saa hetkeksi hengästymään esimerkiksi urheillessa, ystävien kanssa pelatessa, koulumatkalla tai koulun liikuntatunneilla. Liikuntaa on esimerkiksi juokseminen, ripeä kävely, rullaluistelu, pyöräily, tanssiminen, rullalautailu, uinti, laskettelu, hiihto, jalkapallo, koripallo ja pesäpallo.

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

12


Ruutuaika yli kaksi tuntia p iv ss arkisin l.jpg

Ruutuaika yli kaksi tuntia päivässä arkisin (%)

Esityksen nimi / Tekijä


Idin koulutuksella merkityst lapsen viihdemedian k yt lle l.jpg

Äidin koulutuksella merkitystä lapsen viihdemedian käytölle (%)

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

14


Ruutuaika yli kaksi tuntia p iv ss viikonloppuisin l.jpg

Ruutuaika yli kaksi tuntia päivässä viikonloppuisin (%)

Esityksen nimi / Tekijä


Ruutuaika yli kaksi tuntia p iv ss viikonloppuisin idin koulutuksen mukaan l.jpg

Ruutuaika yli kaksi tuntia päivässä viikonloppuisin (% äidin koulutuksen mukaan)

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

16


Terveydentila l.jpg

Terveydentila

Esityksen nimi / Tekijä


Huoltajat arvioivat lapsensa terveydentilan eritt in hyv ksi l.jpg

Huoltajat arvioivat lapsensa terveydentilan erittäin hyväksi

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

18


Ylipaino pituuspainon mukaan neuvolaik isist 13 ja koululaisista 17 on ylipainoisia l.jpg

Ylipaino (pituuspainon mukaan)Neuvolaikäisistä 13 % ja koululaisista 17 % on ylipainoisia

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

19


Ylipaino bmi n mukaan 13 neuvolaik isist ja 20 kouluik isist ylipainoisia bmi n raja arvojen mukaan l.jpg

Ylipaino (BMI:n mukaan)13 % neuvolaikäisistä ja 20 % kouluikäisistä ylipainoisia BMI:n raja-arvojen mukaan

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

20


Tapaturmat l.jpg

Tapaturmat

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

21


Sattunut terveydenhuollon kontaktin vaatinut tapaturman viimeksi kuluneen vuoden aikana l.jpg

Sattunut terveydenhuollon kontaktin vaatinut tapaturman viimeksi kuluneen vuoden aikana (%)

Esityksen nimi / Tekijä


Alle kouluik isten tapaturmat sattuvat yleisimmin kotona tai p iv hoidossa l.jpg

Alle kouluikäisten tapaturmat sattuvat yleisimmin kotona tai päivähoidossa *

* % niistä, joille sattunut tapaturma


Kouluik isten tapaturmat sattuivat yleisimmin koulussa tai liikuntapaikassa l.jpg

Kouluikäisten tapaturmat sattuivat yleisimmin koulussa tai liikuntapaikassa *

* % niistä, joille sattunut tapaturma


Perheiden terveys ja terveystottumukset l.jpg

Perheiden terveys ja terveystottumukset

Esityksen nimi / Tekijä


Vanhempien terveys ja elintavat l.jpg

Vanhempien terveys ja elintavat

 • Yli kolmannes äideistä ja yli puolet isistä oli ylipainoisia (BMI 25 tai enemmän), noin joka kymmenes lihavia (BMI 30 tai enemmän)

 • Vähintään 2-3 kertaa viikossa liikuntaa harrasti noin kaksi kolmasosaa vanhemmista, isät hieman harvemmin kuin äidit

Esityksen nimi / Tekijä


Niiden lasten osuudet ik ryhmitt in joiden idit tupakoivat raskausaikana l.jpg

Niiden lasten osuudet (% ikäryhmittäin), joiden äidit tupakoivat raskausaikana

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

27


Slide28 l.jpg

Vähemmän opiskelleiden äitien tupakointi raskausaikana merkittävästi yleisempää kuin korkeammin koulutettujen

