Kolegij merd eri i akvizicije
Download
1 / 23

Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE. Tema: Pojam restrukturiranja preduzeća. Restrukturiranje je odgovor. Na neprestane promjene u okruženju preduzeća koja ga tjeraju na evoluciju ali i revoluciju poslovanja. Promjene: Uklanjanje trgovinskih barijera, Olakšano kretanje kapitala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE' - dewei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kolegij merd eri i akvizicije

Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE

Tema: Pojam restrukturiranja preduzeća


Restrukturiranje je odgovor
Restrukturiranje je odgovor

 • Na neprestane promjene u okruženju preduzeća koja ga tjeraju na evoluciju ali i revoluciju poslovanja.

 • Promjene:

  • Uklanjanje trgovinskih barijera,

  • Olakšano kretanje kapitala

  • Razvoj novih tehnologija.

 • Odgovor je Restrukturiranje, da bi se:

  • Smanjili troškovi poslovanja,

  • Unapredile interne snage,

  • Iskoristila i dobila tržišna prednost

 • Odluka o restrukturiranju može biti:

  • Nametnuta

  • Preventivna

 • Restrukturiranje može biti:

  • Poslovno i finansijsko.


Mora

 • Gap između potencijalne i stvarne vrijednosti preduzeća mora biti minimalan.

 • Ako nije tako:

  • Eksterni napadači preuzimaju

  • Gubi se korporativna kontrola.Finansijsko restr
Finansijsko restr.

 • Značajne promjene u strukturi kapitala:

  • Otkup akcija: slobodnom gotovinom se otkupljuju sopstvene akcije.

  • Dokapitalizacija drugom klasom akcija: durgačija prava glasa.

  • Ponude za zamjenu jednih HoV durgim

  • LBO (leveraged buyout): povuku se dodatna sredstva zaduživanjem  otkupe se akcije, isplate dividende. Inicira “vanjski” akter.

  • LR (leveraged recapitalisation): isto kao LBO samo inicira sama kompanija.

  • Debt-for-equity swaps.


Portfolio ili poslovno restr
Portfolio ili poslovno restr.

 • Značajne promjene u strukturi sredstava ili linijama biznisa.

 • Dezinvestiranje (strategije kontrakcije) ili akvizicije (strategije ekspanzije).

 • Cilj: izoštravanje fokusa.


Merd eri i akvizicije
Merdžeri i akvizicije

Merdžer i tejkover – u remu je razlika?


Pojam
Pojam

 • Udruživanje, integrisanje, kombinovanje sredstava dva ili više preduzeća.

Preduzeće KUPAC

(acquirer or buyer company)

Rezultat:

POSLOVNA KOMBINACIJA

PONUĐAČ

ŠALJE PONU-DU

Preduzeće PRODAVAC

(acquired or sold company)

CILJNO - TARGET


Pravne procedure za sticanje drugog preduze a
Pravne procedure za sticanje drugog preduzeća

 • Merdžer

 • Konsolidacija

 • Akcizicija akcija

 • Akvizicija sredstava


Merd er
Merdžer

 • A + B = A

 • A apsorbuje B (ono prestaje da postoji kao pravno lice).

 • Akcionari B zamjene te akcije za akcije A.


Konsolidacija
Konsolidacija

 • A + B = C

 • Poslovanje se nastavlja pod novim imenom.

 • Oba (A i B) prestaju da postoje kao pravna lica.

 • Akcionari A i B razmenjuju svoje akcije za nove akcije C.

 • Ovdje i nije tako značajna razlika između kupca i prodavca  adekvatniji izraz: aktivno i pasivno preduzeće.


Akvizicija akcija
Akvizicija akcija

 • Kupac kupuje 50% i više akcija sa pravom glasa targeta.

 • Kupac šalje ponudu menadžmentu ili skupštini akcionara.

 • U tome je razlika prijateljskih/neprijateljskih preuzimanja  put do akcionara.

 • Target može da ostane “pravno živ” – ćerka firma kupca ili se gasi i nastavlja da radi kao divizija kupca.


