ELVA GÜMNAASIUM - PowerPoint PPT Presentation

Elva g mnaasium
Download
1 / 19

 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ELVA GÜMNAASIUM. Projektõpe 2003 õ.a. PROJEKTIDE ÜLESANDED. Keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu põhimõtete integreerimine kooli õppekavasse läbiva teemana (“Tuuliku” projekt)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ELVA GÜMNAASIUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elva g mnaasium

ELVA GÜMNAASIUM

Projektõpe

2003 õ.a.


Projektide lesanded

PROJEKTIDE ÜLESANDED

 • Keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu põhimõtete integreerimine kooli õppekavasse läbiva teemana (“Tuuliku” projekt)

 • Aktiviseerida noori ja sisustada noorte vaba aega kaasates neid praktilisse tegevusse ja luua kontakte teiste koolidega

 • Sotsiaalne kliima parandamine

 • Loodussäästliku ellusuhtumise kujundamine

 • Väärtushinnangute kujundamine

 • Nooremate õpilaste kaasamine vanemate õpilaste poolt


Elva g mnaasium

PSÜHHOLOOGILIS-

SOTSIAALNE

KESKKOND

KESKKOND

LOODUSKESKKOND

KULTUURIKESKKOND


Kultuurikeskkond

KULTUURIKESKKOND

 • Emakeelejooks

 • A. Kivi päevade organiseerimine. Ürituse läbiviijateks soome keelt valikainena või ringis õppijad.

 • PR töö (reklaamid, info jagamine, enda teadvustamine üldsusele, tegevuse jäädvustamine digikaameraga, dokumenteerimine Power Point esitlustena)

 • Jõulumaa


Ps hholoogilis sotsiaalnne keskkond

PSÜHHOLOOGILIS-SOTSIAALNNEKESKKOND

Eesmärgiks nii ise-enda kui kaaskodaniku isiksuse väärtustamine ja arendamine. Selle raames on toimunud järgmised üritused:

 • Organisatsiooni meeskonnatöö koolitus

  (Hans-Kasper Kivilo ja Malle Päeva, PMI EESTI)

 • Kaasahaaratuspedagoogika metoodika seminar (Olle Ähs,Rootsist)

 • Idamaade kehakultuuri kasutusvõimalusi pingelõdvestuseks ja vaimse arengu edendamiseks (Mart Parmas)

 • Esmaabikoolitus (Eesti Punane Rist)

 • 7.-9.klasside baasil moodustunud noorukite (nn.tootside)rühmatöö.

  (Psühhoterapeut Ene Kulasalu juhendamisel)

 • Meediaõpetust tutvustavad loengud (TÜ magistrant Kadri Ugur)

 • Turvalise keskkonna teema käsitlus läbi näitemängu.(näidendite esitlus toimubElva Kultuurikeskuses Sinilind )


Looduskeskkond

LOODUSKESKKOND

 • Vitipalu maastikukaitsealale giidide(õpilased)ettevalmistus

 • Matkaradade ümbritseva looduse regulaarne jälgimine ja jäädvustamine(matkad, linnuloendused, pisikoristustööd)

 • Fotograafiahuviliste noorte koondamine ja fotonäituse korraldamine Elva ümbruse looduse ilust ja probleemidest

 • Peedu kooli ettevalmistus praktikabaasiks (ka teistele koolidele. Koostöö tegemise võimalus)

 • Voldikud tutvustamaks maastikukaitseala loodust

 • Erinevate koolide loodushuviliste noorte võrgustiku loomine

 • Comeniuse projektides osalemine

 • Maa päeva tähistamine30.04.03 ja selle ürituse traditsiooniks muutmine


Maa p eva projekt

MAA PÄEVA PROJEKT

 • Projekti nimi: Maa päeva tähistamine Elva Gümnaasiumis

 • Projekti esitaja :Elva Gümnaasiumi Õpilasomavalitsus

 • Projekti algus ja lõpp: Ettevalmistus jaanuar-aprill 2003; üritus toimub 30. aprillil 2003 aastal ;lõppeb territooriumi koristamisega 01. mail 2003


Maa p ev projekti l hiiseloomustus

MAA PÄEV Projekti lühiiseloomustus

 • Osa võtavad kõik Elva Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad ning Elva Linna lasteaedade lapsed ja kasvatajad. Valiku langetamine prügi probleemi kajastamisele toetub järgmistele põhimõtetele:

 • Elva linnas ei ole siiani toimunud keskkonnaalaseid üritusi, mis oleks noorte korraldatud. Viimane aga aitaks oluliselt kaasa noorte keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

 • Elva linnas on palju kohti, mida oleks vaja prügist puhastada. Sageli näib, et Elva rahvas on unustanud asjaolu, et meil endil tuleb hoolitseda oma keskkonna eest.