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

28


Niiden lasten osuudet ik ryhmitt in joiden idit tupakoivat imetysaikana l.jpg

Niiden lasten osuudet (% ikäryhmittäin), joiden äidit tupakoivat imetysaikana

Esityksen nimi / Tekijä


Slide30 l.jpg

Vähemmän opiskelleiden äitien tupakointi imetysaikana merkittävästi yleisempää kuin korkeammin koulutettujen

Esityksen nimi / Tekijä


Niiden lasten osuudet ik ryhmitt in joiden idit tupakoivat p ivitt in l.jpg

Niiden lasten osuudet (% ikäryhmittäin), joiden äidit tupakoivat päivittäin

Esityksen nimi / Tekijä


Itien p ivitt inen esimerkki ohjaa lapsia sosiaalisella asemalla on yhteys l.jpg

Äitien päivittäinen esimerkki ohjaa lapsia –sosiaalisella asemalla on yhteys

Esityksen nimi / Tekijä


Niiden lasten osuudet ik ryhmitt in joiden is t tupakoivat p ivitt in l.jpg

Niiden lasten osuudet (% ikäryhmittäin), joiden isät tupakoivat päivittäin

Esityksen nimi / Tekijä


Slide34 l.jpg

Lapset, joiden äidillä oli vähintään lievästi kasvanut alkoholihaittojen riski (AUDIT-testin pisteet 8 tai enemmän)

Esityksen nimi / Tekijä


Slide35 l.jpg

Lapset, joiden isällä oli vähintään lievästi kasvanut alkoholihaittojen riski (AUDIT-testin pisteet 8 tai enemmän)

Esityksen nimi / Tekijä


Lasten ja perheiden elinolot l.jpg

Lasten ja perheiden elinolot

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

36


Joka nelj nness perheess menojen kattaminen k ytett viss olevilla tuloilla hankalaa l.jpg

Joka neljännessä perheessä menojen kattaminen käytettävissä olevilla tuloilla hankalaa

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

37

37


Useampi kuin joka kolmas perhe kaipaisi enemm n apua arkiel m ss n l.jpg

Useampi kuin joka kolmas perhe kaipaisi enemmän apua arkielämässään

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

38

38


Alle puolet lapsiperheist kokee ett heill on riitt v sti yhteist aikaa l.jpg

Alle puolet lapsiperheistä kokee, että heillä on riittävästi yhteistä aikaa

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

39

39


Terveydenhoitajan tekem kokonaisarvio terveystarkastuksen perusteella l.jpg

Terveydenhoitajan tekemä kokonaisarvio terveystarkastuksen perusteella


Terveydenhoitajalla huolta lapsen fyysisest terveydentilasta l.jpg

Terveydenhoitajalla huolta lapsen fyysisestä terveydentilasta

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

41


Terveydenhoitajalla huolta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta l.jpg

Terveydenhoitajalla huolta lapsen hoidosta ja kasvatuksesta

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

42


Terveydenhoitajalla huolta lapsen perhetilanteesta l.jpg

Terveydenhoitajalla huolta lapsen perhetilanteesta

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

43


Terveydenhoitajalla huolta lapsen psykososiaalisesta kehityksest l.jpg

Terveydenhoitajalla huolta lapsen psykososiaalisesta kehityksestä

1.4.2014

Esityksen nimi / Tekijä

44


Lasten terveyden edist minen koko kunnan haaste l.jpg

Lasten terveyden edistäminen koko kunnan haaste

 • Tarvitaan yli hallintorajojen tehtävää moniammatillista yhteistyötä

 • Neuvolatyön - ja kouluterveydenhuollon palveluissa tavoitetaan lähes kaikki lapset, nuoret ja lapsiperheet.

  • keskeinen merkitys lasten ja nuorten fyysisen kunnon arvioinnissa, yksilöllisessä lapsen ja perheen ravitsemus- ja liikuntaneuvonnassa sekä viihdemedian käyttöön liittyvässä neuvonnassa.