Akvizicija sredstava
Akvizicija sredstava

 • Dobijanje formalne saglasnosti akcionara  kupovina samo sredstava.Kontrakcija poslovanja
Kontrakcija poslovanja

 • Odvajanje poslovnog segmenta:

  • Prodaja poslovnog segmenta (sell-off): drugom preduzeću, investitoru ili MBO.

  • Odvajanje (spin–off): akcija A se zamijeni sa A- + B

  • Dioba (split-off): na početku A. Onda se emituju B. Vlasnici A mogu da svoej akcije zamijene za B. Mogu da budu vlasnici ili A ili B.

  • Cijepanje (split-up): niz tramsakcija odvajanja i dioba.

Odvojen entitetRestrukturiranje se
Restrukturiranje se

 • uvijek počinje da bi se popravile loše performanse ili dobre učinile boljim.

 • Integrisani proces:

  • Funkcionalna dimenzija.

  • Vremenska dimenzija.

 • Preduslovi za iniciranje su dakle:

  • Performanse

  • Kvalitet korporativng upravljanja


Performanse
Performanse

 • Osnovno pitanje = pravovremeno iniciranje restrukturiranja!!!!

 • Neophodno:

  • Adekvatna mjerila performansi

  • Ekspertiza analitičara (i ko je to!!)

 • Uzrok za slabe performanse:

  • Uticaj tržišnih faktora

  • Uticaj braše (grane, djelatnosti):

   • Superiorna (zdrava grana),

   • Prosječna

   • Problematična

  • Loš menadžment

Glavni uzrok neprilika su slabije performanse u odnosu na DJELATNOST!!


Vezano uz performanse i prostor za napade
Vezano uz performanse i prostor za “napade”

OPTIMALNA VRIJEDNOST

Tekuća vrijednost

Neiskorištene prilike restrukturiranja

1. Interne mogućnosti restr.

2. Dezinvestiranje/

akvizicije

3. Finansijsko restrukturiranje


Korporativno upravljanje
Korporativno upravljanje

 • Od mehanizama kontrole menadžmenta zavisi da li će njima biti u interesu da iniciraju restrukturiranje!!

 • Efikasnost kontrole:

  • Jaki direktori (u bordu)

  • TKK (tržište korporativne kontrole): tržište akcija, napadi.

  • Menadžeri

  • Slabi direktori (u bordu)

Retko kad se inicira dobrovoljno, potreban uticaj mehanizama kontrole!


Dobrovoljno ili prisilno restr
Dobrovoljno ili prisilno restr.

Mehanizam kontrole

I N T E R V E N C I J A

smjena, preuzi-manje

P R E T NJ A

Menadžment

Feedback info

Dobrovoljno restr. = pravovremeno promjene

Status quo

Prisiljeno restr. = manji efekti nego da je bilo ranije

Status quo

1 = prilikom pada performansi MK šalje feedback informaciju. Menadžment reaguje odmah.

3 = nakon nereagovanja menadžmenta – MK šalje pretnjuPitanja za ponavljanje1
Pitanja za ponavljanje:

 • Ciljno preduzeće u M&A transakciji:

 • Kupac preduzeće u M&A transakciji:

 • Merdžer:

 • Konsolidacija:

 • U tejkover spada:

 • U tejkover ne spada:

 • Akvizicija akcija:

 • Akvizicija sredstava:

 • U kojoj transakciji dezinvestiranja dolazi do priliva novca:

 • U kojoj transakciji dezinvestiranja se samo preuređuju vlasnički odnosi:

 • Restrukturiranje počinje:

 • Restrukturiranje je inicirano:

 • Glavni uzrok finansijskih neprilika je:

 • Ako preduzeće posluje u zdravoj djelatnosti i ostvaruje performanse ispod prosjeka djelatnosti:

 • Optimalna vrijednost preduzeća:

 • Osnova za “napad” i preuzimanje je:

 • Vjerovatnoća da će restrukturiranje biti inicirano (bez obzira na performanse) je najveća:

 • Vjerovatnoća da će restrukturiranje biti inicirano je najmanja:

 • Ako menadžmet ne odreaguhe na feedback informaciju mehanizama kontrole:

 • Feedbank signal od mehanizama kontrole može da bude:


ad