HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI - PowerPoint PPT Presentation

HASTA HAKLARI
Download
1 / 48

 • 292 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ EĞİTİM BİRİMİ. İNSAN HAKLARI. HAK :Adalet ve hukukun bireylere kazandırdığı şey,kazanç yada hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hasta haklari ve uygulamalari

HASTA HAKLARI

VE

UYGULAMALARI

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ

EĞİTİM BİRİMİ


Hasta haklari ve uygulamalari

İNSAN HAKLARI

HAK:Adalet ve hukukun bireylere kazandırdığı şey,kazanç yada hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkidir.

Hukuk kurallarını devlet koyar. Bu kurallar ile kişilere belli bazı serbesti ve özgürlükler yani haklar tanır.

Devlet tanıdığı bu hakları genişletebilir yada daraltabilir.

Her ülkede hak ve özgürlükler standart olmayıp ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Nedir?

İnsan haklarının sağlık alanına yansımasıdır.


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Nedir?

Hasta Hakları:

Sağlık hizmetlerinden faydalanma, ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Haklarının Amaçları

 • *Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek,

 • *Hastalarla sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek,

 • *Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını cesaretlendirmek,


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Haklarının Amaçları

 • *Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak,

 • *Hasta hakları ile ilgili düzenli başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol sağlamak,

 • *Hasta-hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek sağlık hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları tarihsel gelişimi

 • Dünya Tabipler Birliğinin 1981’de yayımladığı Lizbon Bildirgesi

 • 1990 yılında “Dünya Tabipler Birliğinin İnsan Hakları Konusundaki Kararı”

 • Bali Bildirgesi 1995

 • Amsterdam Bildirgesi 1994


Hasta haklari ve uygulamalari

LİZBON BİLDİRGESİ

 • HASTANIN HEKİMİNİ ÖZGÜRCE SEÇEBİLECEĞİ

 • HASTALIĞI İLE İLGİLİ YETERLİ ÖLÇÜDE BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ

 • BİLGİLENDİRME SONUCU HASTANIN TEDAVİYİ KABUL VEYA REDDETME ÖZGÜRLÜĞÜ

 • HASTALIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLERİN GİZLİ KALMASINI İSTEME HAKKI


Hasta haklari ve uygulamalari

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI MEVZUATI

Hasta hakları yönetmeliği (1998)

Hasta hakları uygulama yönergesi

(26.04.2005/3077 sayılı olur)


Hasta haklari ve uygulamalari

Türkiye’de hasta hakları ile ilgili ilk yasal düzenlemeler, 1998 yılında yayımlanan “HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ” ile yapılmıştır.

Bu yönetmelikte hasta hakları temel insan haklarının sağlık hizmetleri alanına yansıması şeklindedir.

Yönetmeliğin 1.maddesinde temel amacın hasta haklarını somut olarak göstermek olduğu belirtilmiştir.


Hasta haklari ve uygulamalari

9 bölüm ve 51 maddeden oluşan bu yönetmelikte hasta haklarına ilişkin tüm konulara açıklık getirilmiş hasta haklarının yanı sıra sağlık personeli ve kurumların görev ve sorumluluklarına da yer verilmiştir

Yönetmelik; sağlık personeli ,kurum ve yöneticiler tarafından iyi bilinmeli hasta ve hasta yakınlarının talepleri yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilmelidir


Hasta haklari ve uygulamalari

En Temel Hasta Hakları

1-HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2-EŞİTLİK İÇİNDE HİZMETE ULAŞMA:

Irk,dil,din ve mezhep cinsiyet ,siyasi düşünce ,felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,


Hasta haklari ve uygulamalari

3-BİLGİLENDİRME:Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4-KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

5-PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME:Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini ,görev ve ünvanlarını öğrenmeye ,seçme ve değiştirmeye,

6-BİLGİ İSTEME: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,


Hasta haklari ve uygulamalari

7-MAHREMİYET:Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8-RIZA VE İZİN: Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya

9-REDDETME VE DURDURMA: Tedavisini reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10-GÜVENLİK:sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,


Hasta haklari ve uygulamalari

11-DİNİ VECİBELERİNİ YERİNE GETİREBİLME:Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde ,dini vecibelerini yerine getirmeye ,

12-SAYGINLIK GÖRME: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek ,güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13-RAHATLIK:Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,


Hasta haklari ve uygulamalari

14-ZİYARET:Kurum ve kuruluşlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye ,

15-REFAKATÇİ BULUNDURMA:Mevzuatın,sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye ,


Hasta haklari ve uygulamalari

16-MÜRACAAT ŞİKAYET VE DAVAHAKKI:Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17-SÜREKLİ HİZMET: Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yaralanmaya,

18-DÜŞÜNCE BELİRTME: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye,

HAKKI VARDIR

…………………………………………………………


Hasta haklari ve uygulamalari

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Tanımı : Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

 • Hastalar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri hususunda ne kadar gayretli olursa kaliteli, eksiksiz, gerekli ve verimli bir sağlık hizmeti almaları yönünde sağlık çalışanlarına yardım etmiş olurlar.

