Mgr michal oblouk
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

STAVBA SLOVA MORFÉMY PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mgr. Michal Oblouk. STAVBA SLOVA MORFÉMY. základní formální a významová část každého slova, někdy obměněná ( noh a – nož ka, vůz - voz ík) nositel věcného významu, dále nečlenitelný slova se stejným kořenem = SLOVA PŘÍBUZNÁ

Download Presentation

STAVBA SLOVA MORFÉMY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mgr michal oblouk

Mgr. Michal Oblouk

STAVBA SLOVAMORFÉMY


Ko en

základní formální a významová část každého slova, někdy obměněná (noha – nožka, vůz - vozík)

nositel věcného významu, dále nečlenitelný

slova se stejným kořenem = SLOVA PŘÍBUZNÁ

KMEN = část slova, která zůstane po oddělení koncovky, nemění se při ohýbání (např. prác-e, chovatelk-a, horsk-ý, dělal-i)

KOŘEN


P edpona

část slova před kořenem

obměňuje význam slova

pra-les

nad-pozemský

vy-slovit

PŘEDPONA


P pona

část slova za kořenem

obměňuje význam slova

u ohebných slov se k ní připojují koncovky

les-ík

smrk-ov-ý

los-ovat

PŘÍPONA


Koncovka

část slova za příponou nebo za kořenem

nese mluvnický význam

při skloňování nebo časování se mění

pádová – pán-0, pán-a, pán-ovi, pán-a, pan-e, pán-ovi, pán-em

osobní – nes-u, nese-š, nese-0, nese-me, nese-te, nes-ou

KONCOVKA


Slovotvorn rozbor

ZAHRÁD-KA SLOVO ODVOZENÉ

ZAHRAD(A) SLOVO ZÁKLADOVÉ

NE-ZAMĚNITELNÝ SLOVO ODVOZENÉ

ZAMĚNITELNÝ SLOVO ZÁKLADOVÉ

SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD = část slova, kterou odvozené slovo přejímá ze základového slova

PŘÍPONA/PŘEDPONA

SLOVOTVORNÝ ROZBOR


Rozbor stavby slova

ZA-HRÁD-K-A

NE-ZA-MĚN-I-TEL-N-Ý

PŘEDPONA

KOŘEN

PŘÍPONA

KONCOVKA

ROZBOR STAVBY SLOVA


Tvarotvorn rozbor

ZÁHAD-A

ZÁHAD-Y

ZÁHAD-Ě

ZÁHAD-U

ZÁHAD-O

ZÁHAD-Ě

ZÁHAD-OU

KMEN

KONCOVKA

TVAROTVORNÝ ROZBOR


  • Login