 • Koolinoorte poolt läbiviidud üritus jõuab lastevanemate kaudu suurema osa linna elanikeni ning aitab teadvustada prügiprobleemi kogu Elva linnale.


Maa p ev eesm rk

MAA PÄEV Eesmärk

 • Loodussäästliku ellusuhtumise propageerimine koolinoorte seas.

 • Aktiveerida noori, kuna ürituse peamisteks korraldajateks on Elva Gümnaasiumi õpilased, siis pakub see neile suurepärase kogemuse ühistegevuste organiseerimisel.

 • Sisustada noorte vaba aega kaasates neid praktilistesse tegevustesse.

 • Puhastada Elva linnas mõned paigad vedelavast prügist. Sellest võidab ennekõike Elva linn ja selle elanikud.

 • Väärtushinnangute kujundamine. Noored, kes on prügi kokku korjanud ei viska seda enam nii kergekäeliselt maha


Maa p ev tegevused

MAA PÄEVTegevused

 • Rongkäik Ühine läbi linna marssimine koos orkestri ja ühislauluga on mõeldud nii sissejuhatuseks ühisele üritusele, kui ka tähelepanu tõmbamiseks. Õpilased kannavad temaatilisi plakateid ja on riietunud eriliselt.

  Prahi koristamine

 • Eesmärgiks on juhtida linnaelanike tähelepanu Elva linna prügile. Kujundada osalejates arusaama sellest, et tunduvalt lihtsam on vältida probleemi, kui tegeleda tagajärgede likvideerimisega. Anda võimalus igaühele meid ümbritseva elukeskkonna parandamisel ning tekitada tunne, et igaüks saab mõjutada meid ümbritsevat.

 • Prügi koristamine toimub selleks ettenähtud territooriumidel 8-10 liikmeliste rühmadena (nooremate õpilaste puhul on rühmad suuremad). Piirkonnad valitakse välja koostöös Elva linna kommunaalametiga ning iga piirkonna koristamise eest vastutab rühmajuht.

 • Prügi kogutakse kokku ning selle äravedamise eest vastustab Elva Kommunaalamet


Maa p ev lauluv ljaku pidu

MAA PÄEVLauluväljaku pidu

 • Ühissöömine on mõeldud prügikorjamises osalejatele. Kõik talgulised saavad tasuta toitu. Toidu tegemiseks vajalike vahenditega on lubanud toetada Elva Kaitseliidu toimkond ja toiduainetega kauplejad.

 • Lõke süüdatakse päeva lõpus Elva laululaval, selle läheduses toimuvad osalejatele mõeldud õhtused üritused

  KONKURSID

  Õhtul on plaanis korraldada osalejatele mitmeid erinevaid ettevõtmisi:

 • Stiilseim riietus (moedemonstratsioon)

 • Etteasted – isetegevusüritus

 • Õhtujuhid

 • Disko erinevate diskoritega

 • Nõiaskulptuuride meisterdamine

 • Ühised mängud

 • Elva Nõia valimine


Loodushuviliste pilaste ja petajate kokkusaamine peedul

LOODUSHUVILISTE ÕPILASTE JA ÕPETAJATE KOKKUSAAMINE PEEDUL


K ll on p nev

KÜLL ON PÕNEV…..


Kuidas elf i esindaja robert oetjen ilma tikkudeta tuld s tab

KUIDAS ELF-i ESINDAJA ROBERT OETJEN ILMA TIKKUDETA TULD SÜÜTAB


Kerli k ivu tehtud plakat siit saame teada mida arvab maa p evast dave benton

KERLI KÕIVU TEHTUD PLAKAT. SIIT SAAME TEADA MIDA ARVAB MAA PÄEVAST DAVE BENTON


Kas vaiko eplikule meeldib loodus

KAS VAIKO EPLIKULE MEELDIB LOODUS?


Ztv kelly arvamus

ZTV KELLY ARVAMUS


Ma armastan loodust tleb t mihhailova

MA ARMASTAN LOODUST ÜTLEB T. MIHHAILOVA


Maa p eva logo e tamm 8b

MAA PÄEVA LOGO-E.Tamm 8B


 • Login