 • Ayrıca hem sağlıklı oldukları süreçlerde hem de tedavi ile ilgili süreçte tavsiyelere, önerilere uygun olarak kendilerini korumaları ve bakımlarını sağlamaları son derece önemli ve yararlıdır.


Hasta haklari ve uygulamalari

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Genel Sorumluluklar :

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmeli ve verilen tavsiyelere uymalıdır.

 • Kişi uygunsa kan verebilir, organ bağışlayabilir.

 • Basit durumlarda kişi bakımını kendi yapmalı.

  2.Sosyal Güvenlik Durumu:

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanın da bildirmelidir.


Hasta haklari ve uygulamalari

HASTA SORUMLULUKLARI

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

 • Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri, kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri eksiksiz vermelidir.

  4. Hastane Kurallarına Uyma:

 • Hasta; başvurduğu hastanenin kural ve uygulamalarına uymak zorundadır.

 • Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.


Hasta haklari ve uygulamalari

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Hastanın;tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

 • Hasta;hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

 • 5. Tedavisi ile İlgili Önerileri Dikkate Alma sorumluluğu vardır.

  Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

  Hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta sağlık çalışanı ilişkileri


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta sağlık çalışanı ilişkileri

 • İşin özü sevgi

  • hastayı sevmek, insanı sevmek

  • En cahil insan bile sevgiyi hisseder

 • Soruna değil hastaya odaklanmak

  • Astımı değil, astımı olan bir hastayı tedavi etmek

 • Bir güler yüz, bir tatlı dil

  • hepimiz aslında hayatın her bölümünde güler yüz ve tatlı dil bekleriz

 • Kendimizle barışık olmak

  • Hiçbir tartışma kazanılmaz. Tartışma varsa herkes kendine göre haklıdır. Sorunu çözmek için doğru iletişim kurmak gerekir.


Hasta haklari ve uygulamalari

Neler Yapıldı?

 • *Hasta Hakları Şubesi

 • *Mevzuat Çalışmaları

 • *Hasta Hakları Kurulları ve Birimleri

 • *İnternetten başvuru imkanı

 • *Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri

 • *Eğitim Çalışmaları


Hasta haklari ve uygulamalari

Başvuru Nasıl Yapılır?

 • Hasta Hakları Birimleri

 • İnternet

 • SABİM (ALO 184)


Hasta haklari ve uygulamalari

Süreç Nasıl İşliyor?

ALINAN TÜM BİLGİ VE BELGELER HASTA HAKLARI KURULU ÜYELERİNE DOSYA OLUŞTURULARAK DAĞITILIR.

HASTA HAKLARI BİRİMİ

 • KURUL HAFTADA BİR TOPLANIR

 • DOSYALARI DEĞERLENDİRİR.

 • OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİR.

 • KARARLAR HASTA HAKLARI BİRİMİ TARAFINDAN HASTAYA BİLDİRİLİR.


Hasta haklari ve uygulamalari

Süreç Nasıl İşliyor?

 • Başkan: Baştabip Yardımcısı,

 • Hasta Hakları Birim Sorumlusu,

 • Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu,

 • Sivil toplum kuruluşu temsilcisi,

 • Varsa hastanın avukatı,

 • Sendika temsilcisi,

 • Bir vatandaş,

 • İl genel meclisi üyesi,


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Kültürü


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Uygulaması Neler Kazandırdı?

 • Yapılandırılmış bir sistem,

 • Haklara ve sorumluluklara sahip olduğunu öğrendi,

 • İstediği hekimi seçme hakkını elde etti,

 • Hasta haklarını bilen sağlık çalışanı,


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Uygulaması Neler Kazandırdı?

 • Haklarını savunacak sivil toplum kuruluşlarının sayısı arttı,

 • Hasta hakları kurullarına katılım hakkı,

 • Konuyla ilgili yapılan araştırmalar arttı,


Hasta haklari ve uygulamalari

Hasta Hakları Uygulaması İstatistikleri

 • 2004-2009 yılı itibariyle toplam 333 bin başvuru yerinde,

 • 86 binbaşvuru da hasta hakları kurullarındadeğerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.


Hasta haklari ve uygulamalari

21.591

121.032

TOPLAM: 142.623


Hasta haklari ve uygulamalari

TEŞEKKÜRLER


 • Login