  • Alle kouluikäisten lasten ruutuajan suositukset puuttuvat - olisivatko tarpeen terveysneuvonnan ja vanhempien kasvatustyön tueksi


Www terveytemme fi lastenterveys l.jpg

www.terveytemme.fi/lastenterveys

 • Terveytemme.fi/lastenterveys tiedot perustuvat LATE-hankkeen vuosina 2007-2009 keräämiin tutkimusaineistoihin lastenneuvoloista sekä kouluterveydenhuollosta.

 • Aineiston tarkempi kuvaus löytyy LATE:n kotisivuilta: www.thl.fi/lastenterveysseuranta

 • Terveytemme -sivusto tarjoaa keskeisiä tilastotietoja lasten terveydestä sukupuolittain, ikäryhmittäin, alueittain (pilotti, Turku ja Kainuun maakunta) ja äidin koulutuksen mukaan

 • Julkaistu 26.5.2010


Slide47 l.jpg

www.terveytemme.fi

Lasten terveysAtlas-raportti

 • Poista valinnat

 • Painike poistaa tehdyt aluevalinnat

 • Väestöprofiili

 • Valitse haluttu väestöryhmä listalta klikkaamalla

 • Lisätiedot

 • Painike avaa valitun osoittimen keskeiset tiedot uuteen ikkunaan

 • Tulosta

 • Painike avaa tulostuksen esikatselun

 • Ohje

 • Painike avaa käyttöohjeen

 • Taulukko

 • Valitse haluttu tutkimusalue taulu-kosta klikkaamalla

 • Valitse vertailualue Ctrl+ klikkaamalla

 • Järjestä taulukon rivit klikkaamalla sarakeotsikkoja

 • Avaa pylväskuviot klikkaamalla pientä dokumentti-kuvaketta

Yhteystiedot

LATE-työryhmä:

Tiina LaatikainenPäivi MäkiRisto Kaikkonen

etunimi.sukunimi@thl.fi

Terveytemme-projektiryhmä:

Timo Koskela

terveytemme@thl.fi

 • Pylväskaavio

 • Pylväät esittävät osoittimen arvot eri tutkimusalueilla suuruusjärjestyksessä

 • Tulosten luottamusväli (virhemarginaali) näkyy pylväiden kohdalla pystyviivoina

www.thl.fi/lastenterveysseuranta


Slide48 l.jpg

www.terveytemme.fi

Lasten terveysPylväskuvat

 • Valinnat

 • Valitse pudotusvalikoista haluttu Alue, Osoitin, Vertailualue ja Taustamuuttujat

 • Klikkaa Näytä-painiketta, jolloin valitut pylväskuvat tulevat näkyviin

 • Näytä

 • Painike päivittää valintojen mukaiset pylväskuvat näkyviin

 • Pylväskuvat

 • Pylväät esittävät osoittimen arvot valitulla tutkimus-alueella ja vertailualueella väestöryhmittäin

 • Tulosten luottamusväli (virhemarginaali) näkyy pylväiden kohdalla pystyviivoina

www.thl.fi/lastenterveysseuranta


Late ty ryhm l.jpg

LATE- työryhmä

 • Tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen

 • Projektipäällikkö Risto Kaikkonen

 • Erikoistutkija Päivikki Koponen

 • Tutkimusprofessori Seppo Koskinen

 • Projektikoordinaattori Hanna Kääriä

 • Ylilääkäri Tiina Laatikainen

 • Asiantuntija Päivi Mäki

 • Tilastotieteilijä Risto Sippola

 • Tutkimusprofessori Erkki Vartiainen

 • Tutkimusprofessori Suvi Virtanen

Esityksen nimi / Tekijä


Kiitos mielenkiinnosta l.jpg

Kiitos mielenkiinnosta!

Esityksen nimi / Tekijä


 • Login