Efektivní hemostáza v neurochirurgii - PowerPoint PPT Presentation

Efektivn hemost za v neurochirurgii
Download
1 / 20

  • 132 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Efektivní hemostáza v neurochirurgii. MUDr.Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika FN-Ostrava. Praha 2009. Historie. Peroperační krvácení při neurochirurgických operacích vždy komplikovalo často několik hodin trvající výkony na mozku či páteři.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Efektivní hemostáza v neurochirurgii

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Efektivn hemost za v neurochirurgii

Efektivní hemostáza v neurochirurgii

MUDr.Tomáš Paleček Ph.D.

Neurochirurgická klinika FN-Ostrava

Praha 2009


Historie

Historie

Peroperační krvácení přineurochirurgických operacích

vždy komplikovalo často několik hodin trvající výkony na

mozku či páteři.

Noční můrou neurochirurga pak bylo a je pooperační

krvácení z lůžka nádoru nebo malformace, které ačkoliv

nemusí být velké, vede většinou k ireverzibilnímu poško-

zení přilehlých struktur CNS a prohloubení neurologické-

ho deficitu.


Historie1

Historie

Rozsáhlé operační přístupy – kraniotomie byly již samy o soběznačně krvácivé , neboť skalp je bohatě cévně zásoben a stavění krvácení nakládáním peanů a ligatur bylo velmi zdlouhavé. Další fází , při které docházelo ke značným krevním ztrátám bylo odklápění kostního laloku s krvácením z kosti samotné a dále žilních splavů v tvrdé pleně či Pachionských granulací.Při exstirpaci samotné některé vydatně cévnaté nádory ( meningiomy) krvácely dokud se je nepodařilo zcela odstranit a ošetřit jejich inserci.Stavění krvácení se nejčastěji provádělo někdy obtížným nakládánímstříbrných Cushingových svorek na cévy a přikládáním vatiček speroxydem vodíku na resekční plochunebo do lůžka tumoru.


Pokroky ovliv uj c pozitivn hemost zu

Pokroky ovlivňující pozitivně hemostázu

Operační mikroskop – mikroneurochirurgie 60. léta

Bipolární koagulace – poč. 70. let

Ultrazvukový aspirátor CUSA – 70. léta

Intervenční neuroradiologie – 90. léta

Peroperační navigační systémy 90. léta

Vývoj hemostatických materiálů

Miniinvazivní techniky –keyhole koncept, endoskopie

Rekombinantní faktory koagulace (VIIa,VIII,IX)

Zdokonalení zobrazovacích technik

CT,CT angio,MR,MR angio,DSA atd.


Algoritmus p edopera n ch vy et en

Algoritmus předoperačních vyšetření

Mimo základních laboratorních vyšetření je

v neurochirurgii před operacemi na mozku

úzkostně dbáno na úpravu hemokoagulačních

faktorů.


Algoritmus p edopera n ch vy et en1

Algoritmus předoperačních vyšetření

Dokonalé zobrazení tumoru

podáním kontrastní látky –

nejlépe MR se zhotovením

navigačních scanů.


Algoritmus p edopera n ch vy et en a p pravy

Algoritmus předoperačních vyšetření apřípravy

Digital.subtrakční angiografie + selektivní náplň živících větví

zevní krkavice


Algoritmus p edopera n ch vy et en a p pravy1

Algoritmus předoperačních vyšetření a přípravy

Postupná embolizace meningiomu aplikací lepidla


Lokalizace minimalizace kraniotomie s vyu t m naviga n ho syst mu

Lokalizace + minimalizace kraniotomies využítím navigačního systému


Lokalizace a minimalizace kraniotomie s vyu it m naviga n ho syst mu

Lokalizace a minimalizace kraniotomie s využitím navigačního systému


Exstirpace tumoru s vyu it m bipol rn koagulace cusa a peropera n navigace

Exstirpace tumoru s využitím bipolární koagulace , CUSA a peroperační navigace


Keyhole surgery koncept miniinvazivn supraorbit ln kraniotomie

Keyhole surgery konceptminiinvazivní supraorbitální kraniotomie


Miniinvazivn endoskopick technika ventrikuloskopie

Miniinvazivní endoskopická technikaventrikuloskopie


O et en l ka tumoru jeho vystl n m hemostatickou s kou

Ošetření lůžka tumoru jehovystláním hemostatickou síťkou


Vystl n l ka meningiomu hemostatickou s kou surgicel

Vystlání lůžka meningiomu hemostatickou síťkou Surgicel


Fibrillar foam

Fibrillar foam


Pokryt tvrd pleny hemostatikem na konci operace jako prevence poopera n ho epidur ln ho krv cen

Pokrytí tvrdé pleny hemostatikem na konci operace jako prevence pooperačního epidurálního krvácení


Pou it hemostatick ho pudru v p te n chirurgii

Použití hemostatického pudru v páteřní chirurgii


Z v r

Závěr

U většiny elektivních neurochirurgických operací

při dobré předoperační přípravě, správné operační

technice s využitím moderních technologií a prepará-

tů nedochází ke krevním ztrátám, které by bylo nutno

hradit krevními převody. V případech, kde nelze zajistit

“bezkrevné“ operování, odebíráme pacientům autotrans-

fuze nebo u některých cerebrovaskulárních výkonů

provádíme izohemodiluci.


Efektivn hemost za v neurochirurgii

Děkuji za pozornost


  • Login