Boligventilasjon
Download
1 / 14

Boligventilasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Boligventilasjon. Aktuelle gjenvinnere til bruk i passivhus. Roterende varmegjenvinner Motstrømsvarmevekslere Kammergjenvinnere. Roterende varmegjenvinner. Fordeler: Stabil svært høy temperaturvirkningsgrad Ikke behov for avriming

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Boligventilasjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Boligventilasjon


Aktuelle gjenvinnere til bruk i passivhus

Roterende varmegjenvinner

Motstrømsvarmevekslere

Kammergjenvinnere


Roterende varmegjenvinner

Fordeler:

Stabil svært høy temperaturvirkningsgrad

Ikke behov for avriming

Mulig greie seg uten varmebatteri ved høy virkningsgrad, men noen tiltak ved de laveste utetemperatur

I varme perioder kan ønsket tilluftstemperatur reguleres ved å regulere rotasjonshastigheten på rotoren.

Noen gjenvinneren kan overføre noe fuktighet fra avtrekksluften til tilluften

Ulemper:

Viss overføring av lukt fra avtrekk til tilluft

Viktig med god filtrering og renhold for å unngå gjengroing av kanaler i rotoren


Motstrømsvarmevekslere

Fordeler:

 • Svært høy temperaturvirkningsgrad ved milde inntakstemperaturer

 • Overfører ikke lukt mellom avtrekk og tilluft

 • Robust og enkel konstruksjon.

  Ulemper:

 • Nødvendig med automatikk som avrimer varmeveksler pga. rimingi kalde perioder

 • Avriming med forvarmebatteri reduserer effektiv virkningsgrad med 10 -20 %.

  • Klimaavhengig og reduksjonen vil være størst i kalde strøk.

 • Kondensering og avriming i varmeveksleren

 • Skifte mellom sommer og vinterkassetter, eller bypass


Kammervarmegjenvinner

 • Fordeler:

 • Høy temperaturvirkningsgrad

 • Ikke behov for avriming

 • Mulig greie seg uten varmebatteri ved høy virkningsgrad

 • I varme perioder kan ønsket tilluftstemperatur reguleres ved å regulere rotasjonshastigheten på rotoren.

 • Noen gjenvinneren kan overføre noe fuktighet fra avtrekksluften til tilluften

 • Ulemper:

 • Viss overføring av lukt fra avtrekk til tilluft

 • Få leverandører og mangelfull dokumentasjon


Forvarming av inntaksluft

I 2012/2013 følger SINTEF Byggforsk et passivhusprosjekt fra Jadarhus der en slik løsning er benyttet. Målet med prosjektet er å avdekke faktisk økt temperatur på inntaksluft gjennom året, og erfaringene med evt. kondensering sommerstid. Resultater forventes å foreligge høsten 2013.

 • Et interessant tiltak for å redusere faren for ising

 • Øker virkningsgraden

  • Men hvor mye?

 • Vil også bidra til lavere inntakstemp på sommerstid

  • Utfordring: Mulig kondensering og evt. muggvekst i rørene


Styring av ventilasjon

 • Reduserte luftmengder reduserer energibruken

 • Hva dimensjonerer luftmengdene?

  • Frisklufttilførsel

  • Avtrekksbehov pga. luft, fukt, emisjoner, …

 • Når kan man i såfall redusere luftmengdene?

 • En forenklet styring i forhold til når boligen ikke er i bruk

  • Manuell styring ved at en enkel "utebryter"


Optimale kanalføringer for å redusere trykkfallet

SFP bestemmes av det totale trykkfallet gjennom aggregat og kanalnett

Trykkfallet i kanalnettet reduseres ved å unngå skarpe bend, innsnevringer og skarpe avgreininger. Tapet i selve kanalstrekkene har relativt liten betydning

Men også betydelig trykktap i rister, takhatter, ventiler

I aggregatet er det i hovedsak tap i varmeveksleren og filteret.

Ventilasjonsleverandør beregner total SFP for en løsning


Eksempler på to ulike ventilasjonssystem for to ulike eneboliger med to etasjer

SFP = 2,43 kW/m3s

SFP = 1.34 kW/m3s


Valg av ventilasjonsprinsipp i leilighetsbygg

Sentrale kontra desentrale (individuelle) løsninger i leilighetsbygg?


Sentrale anlegg

Fordeler

Ulemper

plasskrevende løsning: teknisk rom og sjakter fordrer stor plass.

kan forårsake sjenerende støy selv om anlegget tilfredsstiller klasse C i NS 8175

kan forårsake lydoverføring

kan forårsake overføring av lukt

innregulering må foretas samlet for alle leilighetene som dekkes av et anlegg

sentral styring av luftmengder og tilluftstemperatur

 • ett luftinntak -> enklere å finne en gunstig plassering (luftkvalitet og solbelastning).

 • god mulighet for å gjennomføre riktig vedlikehold med serviceavtale

 • systemet er lett tilgjengelig for vedlikehold. Spesielt gunstig i bygg med utleieleiligheter..

 • mulighet for å ventilere fellesarealer (trappoppgang, kjeller, bod) fra samme aggregat

 • mulighet for fjernovervåking


Individuelle anlegg – i hver leilighet

Fordeler

Ulemper

Lange kanalføringsveier for tilluft der hvor man ikke får til tilfredsstillende luftinntak i fasade

Krever plass til kanalføringer for luftinntak, tilluftskanaler og avtrekkskanaler, samt til selve aggregatet inne i leiligheten

Aggregatet kan forårsake støy og/eller vibrasjon i leiligheten

Vanskelig tilgjengelig for service foretatt av eksternt firma

Kondensering på luftinntakskanaler

 • mindre sjaktareal enn sentralt anl. hvis man får til tilfredstill. luftinntak i fasade

 • ikke behov for et plasskrevende felles teknisk rom

 • luftmengder påvirkes ikke av de øvrige leilighetene

 • løsningen forårsaker ikke lydoverføring eller luktoverføring fra en leilighet til en annen

 • luftmengder kan reguleres ind.

 • innregulering kan foretas per leil.

 • det er egen styring av tilluftstemp.


Plassering av aggregat og kanaler

 • Bør plasseres innenfor klimaskjermen

  • Reduserer varmetapet fra kanaler og aggregater

  • Gjør inspeksjon og rengjøring lettere

  • Mindre utfordringer knyttet til utettheter rundt kanalgjennomføringer i klimaskjermen

  • Om mulig, sentral plassert teknisk rom og gjennomgående teknisk kanal/sjakt


Håndverksmessig utførelse knyttet til ventilasjon

Påse at kanalføring og aggregatplassering er tilstrekkelig prosjektert

Kanaler plasseres innenfor klimaskjerm

Kanaler for tilluft bør varmeisoleres i hele sin lengde, evt. legges i isolerte husrom

Avtrekkskanaler må isoleres dersom de går gjennom kalde rom.

Omhyggelig tetting rundt kanaler som går gjennom klimaskjerm


ad
 • Login